Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon.

Liga spravedlnosti - Tenkrát...když půlku filmu dotočil Joss Whedon.

LigaVel
LigaVel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak jako Marvel se sna­ží o komik­so­vé fil­my i DC. Po vyni­ka­jí­cím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině něko­lik odbo­ček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a máme koneč­ně sku­pi­no­vou týmov­ku.

Po smr­ti Supermana v před­cho­zím díle se Batman roz­hod­ne, že udě­lá nový tým, kte­rý by měl Supermana nahra­dit. Vzal si s sebou Aquamena, Wonder Woman, Flashe a Cyborga a týmov­ka by měla být úspěš­ná.

Čekal jsem jeden úspěš­ný vel­ko­film, ale bohu­žel tomu tak není. Určitě tomu nepo­moh­la ani výmě­na reži­sé­ra něko­lik měsí­ců před pre­mi­é­rou. Bylo hod­ně dotá­ček, a tak je celý film roz­tříš­tě­ný mezi Snyderovou  tem­nou vizí a hra­vou vizí reži­sé­ra Avengers Josse Whedona.

Určitě se doto­či­lo mno­ho scén, kte­ré změ­ni­ly celé vyzně­ní fil­mu. Sem tam vtí­pek, sem tam nový záběr a nová posta­va. Na fil­mu je úpl­ně vidět, že původ­ně měl být tem­ný, bez vtíp­ků, tak jako prv­ní Muž z oce­li.

Film je roz­dě­len do třech čás­tí. První část je sezna­mo­vá­ní s hrdi­ny, hlav­ně s Batmanem, Aquamanem a Wonder Woman. Historii Flashe a hlav­ně Cyborga se věnu­je film mini­mál­ně.

Druhá část se věnu­je sou­bo­ji hlav­ní­ho zápo­rá­ka Steppenwolfa pro­ti Lize spra­ve­dl­nos­ti bez Supermana a posled­ní, tře­tí, je o tom, jak je „Vy víte kdo…“ napros­to boží a nepo­ra­zi­tel­ný.

Je vidět na všech třech čás­tech, že se tvůr­ci sna­ží poslat vel­ko­film do kin co nej­lep­ší, ale nepo­ved­lo se. Příběh není nic moc, zápo­rák nemá opro­ti Supermanovi žád­nou šan­ci a pro­po­je­ní mezi čle­ny ligy je mini­mál­ní.

Herci se sice sna­ží, ale Batman je oprav­du unudě­ný, Superman je ve fil­mu jenom pár chvil a ješ­tě zka­že­ný tím, že mu je odstra­něn knír díky dotáč­kám. Nejzábavnější posta­vou je Flash, ale ten je zase otrav­ný svý­mi hláš­ka­mi. Snad jedi­ný, kdo je tro­chu cool, je Wonder Woman a hlav­ně Aquaman, kte­rý je nej­vý­raz­něj­ší posta­vou v celém fil­mu.

Opravdu mi chy­bě­la hud­ba, kte­rá byla cha­rak­te­ris­tic­ká pro před­cho­zí fil­my. Nový skla­da­tel Danny Elfman celý film ješ­tě více zka­zil. Znovu obje­vil Batmanovo (1989) a Supermanovo (1978) téma, ale ostat­ní hud­ba už je pros­tě tako­vá nuda, kte­rá je napros­to podob­ně nud­ná jako v před­cho­zím fil­mu Whedona (Avengers: Age of Ultron).

Naštěstí dabing v kině to neka­zí, mož­ná i vylep­šu­je. Sice se obje­ví něko­lik nových hla­so­vých kom­bi­na­cí her­ců a dabé­rů, ale na kino je to dost dob­ré.

Je to pro mě nepo­ve­de­ný film, hod­ně jsem od něj oče­ká­val a tím je vět­ší moje zkla­má­ní. Měl sice hod­ně věcí, kte­ré  láka­ly, ale bohu­žel tomu musím udě­lit pou­ze 50 %.

50 %

Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂


Foto: Photo © Warner Bros. Pictures / Zack Snyder


Podívejte se na hodnocení Liga spravedlnosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72728 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72520 KB. | 19.04.2024 - 02:09:47