Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Černá výprava – cena za smrt bratra

Černá výprava – cena za smrt bratra

Foto:Metro-Goldwyn-Mayer
Foto:Metro-Goldwyn-Mayer
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Před nedáv­nem jsem recen­zo­val skvě­lou kni­hu Quentina Tarantina Filmové spe­ku­la­ce, kde iko­nic­ký reži­sér odha­lil svo­je oblí­be­né kous­ky z minu­los­ti. Filmfanatic dal na dopo­ru­če­ní a dokou­kal si thriller Bez sli­to­vá­ní, kte­rý roz­hod­ně nezkla­mal. Proto jsem se vydal ješ­tě hlou­bě­ji do pověst­né krá­li­čí nory a při­ná­ším recen­zi dal­ší­ho Tarantinova tipu ze sedm­de­sá­tých let.

BOLESTNÉ OD MAFIE
Černá výpra­va je pří­bě­hem Earla (Robert Duvall), kte­rý si odpy­kal trest za vylou­pe­ní ban­ky a vydá­vá se za gan­gs­ter­ským bos­sem, jež má na svě­do­mí smrt Earlova bra­t­ra. Požaduje kom­pen­za­ci ve výši 250 000 dola­rů, jen­že urči­tě je vám jas­né, že nej­vyš­ší hla­vy gan­gs­ter­ských orga­ni­za­cí nevy­plá­cí bolest­né tak snad­no.

SÁM PROTI VŠEM
Režisérské žezlo držel, stej­ně jako u Bez sli­to­vá­ní John Flynn, tak­že atmo­sfé­ra je logic­ky hod­ně podob­ná. A cha­rak­te­ro­vě blíz­ko jsou si také hlav­ní posta­vy. Earl v podá­ní Roberta Duvalla je emoč­ně plo­chý a bra­t­ro­vu smrt nepro­ží­vá nijak dra­ma­tic­ky. Prostě věří, že 250 000 dola­rů doká­že jeho zármu­tek bez pro­blé­mů zahnat. Střetům s gan­gs­ter­ským kla­nem to však dává zají­ma­vý roz­měr.

ODVAHA A BLÁZNOVSTVÍ
Celý film doslo­va sálá syro­vou a chla­pác­kou atmo­sfé­rou. Dnes by se podob­ně laze­ný sní­mek odvá­žil nato­čit jen blá­zen. Ale v sedm­de­sá­tých letech měly podob­né lát­ky svo­je mís­to, díky čemuž dnes divá­ci mohou oce­ňo­vat podob­ně drs­né thrille­ry. A také poma­lé. I to totiž pat­ři­lo k fil­mař­ské­mu sty­lu doby.

Nečekejte tedy hlu­bo­kou psy­cho­lo­gic­kou stu­dii postav nebo bri­lant­ně vypipla­ný scé­nář. Těšte se na drs­nou atmo­sfé­ru, rvač­ky, pře­střel­ky. Chlapi ten­krát méně pře­mýš­le­li a více jed­na­li. Byli chlad­ně prag­ma­tič­tí. Kdy jin­dy by se totiž pus­til jedi­ný lupič a jeho par­ťák do kříž­ku s celou mafi­án­skou orgra­ni­za­cí?


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20689 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72301 KB. | 19.05.2024 - 19:26:53