Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #87 - Dellamorte Dellamore (1994)

#87 - Dellamorte Dellamore (1994)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Dellamorte Dellamore“ je fil­mem, kte­rý mě pře­kva­pil a zařa­dil jsem si ho mezi nej­lep­ší kome­die, kte­ré jsem zatím na poli horo­ru viděl. Hned ved­le „Braindead“ a fil­mu „Re-Animátor“.

Dellamorte Dellamore

Dellamorte Dellamore

Itálie, Francie, Německo, 1994, 105 minut

Režie: Michele Soavi

Scénář: Gianni Romoli pod­le romá­nu Tiziana Sclaviho

Hrají:

Rupert Everett (Francesco Dellamorte)

François Hadji-Lazaro (Gnaghi)

Anna Falchi (Žena)

Mickey Knox (Straniero)

Michele Soavi a jeho dva horo­ry „Dellamorte Dellamore“ a „Deliria“ se zapsa­ly do his­to­rie jako jed­ny z posled­ních sku­teč­ně dob­rých ital­ských horo­rů. V sou­čas­né době reži­sér natá­čí pře­de­vším pro tele­vi­zi a na žánr poza­po­mněl. A tak jedi­ným mužem, kte­rý natá­čí ital­ské horo­ry a je po svě­tě zná­mý, je Lamberto Bava, syn úspěš­něj­ší­ho Maria. Bohužel Lambertovy posled­ní fil­my nejsou hod­no­ce­ny tak vyso­ko jako fil­my jeho otce, kte­rý je sku­teč­ným kla­si­kem ital­ské­ho horo­ru spo­lu s Dariem Argentem a Luciem Fulcim. Ale vrá­tí se nám i Dario Argento se svou vlast­ní ver­zí kla­si­ky „Dracula“ a dokon­ce se vra­cí ve 3D.

Filmem „Dellamorte Dellamore“ (je zná­mý také pod ang­lic­kým názvem „Cemetery Man“) je ukáz­kou toho, že nejen Peter Jackson, Sam Raimi nebo Stuart Gordon jsou schop­ni nato­čit sku­teč­ně dobrou horor kome­dii, kde je gore pro­tknu­to skvě­lým čer­ným humo­rem, u kte­ré­ho se sku­teč­ně zasmě­je­te, pokud vám není podob­ný žánr cizí.

Film vyprá­ví o Francescovi Dellamortem, kte­ré­ho si zahrál Rupert Everett. Dellamorte je hrob­ník, kte­rý se musí vypo­řá­dá­vat s nepří­jem­ným pro­blé­mem. Mrtví, kte­ří jsou na jeho hřbi­to­vě pohřbe­ni, se vra­ce­jí pár dní po pohřbu jako zom­bie. Město v tom nevi­dí pří­liš­ný pro­blém, ale Francescovi to ztrp­ču­je život. A to hlav­ně ve chví­li, kdy pocho­va­jí staré­ho nebož­tí­ka a jeho žena čas­to cho­dí na hřbi­tov. Nutno říci, že žena je vel­mi mla­dá a vel­mi krás­ná. Dellamorte se do ní oka­mži­tě zami­lu­je a zís­ká ji přes její lás­ku ke kost­ni­cím. Bohužel nebož­tík se pro­bu­dí a dív­ku kous­ne. Francesco ji ze zvy­ku zastře­lí, když se dív­ka pro­bu­dí.

Tímhle podiv­né udá­los­ti tepr­ve začí­na­jí. Dellamorte zjis­tí, že dív­ka není tak úpl­ně mrt­vá, navíc jí vidí všu­de. A tak ji neza­bi­je jen jed­nou. Ale samo­zřej­mě se musí sta­rat o hřbi­tov, kde to začne vřít, pro­to­že došlo k neho­dě plné­ho auto­bu­su, a to je prá­ce na hod­ně veče­rů. Naštěstí mu pomá­há jeho při­hlouplý pomoc­ník Gnaghi, kte­rý se také zami­lu­je. Co na tom, že jeho vyvo­le­ná je mrt­vá? A co na tom, že má jen hla­vu? Do toho vše­ho se ješ­tě Francescovi zje­ví Smrt, kte­ré se pří­liš nelí­bí, že zabí­jí mrt­vé, když je to její prá­ce. A tak nabá­dá Francesca, aby rad­ši šel po živých. A k tomu nako­nec dojde. Z Dellamorteho se stá­vá v pod­sta­tě maso­vý vrah, aniž by mu to kdo­ko­li věřil. Absurdnost je zde dota­že­na sku­teč­ně do kon­ce, což jen umoc­ňu­je humor­nost celé­ho sním­ku.

Zaměřeno je hlav­ně na posta­vu Francesca Dellamorteho. Rupert Everett mu dal dosta­teč­né cha­risma a hlav­ně klid, kte­rý kon­tras­tu­je s jeho činy. Jeho výkon pasu­je do fil­mu doko­na­le. Vše je pak zakon­če­no zvlášt­ním finá­le, kte­ré je napros­to v sou­la­du se zbyt­kem fil­mu. Dosažení kon­ce svě­ta je sym­bo­lic­ké, ať už cito­vá­ním bás­ně, ane­bo samot­ný­mi obra­zy, kte­ré jsou sou­čás­tí téhle scé­ny.

Italský horor uká­zal, že měl svou sílu ješ­tě dlou­ho po šede­sá­tých a sedm­de­sá­tých letech. Říkám si, že je ško­da, že vyhas­nul a v sou­čas­né době se horor pře­su­nul pře­de­vším do Asie, kde roz­hod­ně kva­li­ta exis­tu­je, i když nut­no říci, že fil­my se zde čas­to navzá­jem vykrá­da­jí. Těším se, jest­li zase jed­nou při­jde ital­ský horor, kte­rý navá­že na sta­ré mis­try. Uvidíme. Snad tomu tak bude.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Skvěle poda­né gore, jež je dopl­ně­no výbor­ný­mi scé­na­mi, vti­pem a sku­teč­ně zají­ma­vým a ori­gi­nál­ním pří­bě­hem, kte­rým pro­chá­zí posta­va hrob­ní­ka. Další posta­vič­ky a figur­ky jsou jen koře­ním toho­hle fil­mu, jako tře­ba sleč­na Chiaromondo, kte­rá nám doslo­va chřad­ne před oči­ma.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Horor spo­je­ný s čer­ným humo­rem pros­tě nemu­sí sedět kaž­dé­mu, ale pokud jste obdi­vo­va­te­li fil­mů Braindead, Evil Dead, „Re-Animátor“ a podob­ných sním­ků, „Dellamorte Dellamore“ vám roz­hod­ně pad­ne do noty.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 9.11.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Dellamorte Dellamore na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Půlnoční běh25. května 2021 Půlnoční běh Bývalý policista Jack Walsh (Robert De Niro) pracuje jako lovec odměn a má šanci získat 100 000 dolarů. Musí ale dopravit do pátku do půlnoci k soudu v Los Angeles mafiánského účetního […] Posted in Retro filmové recenze
  • Red Dead Redemption 2 / část 44 / Zbytečná loupež / 1080 HD / 60 FPS12. prosince 2020 Red Dead Redemption 2 / část 44 / Zbytečná loupež / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • Titulky k Medici: Masters of Florence S03E01 - Episode #3.124. ledna 2020 Titulky k Medici: Masters of Florence S03E01 - Episode #3.1 Lorenzo se nemůže vyrovnat se smrtí svého bratra. Papež usiluje o pomstu za Salviatiho a Florencii hrozí katastrofa. Objeví se Giulianův nemanželský syn. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • Solstice (2008)17. ledna 2012 Solstice (2008) Slunovrat je dnem, který nám umožní být blízko svým milovaným, kteří zemřeli a chtějí nám povědět své děsivé tajemství. Megan se právě vzpamatovává ze smrti své sestry dvojčete, která […] Posted in Horory
  • Čas slibů27. srpna 2019 Čas slibů Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Čajová směs na zánět mandlí22. října 2010 Čajová směs na zánět mandlí Tato čajová směs slouží hlavně ke kloktání při zánětu mandlí. Je vhodná čajová směs ze stejného množství třezalky a přesličky. Vrchovatou čajovou lžičku bylin na jeden šálek čaje spaříme […] Posted in Domácí rady
  • STŘEDA 30. 5.30. května 2012 STŘEDA 30. 5. Program Čítárna U čerta aneb Festivaloví hosté čtou dětem 9.00 a11.00, Krajská knihovna Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín Dětský Komiksfest!, výtvarný workshop 9.30 – […] Posted in Články
  • Bridget Jonesová - S rozumem v koncích22. dubna 2005 Bridget Jonesová - S rozumem v koncích Je to jen pár týdnů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roztomilých spoďárech skočila do náruče upjatému Marku Darcymu (Colin Firth). A vypadá to, že sympatická baculatá hrdinka […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE: Sedm dní v pekle4. srpna 2017 RECENZE: Sedm dní v pekle    HBO přišlo s novým sportovním pseudodokumentem, který nám v boratovském stylu představuje nejdelší zápas v historii wimbledonu, který trval sedm dní. V rolích nesmiřitelných […] Posted in Filmové recenze
  • Recenze: Sousedská hlídka – 35%24. září 2012 Recenze: Sousedská hlídka – 35% Jako každý rok, i letos musela do českých kin dorazit nějaká kravina s Benem Stillerem. Tedy přesně tím typem amerického herce, který je jako stvořený pro hlavní role ve spoustě komedií […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66194 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71852 KB. | 20.07.2024 - 23:08:51