Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Jurský svět

Jurský svět

2015 06 10 12.10.48
2015 06 10 12.10.48
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moje prv­ní dojmy z 4. dílu o dino­sau­rech na ost­ro­vě!

Tak Jurský park (svět) je zpět. Čtvrtý díl, v oče­ká­vá­ní nemož­né­ho, pře­kva­pil. Je kva­lit­něj­ší než dru­hý díl a to je co říct. Dinosauři nedý­cha­li a neřva­li od prv­ní­ho dílu tak doko­na­le. Každý záběr na dino­sau­ra je úchvat­ný a to, že všech­ny dino­sau­ry děla­li jenom počí­ta­če, tak to vůbec neva­dí. Je už tako­vá tech­ni­ka. Která umí tyto pří­še­ry z dáv­ných časů vrá­tit ale­spoň do fil­mu.

Je sice vidět, že reži­sér nemá moc zku­še­nos­tí s vel­ko­fil­my, ale díky pro­du­cen­tům a hlav­ně tri­ka­řům se poda­ři­lo vytvo­řit let­ní vel­ko­film, na kte­rý bude zába­va cho­dit a není to jen vel­ká let­ní jed­no­hub­ka, ale parád­ně zaujme mís­to ihned za prv­ním Jurským par­kem.

Nesmíme samo­zřej­mě zapo­me­nout na let­mé pomr­ká­vá­ní na znal­ce prv­ní­ho dílu, kte­ří si najdou své poci­to­vé oka­mži­ky, kte­ré je vrá­tí o 20 let zpět. Pro novou dět­skou gene­ra­ci je to přes­ně ten film, na kte­rý v kli­du může­te vzít své děti, aby se pou­či­li o dino­sau­rech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94904 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72338 KB. | 21.05.2024 - 22:48:22