Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > John Wineland: Jádro muže

John Wineland: Jádro muže

IMG 1448
IMG 1448
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ženy tou­ží po muži, kte­rý má v živo­tě cíl. Kolik tako­vých ale je? Autor čas­to vel­mi bolest­ným způ­so­bem popi­su­je neu­tě­še­nou rea­li­tu dneš­ních mužů, potře­by i čas­to nut­nos­ti se upra­co­vat k smr­ti a u toho se utá­pět ve vlast­ní boles­ti a nesmy­sl­nos­ti žití. Jádro muže je kni­ha, kte­rá vychá­zí z uče­ní Davida Deidy, zná­mé­ho prů­kop­ní­ka rov­no­váž­né­ho vní­má­ní muž­ství, autor v ní zúro­ču­je svůj vlast­ní život a zku­še­nos­ti nejen své, ale i svých kli­en­tů: Především ale při­ná­ší část své moud­ros­ti v podo­bě cvi­če­ní, kte­rá si se svou mys­lí i tělem může­te zkou­šet sami. A nechat se povzbu­dit, od toxic­ké­ho muž­ství, kte­ré je dnes tolik ado­ro­vá­no a čas­to muži k němu sklouzá­va­jí, pro­to­že nema­jí jinou mož­nost (zdá se), smě­rem k vyrov­na­né­mu spo­ko­je­né­mu živo­tu a part­ner­ství.

Za vztah je totiž vždy zod­po­věd­ný muž. Spokojená žena ros­te pou­ze po boku muže, kte­rý… tře­ba ví, jaký má v živo­tě cíl a plně si uvě­do­mu­je svou sílu, svou zod­po­věd­nost. Žena je vždy obra­zem muže, kte­ré­ho má po svém boku.  A to může být tře­ba dob­rým odra­zo­vým můst­kem pro prá­ci na sobě pro kaž­dé­ho muže. Možná v prů­bě­hu živo­ta zjis­tí, že jeho žena je napros­to skvě­lá, mož­ná zjis­tí, že k sobě potře­bu­je jinou, kdo ví…

Citlivost, se kte­rou je kni­ha psá­na je pro­tká­na důraz­ný­mi, čas­to boles­ti­vý­mi, pasá­že­mi, v nichž s úle­vou zjiš­ťu­je­te, že ten­to boles­ti­vý režim pře­ži­tí vede jen do záhu­by. A na stra­ně dru­hé nesmír­ně jem­né čás­ti o nací­tě­ní se na part­ner­ku, doslo­va je celá tato kni­ha návo­dem pro dob­rý a kva­lit­ní vztah.

„Záměrné roz­hod­nu­tí  vstou­pit do této role zna­me­ná, že se zava­zu­je­te věnov

IMG 1448
IMG 1448

at peč­li­vou pozor­nost part­ner­či­ným potře­bám, tou­hám  a přá­ním. Možná někdy dokon­ce víc než ona. Znamená to také, že se sta­ne­te jejím neo­chvěj­ným zastán­cem, aniž bys­te se vzda­li svých vlast­ních niter­ných pravd a potřeb. To je lás­ka.“

Na této malé ukáz­ce cítí­me, že kni­ha je pro­spěš­ná i pro ženy, kte­ré v ní zís­ka­jí pově­do­mí o tom, jak má vypa­dat a cho­vat se, cítit, muž, kte­rý je při­pra­ve­ný pro part­ner­ství. A jaké tuž­by a potře­by by žena měla po muži vyža­do­vat. Cítíte to ticho, klid a bez­pe­čí ze slov z ukáz­ky? Takový je tako­vý muž.

A tak se tato slo­va mohou stát léči­vá pro ženy. Protože jejich tuše­né a zou­fa­le kýže­né potře­by se uká­ží jako ty správ­né. Instinkt ženy nekla­me.

A vel­mi zava­zu­jí­cí a uvol­ňu­jí­cí záro­veň pro muže. Protože budou vědět, a vnitř­ně cítit, jak na to… že tohle, co se v kni­ze popi­su­je, jsou oni. A dosta­nou k tomu mini­mál­ní základ, jak něco tako­vé­ho v sobě začít kul­ti­vo­vat. Protože tako­vý má být, aby byl spo­ko­je­ný.

Zároveň tu ale i ženy najdou rozuz­le­ní své psy­chi­ky, jen o kou­sek dál se dočtou o tom, jak jejich hněv a vztek se má roz­pus­tit v bez­pe­čí muže. Darem muže je pro ženu schop­nost roz­pouš­tět ve své mas­ku­li­ni­tě její hněv. Zní vám to zají­ma­vě? Tak to je jen jeden z mno­ha darů této kni­hy.

 

O auto­ro­vi: John Wineland se věnu­je prů­kop­nic­ké prá­ci s muži, čer­pá ze své 30 leté pra­xe stu­dia jógo­vé inti­mi­ty a zavá­zal se k pro­jek­tu vytvo­řit 10 000 muž­ských sku­pin po celém svě­tě a mezi jeho kli­en­ty pat­ří pod­ni­ka­te­lé, řeč­ní­ci TED a kre­a­tiv­ní tvůr­ci z celé­ho svě­ta. Následuje uče­ní Davida Deidy.

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Synergie, 2024, www.synergiepublishing.com

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Abandoned Mine (2013)31. října 2018 Abandoned Mine (2013) Strávit halloweenskou noc ve starém a údajně i strašidelném dole je vážně šílený nápad. Stejně jako promrhat svůj čas u tohoto filmu!  Halloweenská noc právě nadešla a […] Posted in Horory
  • Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 %12. června 2018 Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 % Tak ještě tři díly a bude konec sezóny. Po několika nudných epizodách v první polovině nám přinesli tvůrci hodně dost dobrých epizod. Epizoda třetí od konce nám přináší příběh výtvoru […] Posted in TV Recenze
  • Jaká matka, taková dcera24. ledna 2018 Jaká matka, taková dcera Jaká matka, taková dcera, říká se často. Je to ale skutečně tak? Matka a dcera jsou spojeny jedinečným poutem, o kterém už bylo napsáno množství knih. Ani sestavovatelé Slepičích polívek […] Posted in Recenze knih
  • Gojira: Fainaru uozu (2004)1. ledna 2015 Gojira: Fainaru uozu (2004) Dámy a pánové, nadešel čas se rozloučit. Finální bitva o planetu Zemi může začít! Nekonečné války lidstva za pomoci strašlivých zbraní majících vliv na životní prostředí […] Posted in Horory
  • Farma SK – 8. série – 41. díl2. května 2017 Farma SK – 8. série – 41. díl https://youtu.be/hg1U8oOXPCo Posted in Reality show
  • S11E01: The Woman Who Fell to Earth10. října 2018 S11E01: The Woman Who Fell to Earth Titulky k prvnímu dílu 10. sezóny seriálu Dr. Who (Pán času) Titulky sedí na verze FoV Titulky pro vás připravili: Lucille, Guri & Fëanor Stahujte z TVGuru.cz Posted in Titulky
  • Grind HouseAuto zabiják7. března 2007 Grind HouseAuto zabiják Grind House: Auto zabiják 1.3.2007 recenze Přečteno: 136 krát […] Posted in Recenze
  • Titulky k Mary Kills People S03E05 - Wolf, Meet Henhouse16. června 2019 Titulky k Mary Kills People S03E05 - Wolf, Meet Henhouse Francis přivede do hospice slíbeného pacienta. Ben se snaží dokázat, že Francis zabíjí své pacienty. Jess řeší problém s Naomi. Des chce s Lucy prožít zbytek života, který jí […] Posted in Titulky
  • Jiří Voskovec zemřel dnes před 40. lety1. července 2021 Jiří Voskovec zemřel dnes před 40. lety Voskovec se narodil jako Jiří Wachsmann v Sázavě v Čechách, dnešní České republice. Byl synem Jiřiny (Pinkasové) a Václava Wachsmannových. Jeho prastrýcem byl Bedřich Wachsmann a […] Posted in Profily osob
  • Hooligans – Zákon tribuny16. srpna 2020 Hooligans – Zákon tribuny Britský herec Danny Dyer nás v sérii 10 dokumentů provede světem fotbalových chuligánů. A podle mě je to ten nejlepší průvodce, jaký se podobného úkolu mohl zhostit. Jeho role ve filmu […] Posted in Dokumenty

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95045 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71880 KB. | 22.07.2024 - 22:29:48