Kritiky.cz > Profily postav > Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA

Captain America: Občanská válka - POPIS POSTAV - TÝM CAPTAIN AMERICA

Captain 1
Captain 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

VELITEL TÝMU:                      Steve Rogers/Captain America

ČLENOVÉ TÝMU:                  Sam Wilson/Falcon

Bucky Barnes/Winter Soldier

Scott Lang/Ant-Man

Clint Barton/Hawkeye

Wanda Maximovová/Scarlet Witch

 • Steve Rogers/Captain America

(Chris Evans)

Steve Rogers je veli­te­lem nové­ho týmu Avengers a účast­ní se spo­leč­ně misí, kte­ré chrá­ní lid­stvo před nej­růz­něj­ší­mi hroz­ba­mi, ale když dojde k tomu, že si ško­dy, kte­ré při těch­to misích nevy­hnu­tel­ně nastá­va­jí, vyžá­da­jí nut­nost zave­de­ní přís­něj­ší­ho vlád­ní­ho dohle­du, Steve se tomu­to tren­du poně­kud pře­kva­pi­vě posta­ví – na roz­díl od Tonyho Starka, kte­rý s navr­ho­va­ný­mi kro­ky sou­hla­sí. Zatímco se čle­no­vé týmu Avengers roz­ho­du­jí, ke kte­ré ze stran se při­po­jí, podí­lí se Steve pota­jí na dal­ších akti­vi­tách, kte­ré v sobě skrý­va­jí hroz­bu toho, že se všich­ni spo­leč­ně ocit­nou za hra­ni­cí záko­na – sna­ží se totiž zachrá­nit a brá­nit své­ho nej­lep­ší­ho pří­te­le Buckyho Barnese, nechval­ně zná­mé­ho pod kódo­vým ozna­če­ním Winter Soldier.

 •   Sam Wilson/Falcon

(Anthony Mackie)

 Falcon Sama Wilsona je nyní plno­hod­not­ným čle­nem týmu Avengers a jeho loa­ja­li­ta k týmu, jenž vede Captain America, je neotře­si­tel­ná. Pro toho­to okříd­le­né­ho Avengera není nejmen­ším pro­blé­mem posta­vit se sou­čas­ně vlá­dě i Tonymu Starkovi a ješ­tě k tomu je scho­pen pře­svěd­čit Ant-Mana, aby roz­ší­řil řady těch, kte­ří vlád­ní­mu roz­hod­nu­tí opo­nu­jí.

 • Bucky Barnes/Winter Soldier

(Sebastian Stan)

 Bucky Barnes, jinak též Winter Soldier, se zno­vu obje­vu­je na scé­ně. Na svou minu­lost si ten­to­krát vzpo­mí­ná pod­stat­ně lépe a nebez­peč­né a neza­sta­vi­tel­né skut­ky, kte­ré má na svém kon­tě, by se pro­to nemě­ly opa­ko­vat. Důvěřuje Steveovi a ačko­liv není na stře­tu v řadách Avengers nijak pří­mo zain­te­re­so­va­ný, posta­ví se na stra­nu, kte­rou vede pro­ti Iron Manovi Captain America v nadě­ji, že se mu poda­ří napra­vit ško­dy, kte­ré svý­mi před­cho­zí­mi činy napáchal.

 • Scott Lang/Ant-Man

(Paul Rudd)

Po nedáv­ném stře­tu s Falconem mají Avengers s Ant-Manem jis­té zku­še­nos­ti a Sam Wilson se v rám­ci eska­lu­jí­cí­ho rozko­lu mezi Avengers roz­hod­ne nic netu­ší­cí­ho Ant-Mana zís­kat na svou stra­nu. Jeho schop­nost zmen­šit se doká­že vyvést z míry i toho nej­moc­něj­ší­ho pro­tiv­ní­ka, i když Scott sám má poně­kud tré­mu ze sku­teč­nos­ti, že po jeho boku sto­jí sám Captain America.

 •  Clint Barton/Hawkeye

(Jeremy Renner)

 Hawkeye se sice roz­ho­dl pově­sit své řemes­lo na hře­bík, ale Captain America ho při­mě­je toto roz­hod­nu­tí změ­nit. Kromě svých výji­meč­ných lukostře­lec­kých schop­nos­tí má navíc v záso­bě i pár nových pře­kva­pe­ní. Hawkeye, kte­rý je vojá­kem tělem i duší, se o poli­ti­ka­ře­ní neza­jí­má. Je ocho­ten se po Captainově boku posta­vit bez výhrad komu­ko­liv – dokon­ce i svým nej­bliž­ším přá­te­lům.

 •  Wanda Maximovová/Scarlet Witch

(Elizabeth Olsen)

Wanda, jejíž schop­nos­ti zahr­nu­jí ovlá­dá­ní mys­li a teleki­ne­zi, je pro nově utvo­ře­ný tým Avengers něčím zce­la novým. Právě ve chví­li, kdy začí­ná nabý­vat dojmu, že už není pou­hým out­si­de­rem, se pro­ti své vůli oci­tá v samém stře­du kon­tro­verz­ní­ho vlád­ní­ho dohle­du nad týmem Avengers. Protože je pře­svěd­če­na, že jedi­ným Avengerem, kte­rý jí vždy podá pomoc­nou ruku, je Hawkeye, roz­hod­ne se dle jeho vzo­ru při­po­jit k týmu, kte­rý vede Captain America.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Captain America: Občanská válka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • S33E02: Bart’s in Jail4. října 2021 S33E02: Bart’s in Jail Stahujte české titulky k druhému dílu 33 sezóny seriálu Simpsonovi.Stahujte z Simpsonovi.Blog   Posted in Titulky
 • Joker (2019)10. října 2019 Joker (2019) Todd Phillips je režisér, který se proslavil komediemi ( Pařba ve Vegas, Road Trip, Týpci a Zbraně), takže Joker byla jeho první výzva a uspěl na výbornou, byť bez menších výtek se […] Posted in Krátké recenze
 • Můj soused zabiják 28. září 2004 Můj soused zabiják 2 Na dvojku souseda zabijáka jsem se vypravila vybavena nevalným názorem na jedničku a odhodláním, že tak činím jen pro Kinomol. Nemůžeme přeci psát jen o dobrých filmech. Občas je třeba […] Posted in Filmové recenze
 • The Chernobyl Podcast | Part One | HBO7. května 2019 The Chernobyl Podcast | Part One | HBO Posted in Videa
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […] Posted in Recenze knih
 • Zdraví, nejcennější dar!11. června 2017 Zdraví, nejcennější dar! Začíná pomalu podzim a pro mnohé lidi to znamení jediné – nemoc. Všude chodí lidé s kapesníky u nosu, lékárny se plní nemocnými a lékařské ordinace praskají ve švech. Přesto já podzim […] Posted in Domácí rady
 • Vřískot 412. ledna 2022 Vřískot 4 Wes Craven má ještě hororovému světu co říct, a rád by si tak napravil svou reputaci po hodně nepovedeném Vem si mou duši. Podvedlo se mu to? Ale jo, myslím, že reputaci si napravil, ale […] Posted in Retro filmové recenze
 • Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky23. září 2019 Tradiční český podzim- zvyky, říkadla, písničky Podzim je barevně nejkrásnější roční období. Stromy se barví různými barvami, postupně ztrácí své listy. Příroda se chystá k zimnímu spánku. Farmáři sklízí to, co na jaře zaseli a […] Posted in Recenze knih
 • Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy25. října 2004 Purpurové řeky 2: Andělé apokalypsy Vzhledem k tomu, že první díl Puprurových řek byl ukončený příběh, byl jsem zvědav, jak na něj chce Olivier Dahan navázat. Žádné navazování se však nekoná. Andělé apokalypsy jsou zcela […] Posted in Filmové recenze
 • Rockula (1990)22. ledna 2019 Rockula (1990) I upír si může založit vlastní kapelu, jen aby udělal dojem na svou milovanou… Upír Ralph žije již 400 let se svou matkou Phoebe a běduje nad svým „životem“. […] Posted in Horory

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57068 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71613 KB. | 18.06.2024 - 12:04:49