Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Knižní série Odkaz Dračích jezdců se dočká nové seriálové adaptace na Disney+.

Knižní série Odkaz Dračích jezdců se dočká nové seriálové adaptace na Disney+.

Photo © 20th Century Fox
Photo © 20th Century Fox
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sám autor kniž­ní série Christopher Paolini bude na seri­á­lu pra­co­vat jako spo­lusce­náris­ta.

Knižní série se již jed­né adap­ta­ce dočka­la, kon­krét­ně se jí dočka­la prv­ní kni­ha s názvem Eragon. Film z roku 2006 ovšem při roz­počtu 100 mili­o­nů dola­rů v kinech vydě­lal pou­hých 250,4 mili­o­nů dola­rů a navíc schy­ta­la kata­stro­fál­ní ohla­sy od kri­ti­ků i divá­ků, kte­ré zapří­či­ni­li, že byla plá­no­va­ná rea­li­za­ce dvou pokra­čo­vá­ní s názvem Eldest a Brisingr - kte­ré se měli natá­čet dohro­ma­dy - zru­še­na.

První kni­ha vyprá­ví o mla­dí­ko­vi jmé­nem Eragon, kte­rý nalez­ne kou­zel­ný kámen v horách, z něhož se vyklu­be dra­čí mlá­dě a jeho oby­čej­ný život se pře­vrá­tí naru­by ze dne na den. Je nucen pře­vzít odpo­věd­nost za osud krá­lov­ství, v němž vlád­ne zlý a kru­tý král Galbatorix. Vypravuje se na ces­tu se svým uči­te­lem Bromem a zaží­vá spous­tu dob­ro­druž­ství. V prvé řadě hod­lá vysto­po­vat ra’­za­ky (krá­lo­vy poslu­ho­va­če), kte­ří zabi­li jeho strý­ce – vycho­va­te­le – a v nepo­sled­ní řadě ochrá­nit oby­va­te­le tolik sužo­va­né země.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,84343 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72294 KB. | 19.05.2024 - 19:50:34