Kritiky.cz > Recenze knih > Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

Doktor Proktor a velká loupež zlata - audiokniha

Audiokniha Doktor Proktor a velka loupez zlata Jo Nesbo
Audiokniha Doktor Proktor a velka loupez zlata Jo Nesbo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh začí­ná v Oslu, hlav­ním měs­tě Norska, kde se ban­da zlo­dě­jů roz­hod­ne, že ukrad­ne vel­ký nor­ský poklad. Je to sice jen jed­na cih­la zla­ta, ale bez ní je Norsko chudé, jako by nic nemě­lo. Loupež se zjis­ti­la v osm hodin ráno, když pan ředi­tel nor­ské ban­ky otví­ral svo­ji insti­tu­ci. V devět hodin ráno, čili o hodi­nu poz­dě­ji, se král ve svém palá­ci díval na spor­tov­ní zprá­vy. Vyrušil ho slu­ha, pro­to­že při­šel ředi­tel nor­ské národ­ní ban­ky, kte­rý mu ozná­mil, co se sta­lo. Král nejdřív nechá­pal, o čem to mlu­ví a del­ší dobu mu trva­lo, než pocho­pil, co se vlast­ně sta­lo. Teprve potom mu došlo, co to bude za hrů­zu, jest­li tu cihlu nena­jdou.

Král začal vydá­vat roz­ka­zy a oka­mži­tě naří­dil povo­lat taj­nou služ­bu. Několik minut po jede­nác­té hodi­ně byla už u krá­le taj­ná služ­ba hrad­ní gar­dy. Ti muse­li však čekat, než se král nasní­dá. Když už byl král nasní­da­ný, tak poslou­chal názo­ry taj­né gar­dy a nako­nec se roz­ho­dl, že povo­lá Lízu, Bulíka a dok­to­ra Proktora. Tajní gar­dis­té nebo pros­tě jed­no­du­še taj­ná služ­ba, poz­dě­ji odpo­led­ne zvo­ni­li na domek, kde byd­le­la Líza. Otevřel jim tatí­nek Lízy, kte­rý hned poznal, že to jsou taj­ní gar­dis­té. Ti se tomu divi­li, ale necha­li to být. Ptali se, jest­li je jeho dce­ra doma.

Líza doma v poko­ji zatím cvi­či­la hru na kla­ri­net. Měla totiž vystou­pe­ní se škol­ním orchestrem. Líza se na ně podí­va­la a pta­la se, co potře­bu­jí. Ti jí ve zkrat­ce řek­li, Norsko je ohro­že­né a potře­bu­je pomoc, i když oni o tom pře­svěd­če­ní neby­li, že by Líza jako malá hol­ka, moh­la něco tako­vé­ho zvlád­nout. O něko­lik minut poz­dě­ji pro změ­nu šli za dok­to­rem Proktorem. Ten je pova­žo­val za jinou návště­vu než byli. Též ho pro­si­li o záchra­nu Norska. Na závěr šli zvo­nit na Bulíka. Tam jim ote­vře­la jeho sest­ra. Bulíka zapí­ra­la, pro­to­že mu slí­bi­la, že niko­mu nepro­zra­dí, kde je.

Nakonec se necha­la v uvo­zov­kách pod­pla­tit - za dvě stov­ky. Tajná služ­ba se tedy dosta­la k Bulíkovi, ale ten je hned na začát­ku důraz­ně odmí­tl. Poslal je domů s tím, že mají krá­li vyří­dit, že pros­tě niko­ho nebu­de zachra­ňo­vat. Bulík totiž všem poví­dal o minu­lém dob­ro­druž­ství, kdy spo­lu s Lízou a dok­to­rem Proktorem zachrá­ni­li svět před inva­zí měsíč­ních cha­me­le­o­nů. Jelikož všich­ni byli zhyp­no­ti­zo­va­ní, tak si to nepa­ma­to­va­li a smá­li se mu a navíc ho pova­žo­va­li za lhá­ře. Bulík se najed­nou vrá­til, a když se taj­ní gar­dis­té divi­li, že se vrá­til, tak jim Bulík řekl, že si to roz­mys­lel.

A tak odjel s gar­dis­ty za krá­lem. U krá­le se setkal s Lízou a dok­to­rem Proktorem. Král jim něco řekl, ale ne úpl­ně všech­no. Tajná služ­ba jim dala infor­ma­ce, kte­ré měli. Doktor Proktor se jenom se smí­chem divil, jak ten poklad dosta­li do leta­dla. Ředitel ban­ky na to dodal, že je to jenom jed­na cih­la. Líza se oka­mži­tě divi­la a dok­tor Proktor se pídil po tom, kam se poděl zby­tek zla­ta. To skon­čil v zub­ních plom­bách. Doktor Proktor se rozohnil nad tím, jak to, že vědí, kdo zla­to ukra­dl, ale nejsou přes­to za mří­že­mi. Bohužel nevě­dě­li, kdo zadal lupi­čům tu zakáz­ku a tak všech­no bylo na této tro­ji­ci.

Byla jsem natě­še­ná z pře­de­šlých dílů, ale ten­to­krát mě děj zkla­mal. Ne, že by to David Novotný špat­ně nače­tl, to prá­vě že vůbec ne, ale pros­tě mi to nesed­lo. Je to sub­jek­tiv­ní názor, tak­že dopo­ru­ču­ju těm, kte­rým se líbi­li před­cho­zí díly. Má 5 hodin a 8 minut.

Kdo chce, může si poslech­nout zvu­ko­vou ukáz­ku na strán­kách vyda­va­tel­ství - https://soundcloud.com/onehotbookRecenzní audi­ok­ni­hu poskyt­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Audiolibrix - www.onehotbook.cz. Audioknihu pří­mo může­te najít zde - http://www.onehotbook.cz/audioknihy/doktor-proktor-velka-loup/ nebo tu https://www.audiolibrix.com/cs/Directory/Book/2807/Audiokniha-Doktor-Proktor-a-velka-loupez-zlata-Jo-Nesbo.

 • Druh zbo­ží: Cd nosič
 • Autor: Jo Nesbø
 • Žánr: pro děti
 • Nakladatelství: OneHotBook
 • Datum vydá­ní:2017

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin13. prosince 2017 Podívejte se na ukázku této české pohádky jenž 4. Ledna vstupuje do kin Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky Čertoviny vstoupí do kin jako první český novoroční titul již 4. ledna 2018, ale první diváci budou mít možnost ji vidět již v průběhu prosince. V úterý […] Posted in Filmové premiéry
 • Kouzla vzhůru nohama - kniha28. července 2017 Kouzla vzhůru nohama - kniha Nory je už větší děvče, které má na první pohled vcelku normální rodina – ona, její starší sourozenci – sestra Dalia a bratr Hawthorn. K tomu je třeba připočítat tatínka, ředitele školy, […] Posted in Recenze knih
 • Lenoch - kniha27. července 2017 Lenoch - kniha Cameron Boxer je obyčejný třináctiletý kluk, který nemá v hlavě nic jiného než videohry. Spolu se svými třemi kamarády – Pavel, Chuck a Börje – ten mimochodem žije ve Švédsku, trénují na […] Posted in Recenze knih
 • Doktor Proktor a vana času - audiokniha22. června 2017 Doktor Proktor a vana času - audiokniha Doktor Proktor podnikl výpravu na svém zvláštním motocyklu, se kterým se vydal do Paříže, aby našel svoji lásku, ženu svého života, Julietu Margarinovou. Líza a Bulík zatím chodí do škola, […] Posted in Recenze knih
 • Sedmikráska - audiokniha6. června 2017 Sedmikráska - audiokniha Sedmikráska patří mezi audioknihy německých pohádek, u kterých budou děti s velkým zaujetím poslouchat. Obsahuje dvanáct pohádek. Některé jsou známé více, jiné zase méně, ale to nic […] Posted in Recenze knih
 • Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 %30. března 2017 Klubíčko veselých pohádek - audiokniha - recenze - 100 % Klubíčko veselých pohádek patří mezi audioknihy, na kterých se podílelo více herců. Celkem je zde sedm pohádek, přičemž každou čte jiný interpret. V první – O Lucince a větru Matyášovi […] Posted in Recenze knih
 • Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují8. dubna 2024 Animovanou muzikálovou pohádku "PŘÁNÍ" si děti ihned zamilují Na animovanou a skvěle zhudebněnou pohádku PŘÁNÍ se nejvíce těšily hlavně moje děti, jež si jí již koncem roku zamilovaly v kině, a nyní jí konečně mají k dispozici i ke shlédnutí na […] Posted in Filmové recenze
 • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
 • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
 • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,83370 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71915 KB. | 21.07.2024 - 00:08:05