Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 06

Dobrodružství Barona Prášila

Dobrodružství baro­na Prášila je dob­ro­druž­ný fan­ta­sy film z roku 1988, jehož spo­lusce­náris­tou a reži­sé­rem je Terry Gilliam a v němž hra­jí John Neville, Sarah Polley, Eric Idle, Jonathan Pryce, Oliver Reed, Robin Williams... Read more »

Pizza Modena: Křižovatka Prahy a Itálie

Když se v uli­cích Prahy roz­lé­há vůně auten­tic­ké ital­ské piz­zy, je jas­né, že Pizza Modena opět roz­jíž­dí své pece. Tato piz­ze­rie, kte­rá již více než deset let při­ná­ší radost z tra­dič­ní... Read more »

Seznamka Jiskření.cz: Váš online průvodce k nalezení ideálního partnera zdarma

Online seznam­ka Jiskření.cz je oblí­be­ným mís­tem pro všech­ny, kte­ří hle­da­jí svou lep­ší polo­vič­ku onli­ne. Tato seznam­ka zdar­ma nabí­zí mož­nost sezná­me­ní pro ty, kte­ří tou­ží po nale­ze­ní toho pra­vé­ho, ať už... Read more »

Ferwer.cz představuje Kvitok a Lobey: Harmonie mezi estetikou a ekologií

Symbióza estetiky a ekologie V oblas­ti kos­me­ti­ky ros­te zájem o spo­je­ní efek­ti­vi­ty a eko­lo­gic­ké­ho pří­stu­pu. Eko obchod Ferwer odpo­ví­dá na ten­to poža­da­vek tím, že nabí­zí pro­duk­ty od zna­ček Kvitok a Lobey. Tyto znač­ky... Read more »

0,75 [Sedmička] - Skvost mezi wine bary

V srd­ci met­ro­po­le, v his­to­ric­ké čás­ti Holešovic, se nachá­zí skvost mezi wine bary - 0,75 [Sedmička]. Toto mís­to, kte­ré může­te najít na webu vinár­ny, je více než jen běž­ný bar.... Read more »

Ellen Vallandares: Karty kolibříků

Nádherné kar­ty nesou­cí snad jedi­ně výteč­né zprá­vy.  Nenašla jsem tam žád­nou, kte­rá by na nás byla přís­ná, zlá a bra­la nám nadě­ji. Někdy pros­tě ten­to med pro duši potře­bu­je­me. Kolibříci... Read more »

Přízraky v Benátkách

Že já blbec mu dal znova šanci, ale za mne to teda ani do třetice to nevyšlo. Hercule Poirot je pro mne snad nejnudnější a nejméně zajímavý detektiv ze... Read more »
Stránka načtena za 2,39365 s | počet dotazů: 184 | paměť: 47198 KB. | 14.07.2024 - 12:17:21