Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Bez slitování – revenge suchý jako Martini

Bez slitování – revenge suchý jako Martini

Photo © American International Pictures (AIP)
Photo © American International Pictures (AIP)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic má rád fil­my o pomstě. Ať už áčko­vé, nebo béč­ko­vé. Tenhle motor zkrát­ka doká­že hnát film kupře­du a umí divá­ko­vi nabíd­nout sil­né závě­ry. Proto jsem bez odkla­du sko­čil po jed­nom, kte­rý ve své kni­ze Filmové spe­ku­la­ce zmi­ňu­je i slo­vut­ný Quentin Tarantino. Měli bys­te i vy ochut­nat sedm­de­sát­ko­vý reven­ge thriller Bez sli­to­vá­ní?

NÁVRAT HRDINY
Z Vietnamské vál­ky, kte­rou pro­žil v zaje­tí, se vra­cí major letec­tva Charles Rane. Vrací se coby hrdi­na, kte­ré­ho kaž­dý ve měs­tě uzná­vá. Zároveň ale zjiš­ťu­je, že ne vše se jed­no­du­še vra­cí do sta­rých kole­jí. Během sed­mi let, kdy byl pryč, totiž jeho rodi­na zača­la nový život. Jako pro­jev úcty dosta­ne od míst­ní fir­my kufr stří­br­ných dola­rů, jen­že ani ten nepři­ne­se majo­ro­vi nic dob­ré­ho. Začne totiž zají­mat také zlo­dě­je, kte­ří během lou­pe­že zabi­jí Raneovu man­žel­ku i syna, jeho zmr­za­čí a postře­lí. Major se tak vydá­vá na ces­tu za pomstou.

LIDSKÝ TERMINÁTOR
Filmařský styl sedm­de­sá­tých let mám rád a mys­lím, že přes­ně sedí prá­vě k tako­vým­to lát­kám. Ostatně scé­náris­ta paul Schrader je pode­psán pod kul­tov­ním Taxikářem. Bez sli­to­vá­ní si však se zná­měj­ším bra­tran­cem v ničem neza­dá. Major Charles Rane totiž pat­ří k těm nej­drs­něj­ším msti­te­lům, co jsem kdy viděl. Jeho ter­mi­ná­to­ří zarpu­ti­lost pozná­te sami. Třeba ve scé­ně, kdy lupi­či vnik­nou do jeho domu a sna­ží se z něj vymlá­tit, kde je kufřík se stří­br­ný­mi dola­ry. Veterán viet­nam­ské vál­ky jim však čelí takřka bez emo­cí. A nehne brvou, ani když mu ruku nar­vou do drtič­ky odpa­du.

POMALU A DRSNĚ
Postava majo­ra Charlese Ranea je doko­na­le vykres­le­ný obraz člo­vě­ka vyko­ře­ně­né­ho z běž­né­ho živo­ta. Traumata ze zaje­tí i muče­ní si zkrát­ka vybra­la svou daň. A i když nepří­tel už se nescho­vá­vá v džun­g­li, stá­le tu je. Válka neskon­či­la, vlast­ně tepr­ve začí­ná. Jakmile se major uzdra­ví, vydá­vá se (s hákem mís­to ruky) najít lupi­če a postup­ný­mi krůč­ky se při­bli­žu­je těm, kdo mu zabi­li rodi­nu. Během toho o ničem nefi­lo­zo­fu­je, jen si jde tvr­dě za svým. A budí u toho sakra­ment­ský respekt!

Film nesá­zí na prvo­plá­no­vou bru­ta­li­tu, nási­lí a krev. Stěžejním tahou­nem fil­mu je posta­va majo­ra Charlese Ranea. Málomluvného zarpu­ti­lé­ho vojá­ka, kte­rý hle­dí do dáli a vy neví­te, o čem zrov­na dumá. Jestli o své ztrá­tě, nebo o pomstě. Ale prá­vě tahle chlad­nost dělá jeho cha­rak­ter zají­ma­vým a vy mu bude­te fan­dit, aby poslal všech­ny zlo­du­chy na poho­vor ke sv. Petrovi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17870 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71982 KB. | 23.02.2024 - 17:46:16