Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Fable: The Journey (Kinect Ready)

Fable: The Journey (Kinect Ready)

vlcsnap 2013 05 19 15h43m14s165 300x168 1
vlcsnap 2013 05 19 15h43m14s165 300x168 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra Fable s pod­po­rou kinec­tu mne vel­mi pře­kva­pi­la, neče­kej­te, ale, že bude­te hrát jakési pokra­čo­va­ní před­cho­zích dílů Fable. Příběh hry je sice posta­ven na zákla­dech původ­ní­ho pří­bě­hu včet­ně postav a pro­stře­dí, ale jed­ná se o nové dob­ro­druž­ství při­způ­so­be­né na hra­ní pomo­cí pohy­bu. Zahrajete si s posta­vou hlav­ní­ho hrdi­ny jmé­nem Gabriel na ces­tě Vás bude dopro­vá­zet věd­ma jmé­nem Tereza, hned tady si trouf­nu vyčíst auto­rům nemož­nos­ti si vybrat mezi posta­va­mi klu­ka nebo hol­ky. Na začát­ku se vydá­te na ces­tu se svou kara­va­nou poté co se ztra­tí­te sku­pi­ně bude­tě ovlá­dat koň­ský povoz cca 45 minut, což bylo doce­la nud­né, ale poté se hra koneč­ně ote­vře a může­te začít řešit slo­ži­té situ­a­ce a zabí­jet pro­tiv­ní­ky pavou­ky, skře­ty, tro­ly atd. Svět Albionu čeká na Vás jako na hrdi­nu, kte­ré­ho bude­te ovlá­dat svým tělem.

Grafika se oprav­du poved­la, ve hře je vytvo­ře­né pěk­né reál­né pro­stře­dí jako ze stej­no­jmen­ných titu­lů. Ovládání pohy­bu pomo­cí kinec­tu bylo vel­mi přes­né až pře­kva­pu­jí­cí, koneč­ně je tu hra na kinect, kte­rá sto­jí za to a dá se vel­mi dob­ře ovlá­dat bez toho, aby jste se u hra­ní vzte­ka­li, že něja­ký pohyb je nepřes­ný. Při hra­ní může­te sedět, avšak ruce si doce­la namů­že­te :-). 

Hra se mi vel­mi líbi­la a hned v začát­ku mne zau­ja­la svým pří­bě­hem a hlav­ně vel­mi pěk­nou gra­fi­kou. Vzhledem k tomu, že nyní se dá hra poří­dit do 500kč mohu jedi­ně dopo­ru­čit, pro­to­že ta zába­va za to sto­jí. Hratelný čas je cca 12 hodin, tak­že děti se zaba­ví jis­tě i na del­ší čas. Ovládání kinec­tem je přes­né a jed­no­du­ché, pro­to hru hod­no­tím nej­vyš­ším hod­no­ce­ním. Doufám, že se v brz­ké době dočká­me i pokra­čo­vá­ní hry nava­zu­jí­cí na Fable III.

vlcsnap-2013-05-19-15h43m14s165 vlcsnap-2013-05-19-15h44m09s215 vlcsnap-2013-05-19-15h44m36s212 vlcsnap-2013-05-19-15h45m29s0 vlcsnap-2013-05-19-15h45m45s123 vlcsnap-2013-05-19-15h46m08s121 vlcsnap-2013-05-19-15h46m37s170 vlcsnap-2013-05-19-15h47m14s22 vlcsnap-2013-05-19-15h48m05s18 vlcsnap-2013-05-19-15h48m47s191 vlcsnap-2013-05-19-15h48m59s41 vlcsnap-2013-05-19-15h50m24s129 vlcsnap-2013-05-19-15h50m54s174 vlcsnap-2013-05-19-15h51m38s95 vlcsnap-2013-05-19-15h53m43s37


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 100%
Datum vydá­ní: 19.10.2012
Výrobce: Microsoft
Žánr: akč­ní adven­tu­ra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1
Lokalizace: čes­ké titul­ky
Doporučený věk: 12+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,65938 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72290 KB. | 13.04.2024 - 14:23:56