Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Den nezávislosti: Nový útok - 80 %

Den nezávislosti: Nový útok - 80 %

Den
Den
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak je tomu dva­cet let. Film Den nezá­vis­los­ti byla  vel­ká akč­ní jíz­da. Taky  byl vel­mi úspěš­ný. Tento týden měl pre­mi­é­ru dru­hý díl. Má to být lep­ši, než prv­ní díl, což se sice nepo­tvr­di­lo, ale přes­to pro Rolanda Emmericha je ten­to film tím nej­lep­ším, co může pro svět udě­lat.

Je to tro­cha zvlášt­ní, že neja­me­rič­těj­ší film, kdy se lid­stvo, jejich pla­net­ku Zemi, musí brá­nit pro­ti pře­si­le, tech­no­lo­gic­ké a počet­ní, emzá­ků, nato­čil 60. letý reži­sér z Německa.

Vrátili se nám nej­lep­ší posta­vy z prv­ní­ho dílů. Ti co byli už v 90. letech v důcho­du, tak se vrá­tí nad hro­bem, a ti, kte­ří byl v prv­ním díle v pro­duk­tiv­ním věku, tak už jsou za zeni­tem a těží ze své slá­vy.

Návrat sta­ré gar­dy, kro­mě Willa Smithe, dopl­ni­li tvůr­ci o dra­vé mlá­dí, jehož nej­slav­něj­ší herec­kou hvězdou je Liam Hemsworth, bra­tr o kou­sek slav­něj­ší­ho Chrise.

S mlá­dím samo­zřej­mě při­šla i více sexis­mu, mezi­ná­rod­ní­ho jis­kře­ní a více tanager­ské­ho poš­ťou­chá­ní, kte­ré se sta­lo hlav­ním moti­vem fil­mu.

Samozřejmě, že to také o mimo­zem­ské inva­zi, ale půl fil­mu pro­bí­há úvod, sezná­me­ní s posta­va­mi, kdo má koho rád, kdo ho nená­vi­dí a samo­zřej­mě také při­jde­me na mno­ho hlav­ních cha­rak­te­ro­vých vlast­nos­tí.

Celý film je přes­ná kopie prv­ní­ho dílu, jenom je dopl­ně­na o toká­ní tee­nage­rů a jejich pří­bě­hu. Doplněn i o vzta­hy, kdo je jejich otec nebo mat­ka.

Úvod fil­mu bychom měli, 3. čtvr­ti­na fil­mu je akč­ní a jed­ná se o Borský útok na Zemi, kdy lidé jsou niče­ni po mili­ó­nech, až mili­ar­dách.

Závěr je zas tro­chu stříz­li­věj­ší, tro­cha i inter­ní., Jedná se lep­ší zakon­če­ní než bych oče­ká­val. Je to dost zábav­něj­ší, než kdy­by se jed­na­lo o bitvu o celou Zemi.

Roland Emmerich je tako­vý ame­ric­ký blá­zen, nej­lé­pe umí vytvo­řit ame­ric­ký film, kde je kaž­dá část zábav­ná. Sice má občas slab­ší chvil­ky, ale těch je mini­mum, pros­tě jsem se bavil a v kli­du oddycho­val u prázd­ni­no­vé­ho fil­mu.


Podívejte se na hodnocení Den nezávislosti: Nový útok na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30574 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71806 KB. | 14.06.2024 - 21:40:47