Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Machři 2 - 55 %

Machři 2 - 55 %

Machri
Machri
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lenny (A.Sandler) se po letech vra­cí z Los Angeles do své­ho rod­né­ho měs­ta na východ­ním pobře­ží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a tře­mi dět­mi ve vel­kém domě na před­měs­tí. Opět se setká­vá se svý­mi přá­te­li: Ericem (K.James), Kurtem (Ch.Rock) a Marcusem (D.Spade). Mají také své rodi­ny, pou­ze Marcus se popr­vé setká­vá se svým synem Bradenem (A.Ludwig). Mezi nimi to zpo­čát­ku jis­kří, ale během fil­mu se tro­chu pozna­jí a vez­mou vzá­jem­ně na milost. Čtveřice „machrů“ začí­ná postup­ně plá­no­vat vel­kou zahrad­ní par­ty. Ale než se tak sta­ne, zaži­jí různá pře­kva­pe­ní a dob­ro­druž­ství.

Film nava­zu­je na film Machři, kte­rý byl nato­čen v roce 2010 a byla to Sandlerova nej­ú­spěš­něj­ší kome­die v jeho kari­é­ře. Byla úspěš­ná nejen v Americe, ale i ve svě­tě.

Scénář ten­to­krát vytvo­řil Fred Wolf (Machři) spo­leč­ně s Adamem Sandlerem, kte­rý je i pro­du­cen­tem fil­mu. Režisérem fil­mu je opět Dennis Dugan (Jack a Jill), výtvar­né řeše­ní měl na sta­rost Aaron Osborne, kos­týmy opět řeši­la Ellen Lutter.

Film sto­jí na hlav­ní posta­vě Lennyho, kte­ré­ho ztvár­nil Adam Sandler. Je sice vtip­ný, jak se od něho oče­ká­vá, ale jako hlav­ní zdroj zába­vy tro­chu nedo­sta­ču­jí­cí. Jeho hereč­tí kole­go­vé Kerin James, Chris Rock a David Spade se mu sna­ží v komič­nos­ti sekun­do­vat, ale cel­ko­vý dojem je tako­vý, že půso­bí jako sku­pi­na nedo­spě­lých puber­ťá­ků. V žen­ských posta­vách nej­ví­ce zaujme Salma Hayek, kte­rá se svou americko-mexickou pova­hou roz­prou­dí své­ho man­že­la, ale také své oko­lí. Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou také děti hlav­ních postav. Od prv­ních Machrů tro­chu povy­rost­ly, tak­že je zaží­vá­me jako ame­ric­ké puber­ťá­ky se svý­mi pro­je­vy a pro­blémy. Jejich zážit­ky z kon­ce škol­ní­ho roku pak kon­ku­ru­jí zážit­kům jejich otců, kte­ří se sna­ží uží­vat nad­chá­ze­jí­cí­ho léta.

Pod režij­ním vede­ním Dennise Dugana se dala opět dohro­ma­dy sku­pi­na dospě­lých a dět­ských her­ců, kte­ří se sna­ží navá­zat na před­cho­zí Machry. Komické scén­ky, drs­né či hrubé hláš­ky jsou ale někdy pře­hna­né a mís­ty sko­ro až před­ví­da­tel­né. Plánování pár­ty pak vra­cí machry do časů mlá­dí a doka­zo­vá­ní si stá­le své síly, vtip­nos­ti a úspě­chů.

Film je prů­měr­nou ame­ric­kou kome­dií, kte­rá nepři­ná­ší nic nové­ho. Hlavní hrdi­no­vé jsou sice vtip­ní, ale hlav­ně se sna­ží být stá­le in, uží­vat si živo­ta. Film je vhod­ný pro divá­ky, kte­ří mají rádi A.Sandlera, baví se při jed­no­duc hých hláš­kách a vti­pech, ale hlav­ně se chtě­jí za kaž­dou cenu zasmát.


Podívejte se na hodnocení Machři 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb10. května 2023 Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb Adam Sandler je tu s dalším filmem a tentokrát posbíral téměř celou svojí partu a naservíroval ji najednou v jednom filmu. Machři pojednávají o jednom opětném shledání skupiny dětských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
  • MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY)28. června 2012 MŮJ OTEC JE ŠÍLENEC (THAT'S MY BOY) O FILMU „Role Donnyho Bergera je klasickou rolí Adama Sandlera,“ prohlašuje Sean Anders, režisér nejnovějšího Sandlerova filmu Můj táta je šílenec. „Je to postava, jakou může zahrát […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15123 s | počet dotazů: 259 | paměť: 69498 KB. | 01.12.2023 - 07:45:47