Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Cellular

Cellular

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stále se pře­svěd­ču­ji o tom, že čím méně vím o fil­mu, na kte­rý se kou­kám, tím lep­ší z toho mám záži­tek. Potvrdil to i Celluar. Sice nechá­pu, proč čes­ký dis­tri­bu­tor nechal fil­mu původ­ní název a nijak ho nepo­češťil, pro­to­že tím mož­ná film pro vět­ši­nu divá­ků „zabil“. Což je urči­tě ško­da, pro­to­že se jed­ná o výji­meč­ně nato­če­ný thriller s akč­ní­mi prv­ky. Možná by mohl někdo namít­nout, že ve fil­mu je klišé jak hub v lese po  deš­ti (tedy pokud nemá­te šedý zákal), ale tady jde pře­de­vším o to, že se u fil­mu nenu­dí­te. Pořád se něco děje, tak­že se děj posou­vá dopře­du. Teď jsem si všim­nul, že jsem se ani názna­kem nezmí­nil, o co vlast­ně jde, což bych asi měl, pro­to­že jak už jsem řekl, pod­le názvu to nelze moc poznat.

Film se roz­je­de rela­tiv­ně rych­le, pro mě až neče­ka­ně: šel jsem si ješ­tě udě­lat něco k jídlu a najed­nou už se stří­lí a Kim Basingerová je zavře­ná někde na půdě a blí­ží se k ní děsi­vě vyhlí­že­jí­cí chlá­pek s tyčí či co to je. Skoro to vypa­dá, že by jí chtěl jed­nu flák­nout, ale on jde roz­bít jen sta­rý tele­fon, co je tu při­dě­la­ný na zdi. Bohužel pro něj a bohu­dík pro ni se tele­fon neroz­bi­je tak, jak si před­sta­vo­val, a naší Kim se poda­ří vyto­čit náhod­né čís­lo. To pat­ří (jed­no z klišé) mla­dí­ko­vi, se kte­rým se roze­šla dív­ka kvů­li tomu, že nemá dosta­tek odpo­věd­nos­ti. Měl by ji rych­le najít, pro­to­že Kim mu řek­ne, že je jedi­ný, kdo jí může pomo­ci...

Zápletka se dál už nijak spe­ci­fic­ky neroz­ví­jí, jen se dozví­me, proč že se mat­ku (dal­ší klišé, pro­to­že poz­dě­ji budou ohro­žo­vat její rodi­nu, zná­te to...), vystu­do­va­nou bio­lo­gič­ku, roz­hod­li unést. Vždyť její man­žel není nijak zvlášť boha­tý. Děj se celý roz­pad­ne do útrž­ko­vých epi­zod, kde se vlast­ně jed­ná pořád o to samé... Nemůžu jít tam a tam, pro­to­že tam není sig­nál, nemůžu jet tune­lem, pro­to­že... Ano hádá­te správ­ně - není sig­nál. Musím si rych­le opat­řit nabí­ječ­ku, neboť mi dochá­zí bate­rie atd. Naštěstí se vše děje rych­le a mezi jed­not­li­vý­mi epi­zo­da­mi nejsou vět­ší pro­dle­vy, tak­že se nesta­čí­te nudit. A pokud pře­ci jen tro­chu rela­xu­je­te (čti vypnul jsem mozek a sna­žím se bavit), nepo­střeh­ne­te ani zmi­ňo­va­ná klišé. Tedy, pokud před kon­cem neu­sne­te.
Scenárista (mimo­cho­dem z jeho díl­ny je i Telefonní bud­ka) totiž na kon­ci fil­mu již nevy­dr­žel s dechem a začal kom­bi­no­vat všech­na klišé dohro­ma­dy. Hodný poli­cajt, zlý poli­cajt, postře­le­ný, ovšem stá­le boju­jí­cí mla­dík, zne­škod­ně­ný padouch, odha­le­ní zlo­či­nu až do nej­vyš­ších vrs­tev a bůhví co by se tam dalo ješ­tě nacpat, kdy­by film neskon­čil.

Přesto musím hod­no­tit rela­tiv­ně vyso­ko, pro­to­že jak jsem psal na začát­ku, film mě mile pře­kva­pil a cel­kem jsem se i dob­ře bavil (čti nekou­kal jsem se moc na hodi­ny a nezjiš­ťo­val jsem kolik ješ­tě chy­bí do kon­ce). Což mož­ná bylo samot­nou dél­kou fil­mu. Osmdesát čty­ři minut je v dneš­ní době tří­ho­di­no­vých Potrů a Lotrů tak ako­rát, než začne­te na seda­dle pose­dá­vat ze stra­ny na stra­nu, a to si mys­lím, že je dob­ře. Ještě bych tu měl poznám­ku pro ty, kte­rým se nelí­bi­la Telefonní bud­ka, na kte­rou jsou vel­mi roz­díl­né názo­ry. Tak vy pro­sím na film nechoď­te, pro­to­že je to vlast­ně tako­vá mobil­ní Telefonní bud­ka.


Podívejte se na hodnocení Cellular na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Saw: Hra o přežití14. května 2021 Saw: Hra o přežití Ve špinavé umývárně se proberou z bezvědomí fotograf Adam (Leigh Whannell) a doktor Lawrence Gordon (Cary Elwes). Oba jsou připoutaní k potrubí a nemají tušení, jak se zde ocitli. Z pásek, […] Posted in Retro filmové recenze
  • #DP105: Giant-Size X-Men: Storm2. listopadu 2020 #DP105: Giant-Size X-Men: Storm Autorem článku je Daniel Palička.Scénář: Jonathan Hickman Kresba: Russell Dauterman Série "Giant-Size X-Men" se nám pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Následující one-shot, […] Posted in Recenze komiksů
  • Summoned (2013)24. března 2017 Summoned (2013) Dvanáct porotců odsoudilo sériového vraha Evana Lucase k trestu smrti. Nyní po pěti letech od jeho popravy, začínají jeden po druhém umírat za velice podivných okolností... Za […] Posted in Horory
  • #2148: Dead End19. května 2023 #2148: Dead End Přináším další starší článek od Martina! Tentokrát jde o recenzi na hororovou komiksovou sbírku Dead End od Thomase Otta. - Dan  Scénář: Thomas OttKresba: Thomas OttDalší […] Posted in Recenze komiksů
  • Recenze: Cosmopolis - 55%12. srpna 2012 Recenze: Cosmopolis - 55% Snímek Cosmopolis, který soutěžil v Cannes a nyní vstupuje do české distribuce, provázejí od jeho letošní premiéry v Karlových Varech rozporuplné ohlasy, z nichž soudím, že tentokrát […] Posted in Filmové recenze
  • Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou12. dubna 2019 Hra o trůny - Východní hlídka (S07E05) - seznamte se s Východní hlídkou    Není čas ztrácet čas. Alespoň tak se to na začátku dílu zdá a my pokračujeme přesně tam, kde předchozí díl skončil - na spáleništi po bitvě Dothraků s Lannistery a cliffhanger z […] Posted in TV Recenze
  • Mafia: Definitivní edice se ukazuje v nové upoutávce18. září 2020 Mafia: Definitivní edice se ukazuje v nové upoutávce Mafia: Definitivní edice se ukazuje v nové upoutávce Posted in Krátké herní aktuality
  • Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk1. ledna 2021 Kamarádi z Medového lesa - Jak zahnat stesk Máte rádi pohádky o lese a zvířátkách? Hledáte pro své děti či vnoučata laskavý příběh s dobrým koncem? Nakladatelství KAZDA pro vás připravilo krásné čtení se zvířecími […] Posted in Recenze knih
  • Vyberte si půjčku podle svých představ3. ledna 2017 Vyberte si půjčku podle svých představ Chcete si půjčit peníze, ale stále nevíte, na koho byste se měli se svojí žádostí obrátit? Máte obavy z toho, že svoji vysněnou půjčku nezískáte? Byli jste již na několika místech […] Posted in Domácí rady
  • Stieg Larsson - Muži, kteří nenávidí ženy14. července 2020 Stieg Larsson - Muži, kteří nenávidí ženy Jsou muži, kteří ženám oddaně slouží, nosí jim květiny (klidně i na hrob), obdarovávají je svým humorem (klidně i nechtěným), či skládají hold jejich kráse.Tato kniha je ale o zcela jiných […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47957 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71848 KB. | 22.07.2024 - 05:47:44