Kritiky.cz > 2023 > Listopad > 28

Princezna Mononoke: Geniální animovaná cesta do světa Miyazakiho, kde se stýká magie, konflikty a nejednoznačnost

Popisované dílo je kva­lit­ní ukáz­kou japon­ské­ho ani­me od uzná­va­né­ho ani­má­to­ra Hayao Miyazakiho. Většina ani­ma­cí je ruč­ně kres­le­ná s mini­mem počí­ta­čo­vých zása­hů. Před páky se ote­ví­rá boha­tý svět inspi­ro­va­ný japon­ským folk­ló­rem.... Read more »

Druhá série seriálu Interview s upírem oficiálně končí natáčení v Praze

Pražská pro­duk­ce seri­á­lu Interview s upí­rem na sta­ni­ci AMC ofi­ci­ál­ně skon­či­la. Po dese­ti­tý­den­ním pře­ru­še­ní z důvo­du herec­ké stáv­ky byla pro­duk­ce seri­á­lu obno­ve­na začát­kem říj­na na cel­kem 33 natá­če­cích dnů, kte­ré vyvr­cho­li­ly kon­cem... Read more »

Recenzie a odporúčania používateľov: Ako nájsť najlepšie Paysafecard kasína?

Rozhodli ste sa pri hre v onli­ne kasí­na­ch vyu­ží­vať Paysafecard? Skvelá voľ­ba. Táto ino­va­tív­na pla­to­b­ná metó­da je bez­peč­ná, poho­dl­ná aj ano­nym­ná, tak­že sa stá­va prvou voľ­bou mili­ó­nov fan­ú­ši­kov onli­ne hier... Read more »

Den díkůvzdání

Ještě větší pecka než jsem doufal a Eli Roth natočil svůj nejlepší horor a zároveň nejlepší Slasher dost možná za dekádu. Ukrutnéj Masakr, který strká do kapsy všechny Vřískoty,... Read more »

Little Bone Lodge

Překvapivě sympatický hororový thriller pracující se známou šablonou a ikdyž se nesnaží přinést něco nového, tak funguje fajn. Mám rád tyhle filmy, kde se někdo cizí objeví před barákem... Read more »
Stránka načtena za 2,88099 s | počet dotazů: 179 | paměť: 47564 KB. | 23.02.2024 - 17:36:23