Kritiky.cz > Recenze knih > Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

Černobílé prázdniny - báječné čtení pro všechny kluky a holky

ernobílé prázdniny
ernobílé prázdniny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si pochut­nat a suše­ných hou­sen­kách? Jedli jste někdy mra­ven­čí paš­ti­ku? Máte rádi pří­ro­du? Pokud jste odpo­vě­dě­li tři­krát ano, tak se začtě­te do novin­ky Lucie Šavlíkové Černobílé prázd­ni­ny. Určitě zaži­je­te neza­po­me­nu­tel­né prázd­ni­ny. 

Honzík Meles je milý chla­pec, kte­rý má pro­blémy s výslov­nos­tí hlás­ky Ř. Prateta Slávka má úžas­ný humor, pro­blémy s pra­vo­pi­sem a sní­dá žužu. Prostě tako­vou tetu nikdo nemá. Navíc má veli­kou zahra­du, na kte­ré Honzík pro­ži­je mno­ho dob­ro­druž­ství, o kte­rém vám jis­tě chce vyprá­vět. Jednou se Honzík na zahra­dě pro­bo­ří nohou do duti­ny staré­ho vykotla­né­ho stro­mu, kde obje­ví podiv­ný svět obý­va­ný zví­řa­ty. Seznámí se s jezevcem Petrem, myš­kou Sisi, zají­cem Pizizubkou či jezev­čí­kem Bivojem. Jezevec Petr je oprav­du dob­ro­sr­deč­ný, uká­že Honzíkovi svět zví­řat. Společně s nimi pro­ži­je nád­her­né prázd­ni­ny. Jezevec umí vyprá­vět krás­né pohád­ky např. O paře­zu, kte­rý chtěl být zte­pi­lým smr­kem, Pohádka o Bivojovi a mno­ho dal­ších. Honzík a jeho noví kama­rá­di si doká­ží pora­dit úpl­ně se vším. Když jed­nou jezev­čík Bivoj roz­trh­ne pra­te­tě Slávce suk­ni, Honzík a jeho zví­ře­cí kama­rá­di mu dají za vyu­če­nou. Nakonec Honzík obje­ví jed­no sta­ré tajem­ství. Chcete vědět jaké? A to už vám nepro­zra­dím.

Kniha se mě moc líbi­la. Doporučila bych ji dětem, kte­ré mají potí­že s vyslo­vo­vá­ním hlás­ky Ř, aby si uvě­do­mi­ly, že mají i jiné před­nos­ti a doká­ží si pora­dit v mno­ha jiných situ­a­cích.

Milé ilu­stra­ce jed­not­li­vých zví­řá­tek i pou­ta­vé pří­běhy pra­te­ty Slávky vás poba­ví a zlep­ší nála­du. Rozhodně nebu­de­te lito­vat. Pokud hle­dá­te zají­ma­vou kni­hu, kte­rá bude bavit vaše děti, urči­tě nevá­hej­te a pusť­te se spo­leč­ně se svý­mi dět­mi do čte­ní.


Autor: Lucie Šavlíková

Ilustrace: Ilona Komárková

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 116

Vazba kni­hy:

ISBN: 978-80-262-1305-5

Lucie Šavlíková je pře­kla­da­tel­ka a nakla­da­tel­ská redak­tor­ka. Stála u zro­du něko­li­ka důle­ži­tých pro­jek­tů pod­po­ru­jí­cí dět­ské čte­nář­ství. Žije v Praze, má tři dospě­lé děti a jed­nu čoko­lá­do­vě hně­dou fen­ku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98263 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71656 KB. | 20.06.2024 - 13:25:41