Kritiky.cz > Hudební recenze > Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé

Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé

bile vanoce
bile vanoce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V roce 2010 vyšlo prv­ní vánoč­ní album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sed­mi letech, pro­du­cent Petr Malásek zaran­žo­val novou sadu vánoč­ních a svá­teč­ních pís­ni­ček, a tak moh­la Lucie při­pra­vit svůj dru­hý vánoč­ní pozdrav, kte­rým potě­ší nejen své fanouš­ky, ale i kaž­dé­ho, kdo má rád pís­ně protka­né slav­nost­ní atmo­sfé­rou.

Na albu najde­te tři původ­ní domá­cí pís­ně a pře­vza­té sklad­by, v zábě­ru před­loh od 18. do 21. sto­le­tí. Ty skvě­le otex­to­va­li Radůza, Václav Kopta a Jan Macků. Až už jde o dojí­ma­vý Vánoční expres (v ori­gi­ná­lu Winter Wonderland) nebo hra­vou Lední šou (v ori­gi­ná­lu zná­má a oblí­be­ná Let it snow! Let it snow! Let it snow!), čes­ké tex­ty navo­zu­jí advent­ní atmo­sfé­ru - civil­ní i duchov­ní.

Každá z pís­ní nabí­zí jiný pohled na Vánoce. Jenom klid je mír­ně iro­nic­ký opis stre­su a zho­nu před svát­ky, Je štěd­rý den vykres­lu­je tra­di­čí Vánoce strá­ve­né s rodi­nou, Slyš, andě­lé zpí­va­jí ozna­mu­je bet­lém­skou novi­nu, Nad Betlémem sví­tá je o svát­cích strá­ve­ných o samo­tě. Zvůn volá nás zve na půl­noč­ní omši, Řeknětě dětem při­ná­ší nadě­ji, že všech­no nako­nec dob­ře dopad­ne, Dnes vám pře­ji hez­ké svát­ky je kla­sic­ké vánoč­ní přá­ní, Marie, zda víš před­sta­vu­je bib­lic­ké posel­ství Vánoc. Marie a sva­tá Anna je roz­ho­vor dvou žen o naro­ze­ní Božího syna, Slyšte, co vám říkám vyprá­ví vánoč­ní pří­běh a Seznam vánoč­ních přá­ní je - jak už název napo­ví­dá - o tom, co si pře­je­me a po čem tou­ží­me.

Všechny spo­leč­ně tvo­ří vyvá­že­ný celek, kte­rý uka­zu­je všech­ny nála­dy, kte­ré k Vánocím pat­ří, a kte­rý pohla­dí duši. Lucie Bílá milu­je Vánoce a milu­je i zpí­vá­ní, tak­že spo­je­ní jejich dvou váš­ní nemoh­lo dopad­nout jinak, než dopadlo - stvo­ře­ním alba, kte­ré dojme, poba­ví, potě­ší i při­mě­je k zamyš­le­ní.

Hodnocení: 90%

Album si může­te kou­pit jak na CD, tak MP3 nebo FLAC for­má­tu zde.

Zdroj obráz­ku: www.luciebila.com


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22242 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71493 KB. | 22.06.2024 - 17:12:36