Kritiky.cz > Recenze knih > Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání?

Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání?

1820723
1820723
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jednoho veče­ra byla Anna s Olafem v krá­lov­ské knihov­ně. Olaf zrov­na našel jis­tou kni­hu - byla o tom, jak obje­vit ducha. Olaf nevě­děl, co je to duch a tak se dota­zo­val Anny. Ta mu sice neod­po­vě­dě­la, avšak dosta­la nápad. O malou chvil­ku poz­dě­ji Anna s Olafem doslo­va vpad­li do pra­cov­ny Elsy. Olaf by se pořád chtěl dozvě­dět, co je to ten duch, na což mu Elsa, kte­rá se momen­tál­ně nachá­ze­la v pra­cov­ně, řek­la, že něja­ké­ho by moh­li zku­sit najít. Anna ji v tom pod­po­ři­la. Elsa mezi­tím došla do kuchy­ně, kde nabra­la jíd­lo a také mar­šme­lou­ny. Anna zatím sbí­ra­la pol­štá­ře a deky, při­čemž měla na mys­li, aby našli co nej­tem­něj­ší hrad­ní míst­nost.

Tři sta­teč­ní, tedy Elsa, Anna a Olaf, došli až do nevy­u­ží­va­né čás­ti hra­du. Olaf byl nedo­čka­vos­tí úpl­ně bez sebe, tak moc se těšil, až něja­ké­ho ducha uvi­dí na vlast­ní oči. Anna se roz­hod­la, že roz­dě­la­jí oheň v krbu a ope­čou si pár mar­šme­lou­nů. Když se najed­li, tak se roz­pro­stře­li na dekách a pol­štá­řích, kte­ré sesbí­ra­la Anna. Olaf chtěl hned začíst číst o ducho­vi, ale před­tím se zeptal Elsy, jest­li může. Když při­kýv­la, tak též zača­la číst. E     lsa čet­la do té doby, než sly­še­la jem­né chrup­ká­ní - to byla Anna.

Ledové krá­lov­ství je ohrom­ný feno­mén a potvr­zu­je to i tahle půvab­ná malá kní­žeč­ka. Kromě super pří­bě­hu jsou zde úchvat­né ilu­stra­ce, což se týká i obál­ky. Rozhodně dopo­ru­ču­ju malým čte­ná­řům jako prv­ní čte­ní. Má 32 stran.

  • Autor: kolek­tiv
  • Žánr: pohád­ka
  • Nakladatelství: Egmont
  • Datum vydá­ní: 21. 01. 2019

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32172 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72016 KB. | 13.04.2024 - 14:59:36