Kritiky.cz > Profily osob > Bohumil Klepl slaví 65 let

Bohumil Klepl slaví 65 let

Photo © Česká televize / Pavla Černá
Photo © Česká televize / Pavla Černá
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bohumil Klepl, zná­mý také jako Bob Klepl, je čes­ký herec, kte­rý se naro­dil 31. břez­na 1958 v Moskvě. Jeho mat­ka byla Arménka a otec Čech. Vystudoval herec­tví na Divadelní fakul­tě Akademie múzic­kých umě­ní v Praze a začal hrát v diva­dle v Chebu. Později půso­bil ve spol­ku Kašpar, v diva­dle Komedie, Na zábrad­lí a dal­ších scé­nách.

Bohumil Klepl je zná­mý svou schop­nos­tí ztvár­nit růz­no­ro­dé a nároč­né role, od kla­si­ky po sou­čas­nost, od kome­die po dra­ma. Objevil se ve více než 60 fil­mech a seri­á­lech, mezi nimiž jsou napří­klad Báječná léta pod psa, Pupendo, Účastníci zájez­du, Doktor od jeze­ra hro­chů nebo Letiště. Také pro­půj­čil svůj hlas něko­li­ka ani­mo­va­ným posta­vám.

Bohumil Klepl je také oblí­be­ným hos­tem tele­viz­ních pořa­dů a sou­tě­ží. Účastnil se napří­klad Show Jana Krause, Tvoje tvář má zná­mý hlas nebo StarDance. V roce 2019 zís­kal cenu Thálie za celo­ži­vot­ní mis­trov­ství v obo­ru čino­her­ní­ho diva­dla.

Dnes sla­ví Bohumil Klepl 65 let a stá­le je plný ener­gie a humo­ru. Přejeme mu hod­ně zdra­ví, štěs­tí a dal­ších úspěš­ných rolí.


Zdroje:

  • Csfd.cz
  • Wikipedie
  • Fdb.cz
  • Česká tele­vi­ze

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22349 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71701 KB. | 24.06.2024 - 06:22:08