Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 11

365 dní s angličtinou – jazyk snadno a zábavně

Z toho­to výu­ko­vé­ho zápis­ní­ku jsem nad­še­ná. Je zamě­ře­ný na kaž­do­den­ní stu­di­um ang­lič­ti­ny a spo­ju­je v sobě vlast­nos­ti učeb­ni­ce i dení­ku, jenž je mož­né vyu­žít jako roč­ní diář. Lucie Staňková podo­tý­ká, že k nápa­du... Read more »

Hotel Atlantic-když ti život roztrhá válka, trefíš ještě domů?

Máte rádi sil­né pří­běhy? Milujte romá­ny Barbory Šťastné? Pokud ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Hotel Atlantic. Román vyda­lo nakla­da­tel­ství Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media letos v Praze.  Read more »
Stránka načtena za 2,86808 s | počet dotazů: 182 | paměť: 46855 KB. | 25.06.2024 - 16:38:39