Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Nový film představuje zrod silného vojevůdce

Nový film představuje zrod silného vojevůdce

Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz
Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O dneš­ní novi­nář­skou pro­jek­ci nové­ho fil­mu Žižka od reži­sé­ra Petra Jákla byl vel­ký zájem. Jan Žižka byl dosud vní­mán veřej­nos­tí jako jeden z před­sta­vi­te­lů husit­ské­ho hnu­tí, ale sou­čas­ný film před­sta­vu­je his­to­ric­kou posta­vu jako sou­část drs­né doby, kdy smrt může při­jít kaž­dou minu­tou. Film roz­hod­ně nešet­ří na bojo­vých scé­nách a napě­tí. Na tis­ko­vou kon­fe­ren­ci se dosta­vi­la i počet­ná sku­pi­na tvůr­ců a nechy­bě­ly ani dvě před­sta­vi­tel­ky důle­ži­tých žen­ských rolí. Všichni zúčast­ně­ní oce­ni­li, že měli lož­nost v novém fil­mu hrát. Pro Bena Cristovao to byla prv­ní herec­ká zku­še­nost a ve fil­mu je téměř k nepo­zná­ní. Petr Jákl byl po novi­nář­ské pro­jek­ci evi­dent­ně v poho­dě a spo­ko­je­ný. Film se hod­ně podo­bá his­to­ric­kým vel­ko­fil­mům a věřím, že bude mít úspěch nejen u nás, ale i v zahra­ni­čí. V kinech od 8.9.2022

Foto: Karolína Černá pro Kritiky.cz

Fotografie by Kritiky.cz is licen­sed under Attribution-ShareAlike 4.0 International


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55874 s | počet dotazů: 269 | paměť: 72233 KB. | 14.07.2024 - 12:21:27