Kritiky.cz > Recenze knih > Poznejte ptáky kolem nás

Poznejte ptáky kolem nás

radost z pozorovani ptaku
radost z pozorovani ptaku
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pří­ro­du a pře­de­vším ptá­ky? Rádi naslou­chá­te jejich zpě­vu a pře­mýš­lí­te, kte­rý takhle hez­ky pěje? Pozorujete, kolik dru­hů kolem nás žije? Pak vás jis­tě potě­ší nová kníž­ka od nakla­da­tel­ství Grada Radost z pozo­ro­vá­ní ptá­ků, kte­rá před­sta­ví 139 dru­hů ptá­ků ve měs­tě a jeho oko­lí, tj. těch, kte­ří žijí v sou­sed­ství lidí.

Rozkládací des­ky obsa­hu­jí popis jed­not­li­vých čás­tí ptá­ků. Dále na nich najde­te něko­lik obráz­ků ptá­ků, kte­ré dále najde­te v kníž­ce. V úvo­du kníž­ky se nachá­zí infor­ma­ce, jak pozo­ro­vat, co se vám bude hodit, infor­ma­ce k pozná­vá­ní hla­su ptá­ků a také infor­ma­ce k jed­not­li­vým oblas­tem, kde lze ptá­ky nalézt. Poté již násle­du­je roz­čle­ně­ní do kapi­tol dle výsky­tu jed­not­li­vých dru­hů na – cen­t­rum měs­ta, před­měs­tí a ves­ni­ce, park a měst­ský les a ryb­ní­ka, jeze­ra, řeky a všu­de kolem.

Každý druh je před­sta­ven v základ­ních datech - najde­te infor­ma­ce o jeho latin­ském názvu, veli­kos­ti, kdy se u nás vysky­tu­je, kolik váží, jak se pro­je­vu­je hla­so­vě a poté již základ­ní infor­ma­ce o daném dru­hu, infor­ma­ce, co je pro něj cha­rak­te­ris­tic­ké ať už z pohle­du např. letu, hla­su, živo­ta, pří­pad­né zají­ma­vos­ti a zda exis­tu­je něja­ký podob­ný druh. Text dopl­ňu­je i něko­lik hez­kých foto­gra­fií, abys­te se moh­li podí­vat, jak vypa­dá, čas­to fot­ka sameč­ka, kte­rý je vždy nápad­něj­ší, tak i samič­ky.

Kniha má pří­jem­ný men­ší for­mát, pev­něj­ší des­ky, spous­tu foto­gra­fií a obsa­hu­je i plno zají­ma­vých infor­ma­cí. Myslím si, že jde o kníž­ku, kte­rá nesmí chy­bět žád­né­mu milov­ní­ko­vi zví­řat, obzvlášť ptá­ků či těm, co se chtě­jí více sezná­mit s pta­čí­mi dru­hy kolem nás.


  • Autor: Michael Schmolz
  • Nakladatelství: Grada
  • Počet stran: 224
  • Žánr: popu­lár­ně nauč­né, pří­ro­da, zví­řa­ta
  • Hodnocení: 97 %

Foto: Grada Publishing a.s. & Tereza Jirásková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66369 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71630 KB. | 19.06.2024 - 00:12:27