Kritiky.cz > Herní aktuality > LEGO novinky pro rok 2023

LEGO novinky pro rok 2023

Lego
Lego
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (2 hlasů, průměr: 3,00 z 5)
Loading...

Jako kaž­dý rok, tak i dán­ské LEGO při­pra­vu­je pro fanouš­ky něko­lik novi­nek. Už do zave­de­ných sérií, Star Wars, Harry Potter, Technic a mno­ho dal­ších tema­tic­kých, se při­pra­vu­je mno­ho uni­kát­ních, pří­pad­ně i hod­ně exklu­ziv­ních LEGO sta­veb­nic.

Žhavé novinky ve světě stavebnic

Začneme tím nej­za­jí­ma­věj­ším a nej­uni­kát­něj­ším. Tim je hod­ně zají­ma­vá sada „BrickHeadz“, ve kte­ré si může­te sesta­vit nejen posta­vy z licen­co­va­ných fil­mů a seri­á­lů (Pán prs­te­nů, Hobit, Toy Story…), ale i zví­řát­ka, fot­ba­lis­ty a dokon­ce i „sva­teb­ní­ho ženi­cha“.

lego brick headz
lego brick headz

Nejvíce žáda­nou tema­tic­kou sérií LEGO sklá­da­ček je samo­zřej­mě „Icons“. Tyto sady LEGO sklá­da­ček slou­ží k tomu, abys­te si vyzdo­bi­li svůj pří­by­tek nej­zná­měj­ší­mi stav­ba­mi a doprav­ní­mi pro­střed­ky svě­ta.

Ceny jsou váž­ně exklu­ziv­ní, ale za ceny dosa­hu­jí­cích 20 tisíc korun dosta­ne­te napří­klad Eiffelovu veže, Titanic a dokon­ce i Stadion Real Madrid – Santiago Bernabéu.

Lego Star Wars novinky pro ro 2023

Nesmíme zapo­me­nout na fran­ší­zu Star Wars, kde si může­te vyzdo­bit svůj byt fan­dy Hvězdných Válek nej­slav­něj­ší lodí Millennium Falcon, maxi 4 čtyř­no­hým doprav­ním pro­střed­kem AT-AT a mno­ho dal­ší­mi lodě­mi, jak ve vel­kém vydá­ní, co vám zabe­rou půl­ku bytu, ale i střed­ní veli­kos­ti (mají 5x men­ší počet kos­ti­ček).

lego star wars
lego star wars

Nesmíme zapo­me­nout i na Star Wars dio­rá­ma, kde si může­te kou­pit i Útok na Hvězdu smr­ti i Drtič odpad­ků Hvězdy smrt.

Kouzelný svět Harryho Pottera a Bradavic

Pro sérii Lego Harry Potter jsou při­pra­ve­ny mezi novin­ka­mi „Zástavy“ jed­not­li­vých kole­jí. Jsou to sklá­dač­ky, kte­rý­mi si slo­ží­te spo­le­čen­ské poko­je jed­not­li­vých kole­jí. Najdete tam důle­ži­té prv­ky, jako jsou zna­ky, bar­vy a archi­vá­lie. K jed­not­li­vým kole­jím dosta­ne­te i samo­zřej­mě něko­lik figu­rek.

lego harry potter
lego har­ry potter

Například v Nebelvíru je samo­zřej­mos­tí Harry Potter a pro Zmijozel je při­pra­ve­na figur­ka Draca Malfoye.

Hrdinové Marvel a DC

Nesmíme zapo­me­nout i na fil­mo­vé série DC a Marvel. Pro fanouš­ky Batmana je nut­nost, aby si kou­pi­li bat­mo­bil Tumbler a pří­věs­ky se Supermanem. A pro fanouš­ky kon­ku­renč­ní­ho nakla­da­tel­ství je nezbyt­nost kou­pě Ironmanova brně­ní Hulkbuster, pří­pad­ně stí­ha­ček Strážců Galaxie a Avengers. Ten kdo si chce svo­jí výstav­ku vyzdo­bit slav­ný­mi kame­ny, tak je nut­nos­tí i Rukavice neko­neč­na.

Cenová dostupnost stavebnic

Pro fanouš­ky Lega je při­pra­ve­no mno­ho tema­tic­kých sérií, novi­nek. Je ale důle­ži­té, aby si člo­věk uvě­do­mil, že vše sto­jí pení­ze a na Vás kolik chce­te za sklá­dá­ní kos­ti­ček utra­tit. Je důle­ži­té si uvě­do­mit, že nej­lep­ší LEGO sety sto­jí dvě desít­ky tisíc a čeká vás v nich slo­žit tisí­ce kos­ti­ček.

Ti co mají hlou­bě­ji do kapsy si tře­ba můžou kou­pit pří­věs­ky, pár figu­rek, pros­tě drob­nos­ti co udě­la­jí radost.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08045 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71690 KB. | 23.06.2024 - 11:19:19