Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

Dámský klub - „Dokázali to oni. Já neudělal nic. Jen jsem stál vzadu a sledoval tu magii, která se děla a snažil se jen ujistit, že kamera míří správným směřem, aby to zachytila. Měl jsem štěstí.“ – režisér Bill Holderman

DamKlub 1
DamKlub 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„V minu­los­ti jsem měla štěs­tí hrát čas­to nejis­té ženy. A posta­va Diane je nejis­tá,“ vysvět­lu­je Keaton. „Právě ztra­ti­la své­ho man­že­la a má dvě dce­ry, kte­ré ji drží nad vodou. Snaží se ji změ­nit. Diane je tro­chu ztra­ce­ná, neví přes­ně, co má dělat. Přestože má pod­po­ru přá­tel, její nej­sil­něj­ší strán­kou je se vzdá­vat. Pak se setká s jed­ním mužem, a to změ­ní všech­no. Ihned se do něj zami­lu­je.“

Tím mužem je Mitchell, kte­ré­ho si zahrál Andy Garcia.

„Ve fil­mu je oprav­du skvě­lý. Ale jejich vztah se zkom­pli­ku­je a to je mís­to, kde je pro Diane důle­ži­tá pod­po­ra přá­tel, „vysvět­lu­je Keaton. „Ve fil­mu jsme pří­tel­ky­ně­mi asi 15 let. Její kama­rád­ky zůsta­ly, přes­to­že mno­ho lidí z její­ho živo­ta zmi­ze­lo. Je mi 72 let a hra­ju stej­ně sta­rou posta­vu a vím, jak je těž­ké ztra­tit své milo­va­né. Odpovědnost za vás začí­na­jí pře­bí­rat vaše děti. A to je oprav­du nepří­jem­né. Tohle byla moje role. A iden­ti­fi­ko­va­la jsem se s ní vel­mi snad­no. Najednou se ocit­ne­te v úzkých a dosta­ne­te strach.“

Dianini přá­te­lé jsou ti, kte­ří jí ote­vřou oči a uká­žou nové mož­nos­ti. A tou mož­nos­tí je Mitchell (Andy Garcia). Pro Diane Keaton a Andy Garciu je to dru­hé herec­ké setká­ní. Předtím se spo­lu na plát­ně setka­li jako teta a syno­vec ve tře­tí čás­ti Kmotra. Ale Keaton se s Jane Fonda, Candice Bergen a Mary Steenburgen před kame­rou dosud nepo­tka­li.

„Kdyby neby­lo Dámského klu­bu, mys­lím, že bychom se nikdy nepo­zna­ly. Každá posta­va ve fil­mu je napros­to odliš­ná. Mají roz­díl­né živo­ty. A tak jedi­ná věc, kte­rá nás spo­ji­la, bylo čte­ní. Díky tomuhle fil­mu jsem dosta­la mož­nost poznat oprav­du skvě­lé ženy (Fonda, Bergen a Steenburgen) ve sku­teč­ném živo­tě,“ uza­ví­rá Keaton.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Dámský klub


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32290 s | počet dotazů: 242 | paměť: 72442 KB. | 22.05.2024 - 13:24:20