Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode

Krále Zikmunda hraje ve velkofilmu Jan Žižka Matthew Goode

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve vel­ko­fil­mu Jan Žižka se to doslo­va hemží svě­to­vě uzná­va­ný­mi herec­ký­mi osob­nost­mi. Producent a reži­sér Petr Jákl pro­zra­dil, komu byla svě­ře­na role krá­le Zikmunda, pře­zdí­va­né­ho „liš­ka ryša­vá“. Postavy se s nad­še­ním ujal brit­ský cha­risma­tic­ký herec Matthew Goode, kte­ré­ho může­te znát napří­klad z fil­mu Woodyho Allena Match Point – Hra osu­du.

„V Čechách jsem  byl napo­sle­dy před 15 lety, natá­čel jsem v roce 2003 v Praze. A musím říct, že se to tady za tu dobu tak změ­ni­lo! Samozřejmě k lep­ší­mu. Moc se mi tady líbí,“ svě­řil se Matthew během natá­če­ní na hra­dě Zvíkov. „Tohle je asi moje nej­ob­lí­be­něj­ší mís­to ze všech, kde jsme natá­če­li,“ dodal hrdi­na seri­á­lů Panství Downton, The Crown nebo Čas čaro­děj­nic.

20181110-IMG_9097 Matthew Goode se během své­ho dvou­tý­den­ní­ho pra­cov­ní­ho poby­tu v Čechách setkal s něko­li­ka hvězd­ný­mi kole­gy. „Nejvíc scén jsem měl s Tilem Schweigerem, kte­ré­ho jsem před­tím moc neznal, ale je to napros­to úžas­ný člo­věk. A taky s Michaelem Cainem, což je pro mě iko­na a natá­čet s ním bylo něco, co si budu pama­to­vat navždyc­ky,“ dodal nad­še­ně.

Skvělý pocit má prý Matthew i ze scé­ná­ře. „Příběh o Janu Žižkovi je skvě­lý, je neu­vě­ři­tel­né, čeho ten člo­věk dosá­hl, že to byl nikdy nepo­ra­že­ný voje­vůd­ce, navíc když při­šel o oči a byl v pod­sta­tě sle­pý ... Je to str­hu­jí­cí pří­běh ze stře­do­vě­ku, z doby plné válek, a on byl vel­mi inspi­ra­tiv­ní posta­va,“ vysvět­lil herec, kte­rý neo­po­mněl pochvá­lit také prá­ci reži­sé­ra Petra Jákla a dán­ské­ho kame­ra­ma­na Jaspera Toffnera.

„Štáb byl taky skvě­lý, loka­ce nád­her­né, navíc jsem hrál dare­bá­ka, před kame­rou jsem byl s Tilem a Michaelem ...Takže já odjíž­dím domů napros­to šťast­ný,“ uza­vřel své poví­dá­ní Matthew.

Film Jan Žižka se bude točit ješ­tě něko­lik dní a po nároč­ných post­pro­dukč­ních pra­cích by měl při­jít do kin v roce 2020.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,04848 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72258 KB. | 21.05.2024 - 13:08:28