Kritiky.cz > Profily osob > Christopher Walken slaví 80 let

Christopher Walken slaví 80 let

Photo © © PVM Productions INC. 2019 / Mongrel Media
Photo © © PVM Productions INC. 2019 / Mongrel Media
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Christopher Walken je ame­ric­ký herec, kte­rý se pro­sla­vil svý­mi výraz­ný­mi a čas­to psy­cho­lo­gic­ky nesta­bil­ní­mi role­mi ve fil­mech jako Lovec jele­nů, Pulp Fiction, Batman se vra­cí nebo Chyť mě, když to doká­žeš. Za svou kari­é­ru zís­kal Oscara, BAFTU, cenu Screen Actors Guild a byl nomi­no­ván na dvě ceny Emmy a dvě ceny Tony. Jeho fil­my vydě­la­ly v USA více než 1,6 mili­ar­dy dola­rů

Walken se naro­dil 31. břez­na 1943 v New Yorku jako Ronald Walken. Jeho mat­ka byla skot­ská emi­grant­ka a jeho otec byl němec­ký pekař. Walken začal svou herec­kou dráhu jako dítě v tele­viz­ních pořa­dech a rekla­mách. Později stu­do­val herec­tví a tanec na Hofstra University a ANTA. Získal cenu Theatre World za svůj výkon v diva­del­ní hře Tennessee Williamse “The Rose Tattoo”

Walken debu­to­val ve fil­mu Me and My Brother (1969) a poté si zahrál po boku Seana Conneryho v kri­mi­nál­ním thrille­ru The Anderson Tapes (1971). Upoutal pozor­nost kri­ti­ků svou inten­ziv­ní rolí sebe­vra­žed­né­ho mlad­ší­ho bra­t­ra Diane Keatonové ve fil­mu Annie Hall (1977) a poté zís­kal Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli za ztvár­ně­ní posta­vy Nicka Chevotareviče, zkla­ma­né­ho vete­rá­na z vál­ky ve Vietnamu ve fil­mu Lovec jele­nů (1978)

Od té doby se Walken obje­vil ve fil­mech růz­ných žánrů, jak v hlav­ních, tak ve ved­lej­ších rolích. Mezi ně pat­ří The Dogs of War (1980), The Dead Zone (1983), Vyhlídka na vraž­du (1985), At Close Range (1986), Biloxi Blues (1988), King of New York (1990), The Comfort of Strangers (1990), Batman se vra­cí (1992), Pravdivé roman­ce (1993), Pulp Fiction (1994), Suicide Kings (1997), Sleepy Hollow (1999), Man on Fire (2004), Wedding Crashers (2005), Hairspray (2007), Seven Psychopaths (2012), A Late Quartet (2012), prv­ní tři fil­my Prophecy a Percy (2020). Také pro­půj­čil svůj hlas ani­mo­va­ným fil­mům Antz (1998) a Kniha džun­glí (2016)

V tele­vi­zi se Walken obje­vil ve fil­mech jako Who Am I This Time? (1982) a Sarah, Plain and Tall (1991), za kte­ré byl nomi­no­ván na cenu Emmy. Nedávno hrál v seri­á­lech The Outlaws (2021-) a Severance (2022-), za kte­ré byl nomi­no­ván na cenu Emmy za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli v dra­ma­tic­kém seri­á­lu. Je také popu­lár­ním hos­tem pořa­du Saturday Night Live, kde mode­ro­val sedm­krát. Jeho nej­zná­měj­ší role v tom­to pořa­du zahr­nu­jí hudeb­ní­ho pro­du­cen­ta Bruce Dickinsona ve ske­či “More Cowbell”, zne­u­ctě­né­ho kon­fe­de­rač­ní­ho důstoj­ní­ka plu­kov­ní­ka Anguse a opa­ko­va­ná vystou­pe­ní jako stár­nou­cí, neú­spěš­ný suk­nič­kář ve ske­či Continental.

Jako diva­del­ní herec si Walken zahrál hlav­ní role v shake­spea­rov­ských hrách Hamlet, Macbeth, Romeo a Julie a Coriolanus. Jeho výkon v původ­ním uve­de­ní hry Jamese Joyce The Dead (2000) mu vyne­sl nomi­na­ci na cenu Tony za nej­lep­ší­ho her­ce v muzi­ká­lu. Byl také nomi­no­ván na cenu Tony za nej­lep­ší­ho her­ce v diva­del­ní hře za svou roli v hře Martina McDonagha A Behanding in Spokane (2010). Také napsal a hrál hlav­ní roli v hře Him (1995), kte­rá se týka­la jeho ido­lu Elvise Presleyho

Christopher Walken sla­ví 80 let 31. břez­na 2023. Přejeme mu hod­ně zdra­ví, štěs­tí a dal­ší úspě­chy ve fil­mu, tele­vi­zi i diva­dle.


Zdroje:

  • Anglická Wikipedie
  • Imdb
  • Csfd.cz
  • Nbc

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,17719 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71855 KB. | 29.02.2024 - 06:59:48