Kritiky.cz > Speciály > Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA

Hitman: Agent 47 - U KORMIDLA

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Friend, Quinto, Ware a ostat­ní her­ci a fil­mo­vý štáb roz­hod­ně poja­li důvě­ru v reži­sé­ra Alexandra Bacha. Quinto o něm říká: “Má sku­teč­nou vizi a rozu­mí emo­ci­o­nál­ní linii pří­bě­hu, stej­ně jako neu­vě­ři­tel­ným vizu­ál­ním efek­tům a akci.” Friend dodá­vá: “Má oprav­do­vý cit pro akci. S ním to nikdy není jen o oká­za­lých vizu­ál­ních efek­tech.”

Bach ten­to pro­jekt zís­kal (jeho celo­ve­čer­ní debut) po před­ve­de­ní krat­ké­ho videa, ve kte­rém nastí­nil svou vizi sním­ku Hitman: Agent 47. “Již na nás zapů­so­bil jeho reklam­ní showre­el a byli jsme dych­ti­ví pro­mlu­vit si s ním o režii toho­to fil­mu,” vzpo­mí­ná Charles Gordon. “A pak toto úžas­né video, kte­ré při­pra­vil, vše roz­hod­lo. Nesoustředilo se pou­ze na akci, ale i na posta­vy a emo­ce. Okamžitě jsme si řek­li: “Pojďme točit s tím­to chla­pí­kem!”

Podle Alexe Younga bylo toto video: “Přesně to, v co jsme dou­fa­li a jakmi­le zača­lo natá­če­ní, Ale doká­zal být mis­trov­ským vypra­vě­čem, stej­ně jako skvě­lým vizu­ál­ním sty­lis­tou.”

Bach popi­su­je vizu­ál­ní strán­ku fil­mu jako “pro­pra­co­va­nou a drs­nou.” “Propracovanost” defi­nu­je nád­her­né akč­ní scé­ny, včet­ně vrtu­l­ní­ko­vých sek­ven­cí, auto­mo­bi­lo­vých honi­ček a explo­du­jí­cích trys­ko­vých moto­rů. Naopak “drs­nost” vychá­zí ze síly postav: “Když klu­ci boju­jí, oprav­du boju­jí,” roz­vá­dí. “Diváci to budou vní­mat tak, jako by sami byli upro­střed bitvy.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24722 s | počet dotazů: 246 | paměť: 71901 KB. | 21.07.2024 - 00:39:30