Kritiky.cz > Články autora:Tomáš Havlíček

Já, legenda: Vizuálně poutavý snímek s nejistou identitou žánru

Filmovou adap­ta­ci stej­no­jmen­né kni­hy Já, legen­da je těž­ké ucho­pit v její pod­sta­tě. Je to žán­ro­vý cha­me­le­on, kte­rý navíc vizu­ál­ně evo­ku­je počí­ta­čo­vou hru. Vášnivý dis­kurz a roz­por­né názo­ry nasvěd­ču­jí tomu, že reži­sér... Read more »

Grindhouse: Auto zabiják - Grindhouse: termín pro americká kina promítající exploatační filmy

Death Proof nebo­li hez­ky čes­ky Auto zabi­ják je polo­vi­nou pro­jek­tu Grindhouse, spo­leč­né­ho díla Quentina Tarantina a Roberta Rodrigueze, osla­vu­jí­cí­ho B-filmy a explo­a­tač­ní žánr 70. let. Grindhouse měl pre­mi­é­ru v USA 6. dub­na 2007 a dle... Read more »

Potomci lidí - Už devatenáct let se nenarodilo jediné dítě!

Filmy Alfonsa Cuaróna pat­ří k dílům, kte­rá uspo­ko­ju­jí jak divá­ky, tak fil­mo­vé kri­ti­ky. Vynikají pří­mo­ča­rým vyprá­vě­ním, jsou vizu­ál­ně při­taž­li­vé, zábav­né a inte­li­gent­ní. Řemeslně zdat­ní tvůr­ci, kte­ří si „umí vybrat“ vhod­nou lát­ku... Read more »
Stránka načtena za 2,82309 s | počet dotazů: 173 | paměť: 46663 KB. | 18.06.2024 - 00:47:49