Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 05

Blanka z Valois-Levandulová princezna

Máte rádi his­to­ric­ké romá­ny? Chcete se dozvě­dět, kdo to vlast­ně byla tzv. Levandulová prin­cez­na? Máte rádi his­to­rii? Tak prá­vě vám je určen his­to­ric­ký román s názvem, Blanka z Valois, kte­rý vyda­la Euromedia... Read more »

Bratři – Mašíni míří na Západ

Příběh brat­ří Mašínů, kte­ří v 50. letech utek­li z Československa přes Východní Německo do západ­ní­ho Berlína a násled­ně do USA snad není tře­ba před­sta­vo­vat. Tohle téma totiž dělí čes­ký národ už hezkou řád­ku... Read more »

Sitter, The (1991)

Tvář andíl­ka, avšak poma­te­ná mysl a vra­žed­né tiky…Nikdo komu bys­te chtě­li svě­řit své dítě na hlí­dá­ní! Spisovatel Dennis při­jíž­dí se svou man­žel­kou Ruth a dce­rou Melissou do luxus­ní­ho hote­lu, kde hod­lá... Read more »

TOP 5: charismatičtí seriáloví vrahouni, kteří si vás omotají kolem prstu

Břitvy, mače­ty a sekyr­ky stří­da­jí jako ponož­ky. Jsou chytří, pře­mýš­li­ví a vyna­lé­za­ví. Oplývají cha­risma­tem, díky kte­ré­mu si hra­vě zvlád­nou omo­tat kolem prs­tu své oko­lí, divác­tvo u tele­viz­ních obra­zo­vek a čas­to­krát i samot­né detek­ti­vy. Polapit... Read more »

Escapee (2011)

Pokud navští­ví­te psy­chi­at­ric­kou léčeb­nu či ústav v rám­ci exkur­ze, nikdy nena­va­zuj­te oční kon­takt s paci­en­ty! Mohlo by se vám to šered­ně vym­stít… Během škol­ní exkur­ze v míst­ní psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, je stu­dent­ka Abby napa­de­na... Read more »

Stvořitel

Když jsem zjistil, že jsem ještě neviděl žádné letošní sci-fi, řekl jsem si, že to tak nemohu nechat a zašel jsem si do kina na Stvořitele. Bez jakýchkoli očekávání... Read more »
Stránka načtena za 3,20124 s | počet dotazů: 188 | paměť: 46985 KB. | 23.06.2024 - 04:41:17