Kritiky.cz > Recenze knih > Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger

Kdo chytá v žitě - J. D. Salinger

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato kni­ha je v dneš­ní době v pod­sta­tě již poklá­dá­na za kla­si­ku (jak­ko­li je toto slo­vo pocho­pi­tel­ně ošid­né). Zároveň se jed­ná o nej­ú­spěš­něj­ší (a asi i nej­lep­ší) kni­hu auto­ra Salingera, kte­rý si tou­to pub­li­ka­cí nasta­vil poměr­ně vyso­kou lať­ku, jež už nikdy nepře­ko­nal...

Hlavním hrdi­nou je mla­dý hoch Holden Caulfield, kte­rý v pod­sta­tě celou kni­hu vyprá­ví sve pří­ho­dy v „ich“ for­mě. Děj se ode­hrá­vá někdy v začát­ku pade­sá­tých let v USA (kon­krét­ně v New Yorku). Holden je vel­mi zvlášt­ní chla­pec, tolik odliš­ný od svých vrs­tev­ní­ků. Nemá rád lež, neu­přím­nost, ale záro­veň nemů­že­te říci, že by se jed­na­lo o něja­ké­ho sluš­né­ho hocha v neděl­ním oble­ku. Holden sil­ně kou­ří, pije, pofla­ku­je se, vyvo­lá­vá hádky,...a kri­ti­zu­je své oko­lí (lec­kdy zce­la opráv­ně­ně). Celá kni­ha se v pod­sta­tě sna­ží podat - pod­le mého názo­ru - kri­tic­ký pohled na spo­leč­nost vidě­ný skr­ze oči zhru­ba šest­nác­ti­le­té­ho hocha.

V kni­ze se obje­vu­je mno­ho postav (vzhle­dem k tomu, že není nijak dlou­há), kte­ré však mají jen epi­zod­ní roli. Jejich jed­ná­ní a cho­vá­ní hod­no­tí Holden takřka vždy vel­mi kri­tic­ky. Skoro na kaž­dém člo­vě­ku si najde něco, co mu na něm sil­ně vadí. Mezi jed­nu z výji­mek však pat­ří Holdenova sest­ra Phoebe, kte­rá se obje­vu­je v závě­ru pří­bě­hu. Tato posta­va je vel­mi dob­ře napsá­na. Jedná se v pod­sta­tě o dítě (sta­ré asi jede­náct let), kte­ré je však vel­mi rozum­né (čas­to více, než dospě­lí) a rov­něž mno­hem upřím­něj­ší než vět­ši­na dospě­lých.

Překlad kni­hy, kte­rou jsem četl, pochá­zí z roku 1960 a je to na něm mís­ty tro­chu znát. Obzvláště v pasá­žích, kdy posta­vy hovo­ří sil­ně hovo­ro­vě. Přiznám se, že číst už po něko­li­ká­te výraz „to mě málem umrt­vi­lo“ ....mě sku­teč­ně málem umrt­vi­lo :-).

Musím ješ­tě dodat, že kni­hu jsem kou­pil za sko­ro neu­vě­ři­tel­ných 69 kč v Kanzelsbergeru. To jsou věci...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • George Michael27. prosince 2016 George Michael Georgios Kyriacos Panayiotou (Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου), uměleckým jménem George Michael (25. červen 1963 Londýn – 25. prosinec 2016 Goring, Oxfordshire[1]), byl britský zpěvák, […] Posted in Profily osob
  • Friday the 13th (1980)13. dubna 2018 Friday the 13th (1980) Nedbali varování a tak musel přijít zákonitě trest! Legendární série byla právě odstartována… Steve Christy se rozhodl společně s několika mladými vedoucími znovu […] Posted in Horory
  • Čo nás čaká na jar 200912. února 2009 Čo nás čaká na jar 2009 Filmová jar sa blíži a z ňou aj mnoho nových filmov. Môžme sa tešiť na nového Terminátora, Trasnformers, či pokračovanie šifry Mistra Leonarda, adaptáciu ďalšieho románu Dana Browna Anjeli […] Posted in Články
  • Horde, The (2016)7. září 2019 Horde, The (2016) Bývalý mariňák Paul Logan se musí postavit bandě zmutovaných buranů s kanibalskými choutkami, které vede Costas Mandylor… Mladá učitelka Selina vyjíždí […] Posted in Horory
  • Jak bude hra probíhat? | Survivor CZ&SK26. února 2022 Jak bude hra probíhat? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Kdo poslal video Tomovi? | Survivor CZ&SK10. března 2022 Kdo poslal video Tomovi? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • Edwin Boyd | Edwin Boyd: Citizen Gangster [70%]22. srpna 2012 Edwin Boyd | Edwin Boyd: Citizen Gangster [70%] Edwin Boyd http://www.csfd.cz/film/188072-edwin-boyd/ http://www.imdb.com/title/tt1709654/ Alternativní názvy: Citizen Gangster Krimi / Drama Kanada, 2011, 105 min Režie: Nathan […] Posted in Filmové recenze
  • Krajina střelců22. března 2004 Krajina střelců Po delší době tady máme zase western - možná trochu rozvláčný, ale ne nudný, s promyšlenými charaktery postav, ale bohužel limonádovým koncem. Kevin Costner se tímto vrací na westernové […] Posted in Filmové recenze
  • 1000 Year Sleep (2007)25. listopadu 2011 1000 Year Sleep (2007) Za neopatrnost se platí smrtí! Snad každá dívka už někdy v životě uslyšela od svých rodičů věty typu: nebav se s cizími lidmi, nebo nikdy nevěř nikomu koho moc neznáš. Většinou však […] Posted in Horory
  • The Mandalorian - Kapitola 19: Obraceni18. března 2023 The Mandalorian - Kapitola 19: Obraceni 6/10 – Zatím ze 3. řady Mandaloriana nejsem nikterak nadšený. Především mi přijde mi dosti nasílu nucené, jak se do děje pořád snaží vecpat Bo-Katan. Vnímal jsem její příběh jako […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33290 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71588 KB. | 16.06.2024 - 04:34:30