Kritiky.cz > Recenze > Černá kniha

Černá kniha

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Černá kni­ha
25.02.2007

recen­ze

Přečteno: 29 krát

Související člán­ky:

Ale o tom až poz­dě­ji. Film vyprá­ví o židov­ské dív­ce Rachel (pře­svěd­či­vá Carice van Houten), kte­rá je nuce­na se skrý­vat před nacis­ty v domě far­má­ře a jeho rodi­ny. Ovšem sta­čí jeden bom­bar­dér a tro­cha smůly a hrdin­ka si musí najít nový úkryt. Práci ji usnad­ní na lodi pro­jíž­dě­jí­cí mla­dík, kte­rý jí nabíd­ne, že se může scho­vat u něj. Gestapo ale není hloupé a je schop­né dát si dvě a dvě dohro­ma­dy, o čemž je pře­svěd­ču­je člen odbo­je, kte­rý jim nabíd­ne pře­voz lodí na bez­peč­né mís­to. Rachel si půj­čí pení­ze od staré­ho rodin­né­ho pří­te­le a při pře­vo­zu se setká se zbyt­kem rodi­ny. Idyla však netr­vá dlou­ho – němec­ký hlíd­ku­jí­cí člun vyko­ná své a jedi­ná pře­ži­vší je naše hrdin­ka, kte­rá musí potup­ně sle­do­vat, jak jsou všich­ni mrt­ví (včet­ně její rodi­ny) okrá­dá­ni nacis­ty. A tak se při­dá­vá k odbo­ji a pod jmé­nem Elis se vetře do příz­ně nacis­tic­ké­mu veli­te­li Ludwigu Müntzemu (cha­risma­tic­ký Sebastian Koch). Jenže tohle je i pro tak sil­nou ženu balan­co­vá­ní na hod­ně ten­ké hra­ně, zvláš­tě, když nás zra­dí vlast­ní city i lidé.

Paul Verhoeven má ve své fil­mo­gra­fii prak­tic­ky samé kva­lit­ní fil­my a já můžu s kli­dem pro­hlá­sit, že Černá kni­ha mu roz­hod­ně pověst nepo­ka­zí. Režisér nám sice před­klá­dá těž­ce neo­ri­gi­nál­ní pří­běh o holand­ském odbo­ji za 2.světové vál­ky, ale v tom­to pří­pa­dě to není až tak pod­stat­né. Podstatná je for­ma, jakou je nám to podá­no. Jak už jsem psal na začát­ku – je to pros­tě Paul, tak, jak ho zná­me a jak ho máme rádi. Ve fil­mu je něko­lik typic­ky ver­ho­e­ve­nov­ských scén (nehez­ky roz­stří­le­ní lidé, kou­pel ve výka­lech, expli­cit­ní naho­ta), iro­nie a hra­ní si s žánrem na kaž­dém rohu. Jenom on doká­že nato­čit emo­tiv­ní či bru­tál­ní scé­nu, kdy je divák pří­mo vtla­čen do sedač­ky pod tíhou emo­cí, aby ji nako­nec neu­vě­ři­tel­ně sho­dil něja­kou vtip­nou hláš­kou, nebo scé­nou jak z nej­la­ci­něj­ší­ho béč­ka. Několikrát se mi sta­lo, že jsem se v kině hla­si­tě roze­smál (v klad­ném smys­lu) a roz­hod­ně jsem nebyl sám. Ono je to u jeho fil­mů vět­ši­nou dost nejas­né, kde si z nás dělá sran­du a kde už to mys­lí smr­tel­ně váž­ně (hlav­ně u Hvězdné pěcho­ty to bylo pro někte­ré hod­ně sil­né kafe). Tady to ovšem všech­no doko­na­le sedí a nepů­so­bí to vůbec ruši­vě, jak by se moh­lo u dané­ho žán­ru zdát.

I když má film sko­ro dvě a půl hodi­ny, tak děj ubí­há poměr­ně sviž­ně, pod­bar­ven pří­jem­nou hud­bou a tudíž divák nemá moc šan­cí se v kině nudit. Je prav­da, že ke kon­ci fil­mu tem­po tro­chu kolísá, ale to je jen malá výt­ka. Potěší, že i když se jed­ná o čis­tě evrop­skou zále­ži­tost s napros­to mizi­vým roz­poč­tem (opro­ti Hollywoodské pro­duk­ci), půso­bí výprav­ně a nesta­ne se, že by vás ruši­la evi­dent­ní laci­nost, jak se bohu­žel v někte­rých pří­pa­dech stá­vá. Naopak se díky tomu sta­ne­me svěd­ky scén, kte­ré by se jinak v ame­ric­kých fil­mech asi těž­ko obje­vi­ly (např. odha­le­né při­ro­ze­ní). Je hez­ké vidět, že se reži­sér­ská legen­da vra­cí v plné síle a má pořád co říct.
Verdikt: Kvalitní váleč­né dra­ma u kte­ré­ho se bude­te smát, bre­čet nebo jen nechá­pa­vě krou­tit hla­vou. Záleží jen na vás, jak moc jste ochot­ni při­stou­pit na Verhoevenův režij­ní a vypra­věč­ský styl. V kaž­dém pří­pa­dě solid­ní návrat jed­né legen­dy u kte­ré­ho by jste nemě­li chy­bět.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Tom Siegl

Vytisknout

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Top 7/20161. srpna 2016 Top 7/2016 Přinášíme Vám nejčtenější články z července 2016. Poslední aktualizace: 17.8.2016 7:46:53 Co si nenechat ujít ve Varech - 258 zobr. Soutěž o náhodný Steam klíč - 232 zobr. […] Posted in Články
  • Další Ubisoft Forward proběhne 10. září. Na akci se...1. září 2020 Další Ubisoft Forward proběhne 10. září. Na akci se... Další Ubisoft Forward proběhne 10. září. Na akci se ukážou tituly jako Watch Dogs: Legion, Hyper Scape, Rainbow Six Siege, Immortals Fenyx Rising, Roller Champions, For Honor, The Division […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […] Posted in Recenze knih
  • Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu21. června 2018 Jurský svět: Zánik říše - Otěže do rukou: Bayona součástí jurského týmu Když se schylovalo k dalšímu dílu trilogie, producenti se obrátili na uznávaného španělského filmového tvůrce Juana Antonia „J. A.“ Bayonu, který je známý svým hluboce intimním […] Posted in Speciály
  • Omen IV: The Awakening (1991)15. června 2017 Omen IV: The Awakening (1991) Damien je mrtev, ale ZLO se nehodlá vzdát bez boje a tak je na řadě další pekelné dítě… Kongresman Gene York se společně se svou manželkou po několika marných pokusech […] Posted in Horory
  • Enrique vs Adam! | Survivor CZ&SK7. února 2022 Enrique vs Adam! | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Joffrey Baratheon – Hra o Trůny13. dubna 2016 Joffrey Baratheon – Hra o Trůny „Měli jsme zlého krále. Měli jsme blbého krále, ale nevím, jestli jsme někdy měli za krále zlého blbce.“ Tyrion Lannister při shrnutí svého synovce Joffreyho Baratheona Joffrey […] Posted in Profily postav
  • J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě26. října 2016 J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě Kdo nezaznamenal rozruch v poslední době kolem Harryho Pottera, jako by nebyl. Premiéra divadelní hry v Londýně a následný prodej osmého dílu opět rozvířily potterovské šílenství po celém […] Posted in Recenze knih
  • RECENZE – Zima bez tebe21. února 2020 RECENZE – Zima bez tebe Autorka: Beth GoodováPřeklad: Jaroslava BaconováNakladatelství: Fortuna LibriRok vydání v ČR: 2019Počet stran: 384ISBN: 978-80-7546-263-3Anotace:Zimní romance, která vás zahřeje u […] Posted in Recenze knih
  • Umělkyně s velkým srdcem28. července 2022 Umělkyně s velkým srdcem Umělkyně s velkým srdcem, i tak by se dala nazvat tanečnice, zpěvačka a herečka Josephine Bakerová. Narodila se v St. Louis roku 1906 a nevyrůstala ve snadné době. Pocházela z velmi […] Posted in Recenze knih

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,81430 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71887 KB. | 25.02.2024 - 22:58:44