Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Machři 2 - 55 %

Machři 2 - 55 %

Machri
Machri
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lenny (A.Sandler) se po letech vra­cí z Los Angeles do své­ho rod­né­ho měs­ta na východ­ním pobře­ží. Usazuje se se svou ženou Roxanne (Salma Hayek) a tře­mi dět­mi ve vel­kém domě na před­měs­tí. Opět se setká­vá se svý­mi přá­te­li: Ericem (K.James), Kurtem (Ch.Rock) a Marcusem (D.Spade). Mají také své rodi­ny, pou­ze Marcus se popr­vé setká­vá se svým synem Bradenem (A.Ludwig). Mezi nimi to zpo­čát­ku jis­kří, ale během fil­mu se tro­chu pozna­jí a vez­mou vzá­jem­ně na milost. Čtveřice „machrů“ začí­ná postup­ně plá­no­vat vel­kou zahrad­ní par­ty. Ale než se tak sta­ne, zaži­jí různá pře­kva­pe­ní a dob­ro­druž­ství.

Film nava­zu­je na film Machři, kte­rý byl nato­čen v roce 2010 a byla to Sandlerova nej­ú­spěš­něj­ší kome­die v jeho kari­é­ře. Byla úspěš­ná nejen v Americe, ale i ve svě­tě.

Scénář ten­to­krát vytvo­řil Fred Wolf (Machři) spo­leč­ně s Adamem Sandlerem, kte­rý je i pro­du­cen­tem fil­mu. Režisérem fil­mu je opět Dennis Dugan (Jack a Jill), výtvar­né řeše­ní měl na sta­rost Aaron Osborne, kos­týmy opět řeši­la Ellen Lutter.

Film sto­jí na hlav­ní posta­vě Lennyho, kte­ré­ho ztvár­nil Adam Sandler. Je sice vtip­ný, jak se od něho oče­ká­vá, ale jako hlav­ní zdroj zába­vy tro­chu nedo­sta­ču­jí­cí. Jeho hereč­tí kole­go­vé Kerin James, Chris Rock a David Spade se mu sna­ží v komič­nos­ti sekun­do­vat, ale cel­ko­vý dojem je tako­vý, že půso­bí jako sku­pi­na nedo­spě­lých puber­ťá­ků. V žen­ských posta­vách nej­ví­ce zaujme Salma Hayek, kte­rá se svou americko-mexickou pova­hou roz­prou­dí své­ho man­že­la, ale také své oko­lí. Nedílnou sou­čás­tí fil­mu jsou také děti hlav­ních postav. Od prv­ních Machrů tro­chu povy­rost­ly, tak­že je zaží­vá­me jako ame­ric­ké puber­ťá­ky se svý­mi pro­je­vy a pro­blémy. Jejich zážit­ky z kon­ce škol­ní­ho roku pak kon­ku­ru­jí zážit­kům jejich otců, kte­ří se sna­ží uží­vat nad­chá­ze­jí­cí­ho léta.

Pod režij­ním vede­ním Dennise Dugana se dala opět dohro­ma­dy sku­pi­na dospě­lých a dět­ských her­ců, kte­ří se sna­ží navá­zat na před­cho­zí Machry. Komické scén­ky, drs­né či hrubé hláš­ky jsou ale někdy pře­hna­né a mís­ty sko­ro až před­ví­da­tel­né. Plánování pár­ty pak vra­cí machry do časů mlá­dí a doka­zo­vá­ní si stá­le své síly, vtip­nos­ti a úspě­chů.

Film je prů­měr­nou ame­ric­kou kome­dií, kte­rá nepři­ná­ší nic nové­ho. Hlavní hrdi­no­vé jsou sice vtip­ní, ale hlav­ně se sna­ží být stá­le in, uží­vat si živo­ta. Film je vhod­ný pro divá­ky, kte­ří mají rádi A.Sandlera, baví se při jed­no­duc hých hláš­kách a vti­pech, ale hlav­ně se chtě­jí za kaž­dou cenu zasmát.


Podívejte se na hodnocení Machři 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb10. května 2023 Machři: Adam Sandlerova parta se sjednocuje pro komický pohřeb Adam Sandler je tu s dalším filmem a tentokrát posbíral téměř celou svojí partu a naservíroval ji najednou v jednom filmu. Machři pojednávají o jednom opětném shledání skupiny dětských […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 214. února 2016 Hotel Transylvánie 2 Tak zas vyšel na domácí nosiče další dětský film. Je to zábavné, hororové a vždy skončí dobrým koncem. Kdo zná Hotel Transylvánie, tak ví, že je to o tom, že nejslavnější upír, jak je […] Posted in Filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu29. září 2015 Hotel Transylvánie 2 - Obsah/O filmu OBSAH Zdá se, že Hotelu Transylvánie se začíná dařit. Dracula konečně ustoupil ze svých striktních zásad ubytovávat v hotelu pouze příšery a ten se proto otevírá i lidským […] Posted in Speciály
  • Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu15. února 2019 Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrobě nejen obracet, on v něm musel přímo rotovat, když režisér Genndy Tartakovsky udělal z jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie - o filmu26. září 2012 Hotel Transylvánie - o filmu „Hotel Transylvánie je příběh a otci a dceři – jen je tím otcem zkrátka Drákula,“ vysvětluje Genndy Tartakovsky, režisér snímku. „Stejně jako všichni otci je až přehnaně starostlivý a […] Posted in Filmové premiéry
  • Když si Chuck bral Larryho16. března 2021 Když si Chuck bral Larryho Není těžké si vyvodit z názvu to, že film se bude týkat homosexuální tématiky. Nečekejte žádnou druhou Zkrocenou horu, ale něco poněkud méně vážného. Ale současně je pravda to, že i když […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze1. srpna 2018 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená - recenze Dnes přinášíme recenzi na novou Transylvánii! Petr Rychlý jako Adam Sandler (Drákula) je stejně bezchybný jako v dílech předchozích. Drákula a jeho mimika jsou na dabing velmi těžká […] Posted in Dabing
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hubieho Halloween8. října 2020 Hubieho Halloween Dobrosrdečný, ale trochu bázlivý Hubie není v Salemu moc oblíbený. Když se ale na Halloweena začnou dít strašidelné věci, rozhodne se ve svém městečku zjednat pořádek..... Adam Sandler je […] Posted in Filmové recenze
  • 50x A Stále Poprvé29. září 2018 50x A Stále Poprvé Jak mnozí víte, je to docela nový a dost podařený film. Vypráví o mladíkovi(Henrym) a o jedné pěkné slečně(Lucy). Henry, to je velký sukničkář, který neustále střídá jednu blondýnu za […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86787 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71835 KB. | 29.02.2024 - 13:38:05