Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Supaplex – staňte se virem v počítači

Supaplex – staňte se virem v počítači

SupaPlex
SupaPlex
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hry pro DOS pro­stře­dí měly kro­mě výbor­né hra­tel­nos­ti a pří­jem­né barev­nos­ti ješ­tě jed­nu obrov­skou výho­du. Velmi čas­to šlo o fan­tas­tic­ký nápad, kte­rý byl sice zařa­di­tel­ný do někte­ré z kla­sic­kých kate­go­rií her­ní­ho prů­mys­lu, ale stej­ně jste si koli­krát říka­li „Co tohle her­got je?“

Tak jako tak jste u toho trá­vi­li veče­ry, nadá­va­li při kaž­dé smr­ti (kte­rá obvykle zna­me­na­la hrát level zno­va) a s kaž­dým doby­tím cíle se cíti­li lépe než na pove­de­ném ran­de.

Jedním z nej­za­jí­ma­věj­ších kon­cep­tů, kte­rý míchal arká­du a logic­kou hru, je beze­spo­ru Supaplex.

Mezi tiš­tě­ný­mi spo­ji, dis­ke­ta­mi a nůž­ka­mi

Uvítal vás obrá­zek kou­le s nožič­ka­mi, kte­rá drží v ruce dis­ke­tu. Pak jste už byli vrže­ni do inter­fa­cu s vol­bou pro­fi­lu, obtíž­nos­ti a úrov­ně (mys­lím, že je jich 111) a kte­rý evo­ku­je ovlá­da­cí panel kos­mic­ké lodi.

Za posle­chu pří­jem­né elek­tro­nic­ké hud­by jste si nasta­vi­li vše potřeb­né a pus­ti­li se do prá­ce…

V kaž­dém levlu máte za úkol posbí­rat pře­dem daný počet info­t­ro­nů, kte­ré vypa­da­jí jako drá­tě­né troj­líst­ky. Můžete na ně jed­no­du­še najet a „sníst“ je, pří­pad­ně je pomo­cí mezer­ní­ku a šip­ky i vycuc­nout z ved­lej­ší­ho mís­ta. Ovšem pozor, ony info­t­ro­ny nejsou tak neškod­né – pokud na vás spad­nou, vaše život­ní drá­ha kon­či v mohut­né explo­zi.

Tisíc a jed­na ces­ta, jak chcíp­nout

Ostatně info­t­ro­ny nejsou jedi­ným prv­kem, kte­rý vás může ohro­zit. Asi nej­vět­ší zastou­pe­ní mají zon­ky, šedé kou­le, kte­ré si vždyc­ky hle­da­jí niž­ší polo­hu a pokud jich je více na sobě, roz­ku­tá­le­jí se kolem. Na něčem drží, z něče­ho se sku­tá­lí. Pokud vás tre­fí, je pro změ­nu po vás.

Dalšími spo­leč­ní­ky jsou Snik Snaky, vol­ně pohyb­li­vé nůž­ky, kte­rým se musí­te vyhnout. Některé zele­né spo­je, kte­ré může­te nor­mál­ně sníst, občas pro­bí­jí a pokud je sní­te zrov­na v momen­tě, kdy se zablesk­nou, explo­ze vás nemi­ne.

Jsou tu tune­ly, kte­rý­mi může­te pro­chá­zet jen v jed­nom smě­ru (památ­né moment zbrk­lé­ho uhnu­tí a pak zjiš­tě­ní, že už nemůžu zpět). Jsou tu tři dru­hy dis­ket, kte­ré za urči­tých pod­mí­nek explo­du­jí. Jsou tu svétél­ku­jí­cí elek­tric­ké obláč­ky, kte­ré lze odpá­lit a zís­kat tak devět info­t­ro­nů…

A tohle všech­no vytvá­ří za prvé vel­mi bar­vi­té pro­stře­dí, za dru­hé ohrom­nou šká­lu rébu­sů a kom­bi­na­cí, kte­rý­mi se musí­te jako čer­ve­ná kulič­ka Murphy pro­kou­sat a vyře­šit je.

Výcvik pro prs­ty i mozek

Na prv­ní pohled by se zdá­lo, že nej­vět­ší výzva je v koor­di­na­ci pohy­bů a je fakt, že málo­co tak pro­cvi­čí ovlá­dá­ní šipek jako prá­vě pořád­ná jíz­da v Supaplexu.

Mnohem vět­ší výzvou jsou ale poz­děj­ší puzzle, kte­ré vás donu­tí zahrát si i na sklad­ní­ka, když potře­bu­je­te jed­not­li­vé prv­ky uspo­řá­dat tak, abys­te se dosta­li do dal­ší sek­ce. Zde je tře­ba dávat pozor na kaž­dý pohyb, jinak si může­te omy­lem sníst pod­lož­ku nebo odpá­lit těch něko­lik info­t­ro­nů, kte­ré chce­te zachrá­nit a pozřít.

Supaplex byl navr­žen jako klon Boulder Dashe, ale při­šel s mno­ha roz­ší­ře­ní­mi a novin­ka­mi. Navíc nejsou úrov­ně na čas, tak­že nad nimi může­te klid­ně uva­žo­vat i desít­ky minut. Akorát Murphy vám za něja­kou dobu usne a bude poklid­ně odfu­ko­vat až do dal­ší­ho posu­nu­tí.

Základní šab­lo­na:

 • logic­ká hra na hbi­tost prs­tů, postřeh a řeše­ní puzz­lů

Navíc:

 • ohrom­ná chytla­vost pro­stře­dí i hud­by
 • množ­ství pře­ká­žek a výzev

Foto:InArcade


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
 • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
 • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
 • Motor Town: Behind The Wheel20. prosince 2021 Motor Town: Behind The Wheel Parádní oddechový simulátor s volným světem a trochu "jinou" grafikou, která mi ale nevadí, protože to dorovnává obsah hry. Můžete dělat taxikáře svým, nebo vypůjčeným vozem (kde ale […] Posted in Recenze her
 • Happy Game10. listopadu 2021 Happy Game Co čekat od nejlepšího českého herního studia? Další hru. Ano!!! Happy Game patří mezi další hry studia, které stvořilo Samorosta, Creaks a další... které se staly kultem. Hra vás vrhne […] Posted in Recenze her
 • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
 • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
 • Trine 4: The Nightmare Prince18. července 2021 Trine 4: The Nightmare Prince  Série her Trine je velice známá a populární po celém světě. A to určitě zaslouženě. Dnes se podíváme na poslední díl, který vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se tohoto úkolu […] Posted in Recenze her
 • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
 • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86006 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71780 KB. | 29.02.2024 - 15:33:50