Kritiky.cz > Speciály > Hitman: Agent 47 - OBLEK

Hitman: Agent 47 - OBLEK

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud šaty děla­jí člo­vě­ka, pak 47 je ale­spoň čás­teč­ně defi­no­ván svým cha­rak­te­ris­tic­kým čer­ným oble­kem, bílou koši­lí a čer­ve­nou kra­va­tou. Friend úzce spo­lu­pra­co­val s kos­tým­ní výtvar­ni­cí Binou Daigeler (Che), aby se ujis­ti­li, že oblek, kte­rý měl herec nosit, byl pod­le jejích slov “ukáz­ko­vý, kla­sic­ký a nad­ča­so­vý. Musel být dob­ře stři­že­ný a bez nabí­rá­ní,” pozna­me­ná­vá.

Friend žer­tu­je, že 47 a jeho oblek jsou spří­z­ně­ní: “Jako Tom Hanks s volej­ba­lo­vým míčem Wilsonem v Trosečníkovi.”

Bina Daigeler navští­vi­la prak­tic­ky všech­ny krej­čov­ské domy v Německu a New Yorku, než naja­la krej­čí­ho z Madridu, kte­rý vytvo­řil čer­ný oblek vyro­be­ný ze spe­ci­ál­ní, jem­ně tka­né bavl­ny. Shodne se s Friendem, že hle­dá­ní stá­lo za to.

“Je to ‘jen’ čer­né kvá­dro, ale když jsem ho oblé­kl, cítil jsem se jako nájem­ný vrah, kte­ré­mu zapla­ti­li mili­o­ny, aby odve­dl svou prá­ci,” říká Friend. “Je to tro­chu kou­zel­né.”

“Oblek je jako dru­há kůže, pro­to byl pro Ruperta tak důle­ži­tý,” dodá­vá Daigeler.

Pro Quintova Johna Smitha Bina Daigeler navrh­la šedý oblek, kte­rý pod­po­ru­je zpo­čát­ku nepo­psa­tel­ný cha­rak­ter této posta­vy. “Když vidí­me Smithe popr­vé, oprav­du o něm nemů­že­me nic říct,” pozna­me­ná­vá Bina Daigeler. “Je důle­ži­té, že neví­te, kým je, nebo odkud pochá­zí. Musel vypa­dat jako pěk­ný, chyt­rý chlap, kte­ré­ho bys­te měli rádi za sou­se­da.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,15750 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72302 KB. | 24.05.2024 - 11:49:43