Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Přestupy Marvel - DC: Část IV.

Přestupy Marvel - DC: Část IV.

willen dafoe justice league 1
willen dafoe justice league 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
V dneš­ní závě­reč­né čás­ti člán­ku o pře­stu­pech mezi nej­vět­ší­mi komik­so­vý­mi nakla­da­tel­ství­mi se zamě­ří­me na budouc­nost.
JK Simmons
Marvel: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007)
plán u DC: Justice League/Liga spra­ved­li­vých (2017)
Cholerický šéf­re­dak­tor J. Jonah Jameson, kte­rý chtěl po Peteru Parkerovi neu­stá­le dal­ší a dal­ší fot­ky Spider-Mana se obje­vil ve všech třech dílech ságy o pavou­čím super­hr­di­no­vi. Díky této roli se JK Simmons vyšvi­hl mezi holly­wo­od­skou sme­tán­ku a před­lo­ni obdr­žel Oscara za ved­lej­ší herec­ký výkon ve sním­ku Whiplash. Ještě před uve­de­ním fil­mu Batman v Superman pak DC ozná­mi­lo, že do své­ho nově budo­va­né­ho vesmí­ru zlá­ka­lo vel­ké herec­ké jmé­no pro roli Jamese Gordona. Toho Simmons popr­vé zahra­je v příš­tím roce. Jeho výkon bude jisto­jis­tě pod drob­no­hle­dem...
Willem Dafoe
Marvel: Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007)
plán u DC: Justice League/Liga spra­ved­li­vých (2017)
U Marvelu si restar­to­val uva­da­jí­cí kari­é­ru rolí Green Goblina a hlav­ně v prv­ním díle Spider-Mana před­ve­dl vel­ký herec­ký výkon, kte­rý může s kli­dem aspi­ro­vat na nej­lep­ší mar­ve­lov­ské hra­ní. V dal­ších epi­zo­dách už měl pou­ze cameo role a v příš­tích letech zno­vu zapa­dl. V chys­ta­né týmov­ce DC Comics Justice League si zahra­je patr­ně zápor­nou posta­vu. Internetem se šíří spe­ku­la­ce o Ra’s al Ghulovi či Darkseidovi. Nu, uvi­dí­me koho nako­nec hvězda fil­mů Platoon či Last Passion of Christ ztvár­ní.
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Marvel: Thor: The Dark World/Thor: Temný svět (2013)
DC: Suicide Squad/Sebevražedný oddíl (2016)
Londýnský rodák, kte­rý má však nige­rij­ské před­ky se pro­sla­vil rolí Kurse v seque­lu Thora. Ve fil­mu vystu­po­val jako moc­né mon­strum, kte­ré tero­ri­zu­je Asgard a Velkou Británii. Dokonce mu při­padla čest zabít krá­lov­nu Friggu v podá­ní Rene Russo. Adewale si potom dal od komik­sů men­ší pau­zu, načež byl oslo­ven DC na roli Killer Croca v oče­ká­va­ném fil­mu Suicide Squad. V srpnu jej tedy opět uvi­dí­me jako vel­ké niči­vé mon­strum :-).
Michael Keaton
DC: Batman (1989), Batman Returns/Batman se vra­cí (1992)
plán u Marvelu: Spider-Man: Homecoming/Spider-Man: Návrat domů (2017)
Keaton byl prv­ním Batmanem od dob Adama Westa a dá se říct, že do nástu­pu Christiana Balea se mohl pova­žo­vat za nej­lep­ší­ho před­sta­vi­te­le Brucea Waynea. Batman byl pro něj pro­kle­tím, pro­to­že dlou­há léta pak nemohl zava­dit o jinou roli. Vše se zlo­mi­lo před­lo­ni, kdy Keaton zahrál bra­vur­ně ve fil­mu Birdman, kte­rý si odne­sl Oscara. Loni pokra­čo­val ve své kra­so­jízdě, když ztvár­nil hlav­ní roli i v dal­ším osca­ro­vém sním­ku Spotlight. Jeho zno­vuna­by­tá popu­la­ri­ta neu­nik­la Marvelu, kte­rý jej už dlou­ho pře­mlou­vá k roli padou­cha (nej­spí­še Vulturea) v nad­chá­ze­jí­cím sním­ku o Spider-Manovi. Byť není zatím nic potvr­ze­no ofi­ci­ál­ně, řekl bych, že může­me s výsky­tem Michaela v MCU na 90% počí­tat.
Těmito uměl­ci kon­čí celý seri­ál člán­ků o pře­stu­pech mezi Marvelem a DC Comics. Doufám, že člán­ky byly pro­spěš­né a že pomo­hou čte­ná­řům zori­en­to­vat se ve stá­le ros­tou­cím svě­tě komik­so­vých fil­mo­vých adap­ta­cí.
zdroj obráz­ků: popcornheroes.fr, dorkly.com, gruporivas.com.mx, screenrush.com, ramascreen.com, screenrant.com, comicbook.com

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,90261 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71691 KB. | 13.07.2024 - 16:40:39