Kritiky.cz > Recenze knih > Audioknihy > Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie - dávné egyptské příběhy

Báje a pověsti starého Egypta a Mezopotámie - dávné egyptské příběhy

Audiokniha Baje a povesti stareho Egypta a Mezopotamie Eduard Petiska
Audiokniha Baje a povesti stareho Egypta a Mezopotamie Eduard Petiska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

crop 1152749 aj1a3726

Celé věky pano­va­la tma. Žádná země, lidé ani Bohové. Žil jenom Bůh pra­vod­stva Nóvev. Po čase se vyno­řil z pra­vod­stva září­cí Bůh Re. Ten se doká­zal pro­mě­nit v růz­né věci. Byl to mla­dý Bůh a oko­lo něj se roz­li­la jas­ná záře, nad kte­rou ustou­pi­la tma. Ovšem nemohl niko­mu vlád­nout a tak začal tvo­řit svět.

V dáv­ných dobách vlá­dl dob­rý Bůu Usire se svou man­žel­kou Esset. Ten uká­zal lidem, kte­ří ješ­tě nemys­le­li a v pod­sta­tě nic nedo­ká­za­li, uká­zal, co všech­no se dá udě­lat. Otevřel dva­krát Zemi, kte­rá jim vyda­la pří­rod­ní pokla­dy. Ukázal jim také jak drtit zrno, aby z něj bylo dost mou­ky. Usire však chtěl pro lidi ješ­tě víc.

Před mno­ha lety žil v Egyptě král, kte­ré­ho trá­pi­lo. že nemá děti. Prosil bohy, aby se smi­lo­va­li. A tak se sta­lo. Po naro­ze­ní malé­ho prin­ce dora­zi­ly sudič­ky. Typ pro­nes­ly zlou věšt­bu, že malé­ho prin­ce zahu­bí kro­ko­dýl, had nebo pes. Král pře­mýš­lel, jak by syn­ka ochrá­nil.

Bohyně Ištar z Mezopotámie měla dostat vzác­nou návště­vu - Boha Tammuse, kte­rý ji chtěl požá­dat o ruku. Jako prv­ní ho zpo­zo­ro­val její bra­tr, hned po něm její mat­ka. Radili jí, aby se za něj pro­vda­la s tím, že jí nebu­de nic chy­bět. Ta však byla vel­mi cti­žá­dosti­vá.

Je zde cel­kem čtr­náct pří­bě­hů, všech­ny krás­né a pouč­né. Kdo nezná egypt­ské báje, tak roz­hod­ně by si je měl poslech­nout. Já jsem z těch­to pří­bě­hů sama zna­la jen někte­ré. Mám vel­mi ráda od dět­ství Miroslava Táborského, tak­že je logic­ké, že mě moc potě­ši­lo, že tyto pohád­ky nače­tl zrov­na on. Jeho klid­ný, tako­vý napůl medo­vý hlas se k tomu výbor­ně hodí. Obal, tak to je zase kapi­to­la sama pro sebe. Znovu opa­ku­ju - kam se hra­bou zpě­vá­ci s oba­ly na cd v pomě­ru k audi­ok­ni­hám. Tady se to opět moc poved­lo. Hudba mi při­jde tako­vý typic­ká k této oblas­ti, nijak ruši­vá. Má 3 hodi­ny a 45 minut a roz­hod­ně dopo­ru­ču­ju.

  • Autor: Eduard Petiška
  • Žánr: děti a mlá­dež, pohád­ky
  • Vydava­tel­ství: OneHotBook
  • Interpret: Miroslav Táborský 
  • Datum vydá­ní: 2016


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,91775 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71972 KB. | 25.02.2024 - 19:27:53