Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Brazil

Brazil

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kina jsou zahl­ce­na sci-fi pří­běhy o Borzích, Mormonech, a dal­ších mimo­zem­ských bytos­tech. Futuristických vizích hi-tech spo­leč­nos­ti jakož­to správ­ců gala­xií a alter­na­tiv­ních rea­lit. Zcela odliš­ný pohled na blíz­kou budouc­nost 20. sto­le­tí nabí­zí poně­kud pesi­mis­tic­ký sní­mek od tvůr­ce Monty Pythonů, Terryho Gilliama …Brazil
(Velká Británie 1985, 138 min)
režie: Terry Gilliam
hra­jí: Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kathrin Helmond, Ian Holm, Bob Hoskins, Peter Vaughan
Kafkovsko-Orwellovská vize budouc­nos­ti Brazil urči­tě pat­ří mezi fil­my, kte­ré zaslu­hu­jí pozor­nost. Nevšední humor, kte­rým vlád­ne výše zmí­ně­ný reži­sér Terry Gilliam, pro­sla­ve­ný sérií Monty Pythonů, je pří­tom­ný i zde. Poněkud váž­něj­ší téma jeho suchý, čer­ný humor ješ­tě pod­tr­hu­je a zvý­raz­ňu­je absur­di­tu mno­ha situ­a­cí. Ale teď k pří­bě­hu.
Hlavním hrdi­nou je úřed­ník minis­ter­stva infor­ma­cí Sam Lowry, mla­dý Sam je zne­chu­cen dobou i její spo­leč­nos­tí. V slo­ži­tém admi­nis­tra­tiv­ním syté­mu papí­ro­vá­ní se sta­ne chy­ba. Pouhý pře­klep stro­je, způ­so­bí vapo­ri­za­ci (odstra­ně­ní) nevin­né­ho člo­vě­ka. Namísto tope­ná­ře „sabo­té­ra“ Tuttlea je zatčen pros­tý občan Buttle. Chyba je odha­le­na, ale nikdo ze sys­té­mu si tuto chy­bu nechce vzít na tri­ko. Až tepr­ve Sam Lowry vez­me odpo­věd­nost na svá bed­ra a sna­ží se chy­bu napra­vit. O pro­puš­tě­ní pros­té­ho živi­te­le rodi­ny z před­měs­tí se sna­ží i jeho mla­dá sou­sed­ka Jill Laytonová – dív­ka ze Samova idy­lic­ké­ho snu, kte­rý ho stá­le pro­ná­sle­du­je. Když se však střet­nou ona ho pova­žu­je za pou­hou kan­ce­lář­skou hni­du, jed­no­ho s těch, kte­ří mohou za tuto chy­bu. Jill se mu nadá­le vyhý­bá. Aby se mohl s Jill mohl zno­vu setkat zkou­ší o ní zís­kat něja­ké infor­ma­ce, jen­že k těm nemá pří­stup. Jill byla jed­no­du­še svěd­kem této chy­by … tudíž musí být také vapo­ri­zo­vá­na. Jediný způ­sob jak se k těm­to infor­ma­cím dostat je při­jmout pový­še­ní. Povýšení kte­ré se mu pří­či­lo, pro­to­že to byla prá­ce jeho vyso­ce posta­ve­né mat­ky. Ovšem jak se říká účel svě­tí pro­střed­ky. Poté co při­jme toto pový­še­ní se stá­le zamo­tá­vá do více a více pro­blé­mů. Marně se sna­ží skrýt Jill před „spra­ve­dl­nos­tí“, je zod­po­věd­ný za ztrá­tu slu­žeb­ní­ho vozi­dla, čelí obvi­ně­ní z tero­ris­mu a naru­šo­vá­ní sys­té­mu. Nakonec je stej­ně jako Jill zatčen a vapo­ri­zo­ván a to rukou svých nej­bliž­ších. Odebírá se však na úpl­ně jiná, mno­hem lep­ší, mís­ta … Zvláštní úlo­hu tu sehrál Robert De Niro jako tope­nář „sabo­tér“ Tuttle. Ten tu rytíř­ským způ­so­bem vyko­ná­vá úlo­hu jaké­ho si moder­ní­ho Jánošíka.
Tvůrci fil­mu odved­li pod­le mého výbor­nou prá­ci. Názory se však mohou různit stej­ně jako názo­ry na vět­ši­nu Gilliamovy pro­duk­ce. Někteří ho pros­tě vyná­še­jí slo­vy do nebes, jiný­mi je zatra­co­ván. Výtvarníci a desig­né­ři zvlád­li úlo­hu jak ztvár­nit budouc­nost na výbor­nou. Jejich retro střih plný tru­bek, syčí­cí páry a bli­ka­jí­cích čer­no­bí­lých moni­to­rů se do toho­to uspě­cha­né­ho svě­ta Sama Lowryho per­fekt­ně hodí. Kostyméři? Ti se dosta­teč­ně vyřá­di­ly na potrh­lých mode­lech mat­ky hlav­ní­ho hrdi­ny i na jeho těž­ce surre­a­lis­tic­kých snech vyja­dřu­jí­cích boj pro­ti papí­ro­vé maši­né­rii a těž­ce povrch­ní spo­leč­nos­ti. Pokud máte mož­nost jít se někam na ten­to film podí­vat, nevá­hej­te! Tento nevšed­ní sní­mek si při­nejmen­ším vaši pozor­nost zaslou­ží. Co říci na závěr? Snad bychom si moh­li zano­to­vat v ryt­mu ústřed­ní pís­ně … Brazil, Where hearts were enter­ta­i­ned in June, We sto­od bene­athan amber moon …

Podívejte se na hodnocení Brazil na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • 190916. dubna 2007 Piráti z Karibiku 3: Na konci světa - předobjednávka Třetí hra na motivy populární pirátské série přichází s podtitulem Na konci světa - místo poslední bitvy, kde se kapitán Jack Sparrow, kovář Will a jeho družka Elizabeth utkají se všemi […] Posted in Novinky ze světa her
  • Iron Sky [60%]12. července 2012 Iron Sky [60%] Iron Sky http://www.csfd.cz/film/247090-iron-sky/ http://www.imdb.com/title/tt1034314/ Nevhodný mládeži do 12 let V kinech ČR od: 12.07.2012 Film Europe Akční / Komedie / Sci-Fi […] Posted in Filmové recenze
  • V Ubisoft Montreal zasahovala jednotka SWAT. Důvodem byl...14. listopadu 2020 V Ubisoft Montreal zasahovala jednotka SWAT. Důvodem byl... V Ubisoft Montreal zasahovala jednotka SWAT. Důvodem byl telefonát jednoho zaměstnance, že je spolu s dalšími zaměstnanci v budově zabarikádován a držen jako rukojmí. Posléze ale policie […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Společnost Nordisk Games investuje do oceňovaného britského...30. března 2021 Společnost Nordisk Games investuje do oceňovaného britského... Společnost Nordisk Games investuje do oceňovaného britského studia Supermassive Games. Dánska společnost bude mít 30,7% vlastnictví. Studio Supermassive Games je nejvíce známe pro své […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Company of Wolves, The (1984)11. února 2013 Company of Wolves, The (1984) A proč máš tak velké zuby? Rosaleen žije se svými rodiči a sestrou v nádherném domě blízko lesa. Jednoho večera se jí zdá sen, který je neskutečně živý. Díky ní máme možnost sledovat […] Posted in Horory
  • NHL 17 - vytvoření své arény a dresu28. července 2016 NHL 17 - vytvoření své arény a dresu Podrobnosti o tom, jak si můžete zeditovat svůj dres a svoji arénu, ve které můžete hrát. https://www.youtube.com/watch?v=HmFntjCS-1s Posted in Novinky ze světa her
  • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či […] Posted in Recenze knih
  • Raze (2013)12. ledna 2014 Raze (2013) Několik uvězněných žen musí bojovat proti sobě, pro pobavení hrstky zbohatlíků. Přežít může jen jedna!!! Sabrina je unesena a uvězněna v podzemním areálu, kde přežívá v […] Posted in Horory
  • Naivní manželka od Amy LLoyd14. července 2019 Naivní manželka od Amy LLoyd Toužíte-li si přečíst fascinující, a zároveň i silně podmanivý thriller o nezkrotné posedlosti a hořkém procitnutí z mladistvé nerozvážnosti a naivnosti, tak si vás určitě získá příběh s […] Posted in Recenze knih
  • Studio Pixelopus chystá novou hru. Autoři PS4 exkluzivity...9. října 2020 Studio Pixelopus chystá novou hru. Autoři PS4 exkluzivity... Studio Pixelopus chystá novou hru. Autoři PS4 exkluzivity Concrete Genie z roku 2019 pro PS4 shánění programátory pro práci na nové exkluzivní adventuře pro PS5, potvrdilo kalifornské […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50081 s | počet dotazů: 244 | paměť: 71928 KB. | 23.02.2024 - 17:19:45