Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Filmová cena Český lev má novou podobu

Filmová cena Český lev má novou podobu

3
3
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slavnostní odha­le­ní nové podo­by fil­mo­vé ceny Český lev, se kona­lo v pro­dej­ně sklár­ny Rückl v cen­t­ru Prahy, kte­ré­ho se ved­le čes­ké­ho desig­né­ra Rona Plesla, účast­nil i maji­tel sklár­ny Martin Wichterle, čle­no­vé pre­zi­dia ČFTA David Ondříček a Jan Mattlach a také hereč­ka a drži­tel­ka pěti Českých lvů Aňa Geislerová. „Mám všech­ny podo­by soš­ky Českého lva, jen ne tuhle,“ žer­to­va­la hereč­ka.

Pořadatel Českého lva, Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie ( ČFTA ), necha­la letos k 25. výro­čí této fil­mo­vé ceny vyro­bit novou podo­bu křiš­ťá­lo­vé soš­ky Českého lva a to a to v počtu 40 kusů, z toho tři náhrad­ní.

Výrobou byla pově­ře­ná již po dru­hé rodin­ná sklár­na Rückl, kte­rá soš­ku již vyrá­bě­la, a to mezi lety 2001 až 2012. Autorem soš­ky se stal umě­lec­ký ředi­tel sklár­ny Rückl, desig­nér, sklář, výtvar­ník, pro­fe­sor archi­tek­tu­ry a desin­gu, Rony Plesl.

Při zadá­ní výro­by měl vol­nou ruku: „Což bylo dob­ré, ale tro­chu jsem se trá­pil. Vymyslet soš­ku zví­ře­te neby­lo jed­no­du­ché. Desing je služ­ba, kte­rá musí být úspěš­ná, ale záro­veň nesmí být pod­bí­zi­vá,“ řekl mi Rony Plesl.

Nový křiš­ťá­lo­vý lev váží dvě kila a při její výro­bě se nechal inspi­ro­vat poe­ti­kou Josefa Lady a čes­kým kubis­mem, se zámě­rem vytvo­řit lva vstříc­né­ho a milé­ho. Hřívu zdo­bí typ bru­su Špičtajn a pod­sta­vec hvězdy, kte­rý je k soš­ce při­le­pe­ný. Dílo má v sobě typic­ké prv­ky edi­ce České nebe, ze sklár­ny Rückl. Kompletní výro­ba trvá tři dny.

Soška měří 28 cen­ti­me­t­rů a je odleh­če­ná : „Ta minu­lá měla tři kila a tahle se bude i lépe držet,“ řekl mi závě­rem její autor.

Český lev, tedy fil­mo­vé oce­ně­ní pro­fe­si­o­nál­ní­mi fil­mo­vý­mi tvůr­ci se udě­lu­je od roku 1993 a za tu dobu se jed­ná již o její pátou podo­by, kdy se tvůr­ci nej­lep­ších sním­ků pořád­ně pro­nes­li, neboť prv­ní soš­ka Českého lva váži­la 5 kilo­gra­mů.

Kdo z fil­mo­vých osob­nos­tí si nové soš­ky odne­se domů se divá­ci dozví z vysí­lá­ní pří­mé­ho pře­no­su, kte­rý bude mode­ro­vat i ten­to­krát Adela Vinczeová a to už 10. Března 2018, ve 20 hodin na pro­gra­mu České tele­vi­ze.

Foto zdroj : ALZE, Anna Pleslová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52849 s | počet dotazů: 271 | paměť: 71883 KB. | 28.02.2024 - 23:45:15