Kritiky.cz > Recenze knih > Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu

Vítejte u nás v lese - 7 příběhů pro předčítání a dobrou náladu

forest 1072828 1920
forest 1072828 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky z pro­stře­dí lesa? Chcete si čte­ní pořád­ně užít? Hledáte kni­hu, kte­rá vás poba­ví celý týden? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Nakladatelství KAZDA a jme­nu­je se Vítejte u nás v lese! 

Sedmiletá Frída a šes­ti­le­tý Benjamin jsou sou­ro­zen­ci, kte­ří byd­lí v lese v hájov­ně. Maminka se jme­nu­je Andrea a pra­cu­je v les­ní škol­ce, sta­rá se o stro­meč­ky a tatí­nek Štěpán je uči­tel. Život v lese je nád­her­ný a plný růz­ných dob­ro­druž­ství. Prožijte s Frídou, Benjaminem i jejich rodi­či od pon­dě­lí do nedě­le mno­ho dob­ro­druž­ství. Poznáte při­tom i jejich krá­lí­ky Ňufa a Asterixe. V pon­dě­lí najde Frída liš­čí noru, s liš­ča­ty a zaži­je s nimi mno­ho zážit­ků, v úte­rý mamin­ka Andrea najde vystra­še­né­ho Luďka, kte­rý se má ženit. Ve stře­du Benjamin zaži­je něco kou­zel­né­ho. Ve čtvr­tek pej­sek Loli zahra­be babič­ce hodin­ky, Benjamin s Frídou upe­čou s babič­kou výbor­ný bylin­ko­vý koláč. Co se sta­ne v sobo­tu a nedě­li? Tak to už vám nepro­zra­dím, ať už se máte na co těšit. Každý den je pros­tě něčím výji­meč­ným a děti mají oprav­du na co vzpo­mí­nat.

vitejte u nas v lese

Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te hru, při níž si pro­cvi­čí­te dny v týd­nu, jak jdou za sebou.

Ukázka z kni­hy:

Za škol­kou, kde se pěs­tu­jí mla­dé strom­ky, vychá­zí slun­ce. Bonifác už je vzhů­ru a nata­hu­je koru­nu vstříc slu­neč­ním paprs­kům. Ze začát­ku to tro­chu lech­tá, když se paprsky dotknou jeho lis­tů. Potom mu tep­lo prou­dí kme­nem až ke koře­nům. Bonifác si při­pa­dá svo­bod­ný a sil­ný.

„Dobré ráno, Bonifáci!“ volá Barbora.

„Pojď, pro­bu­dí­me Baltazara a Brigitu.

Je tak krás­ný den.

„Jasně,“ sou­hla­sí Bonifác.

Čekají na dal­ší závan vět­ru. Když při­jde, oba ze všech sil zašus­tí lis­tím.

Baltazar zív­ne. „Aáááh. Všechno v poho­dě, kama­rá­di?“

„Zdálo se mi o nás,„vykládá vzru­še­ně Barbora.

„Dožili jsme se tří sta let a pořád jsme byli nej­lep­ší přá­te­lé.“

„Pojďme se rych­le obe­jmout,“ navrh­ne Baltazar. „Mám vás mooc rád!“

Několik slov o autor­ce:

Henriette Wichová pochá­zí z Landshutu v Německu, kde už jako dítě na zahra­dě v hou­pa­cí síti čet­la všech­ny kni­hy, kte­ré se jí dosta­ly do rukou a čas­to sni­la o tom, že až vyros­te, bude kni­hy sama psát. Později, po stu­di­ích něm­či­ny a filo­zo­fie, zača­la sbí­rat dět­ské kni­hy a ten­to koní­ček ji při­ve­dl do kniž­ní­ho nakla­da­tel­ství k prá­ci redak­tor­ky knih pro děti. V roku 2000 se jí spl­nil vel­ký sen a sta­la se autor­kou prv­ní vlast­ní kni­hy. Psaní knih pro děti a mlá­dež se sta­lo jejím povo­lá­ním a její pří­běhy jsou vždy o odva­ze a přá­tel­ství.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Tessa Rathová je němec­ká ilu­strá­tor­ka, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na hra­vé ilu­stra­ce knih pro děti a mlá­dež. Žije v Berlíně a její pes­t­ro­ba­rev­né hra­vé obráz­ky jsou sou­čás­tí více než tři­ce­ti pub­li­ka­cí z pro­duk­ce něko­li­ka němec­kých kniž­ních nakla­da­tel­ství.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let a nejen jim.

7 pří­bě­hů k před­čí­tá­ní a pro dobrou nála­du 7 dní v týd­nu.

 • Autor: Henriette Wichová
 • Ilustrace: Tessa Rathová
 • Přeložila: Michaela Škuléty
 • Žánr: kni­ha pro děti
 • Počet stran: 61
 • Vydáno: 2021, Nakladatelství KAZDA, Brno
 • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN 978-80-7670-029-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Modrý drak-dobrodružné čtení z říše pohádek23. ledna 2024 Modrý drak-dobrodružné čtení z říše pohádek Máte rádi pohádky Sandry Dražilové Zlámalové? Chcete poznat Modrého draka? Víte, co je pohádkoztracenitida? Pokud ne, tak právě vám je určena novinka s názvem Modrý drak, jež vydala Grada […] Posted in Recenze knih
 • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
 • Babiččina kouzelná zahrádka - humorné příběhy o zelenině22. února 2022 Babiččina kouzelná zahrádka - humorné příběhy o zelenině Chcete poznat Mrkvínka, Petržílka, čarodějnici Celerínu, panenku Kapustinku nebo uplakanou vílu Cibulku? V této humorné knize, jejíž autorkou je Sandra Dražilová Zlámalová, na vás čekají […] Posted in Recenze knih
 • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
 • Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší4. ledna 2022 Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší Máte rádi pohádky? Chcete se pobavit, potěšit příjemnými příběhy? Tak se hezky zachumlejte do deky, uvařte si výborný čaj, kávu, či kakao a pozorně poslouchejte. Malé pohádky pro malé děti […] Posted in Recenze knih
 • Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy10. května 2021 Pohádky do kapsy - 15 krátkých pohádek, které se vejdou do kapsy Počítali jste někdy ovečky? Víte, kdo svítí na semaforu, či kde se hledají nápady? Slyšeli jste někdy pejska zpívat Rusalku? Pokud ne, tak to jste na správné adrese. Kniha Pohádky do kapsy […] Posted in Recenze knih
 • Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa26. března 2021 Medovníček, Medulka a Medulínek - milé příběhy z lesa Víte kdo je čmelík? Chcete poznat veverku Štěpánku, sojku Hádalku, prasátko Krupírka či srnčátko Milušku? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ano, tak právě vám je určena kniha […] Posted in Recenze knih
 • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
 • Kulíškovy neposedné příběhy28. března 2024 Kulíškovy neposedné příběhy Víte, jak vypadají boty žaluďáčky a kdo jsou úplničky? Máte rádi dobrodružství? Tak právě vám je určena novinka s názvem Kulíškovy neposedné příběhy, jehož autorkou je moje velmi oblíbená […] Posted in Recenze knih
 • Řemeslné pohádky-čtení pro prvňáčky24. února 2024 Řemeslné pohádky-čtení pro prvňáčky Hledáte zajímavé čtení pro prvňáčky? Chcete poznat zapomenutá řemesla? Tak právě vám je určena kniha Řemeslné pohádky, kterou vydala Grada pod značkou bambook v Praze.  Celkem 16 řemesel […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,54605 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72095 KB. | 18.04.2024 - 07:11:52