Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Armáda mrtvých - Snyder se zpět vrátil ke zombie filmům.

Armáda mrtvých - Snyder se zpět vrátil ke zombie filmům.

Armada
Armada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už od vče­rejš­ka se může­te kochat u dal­ší­ho Snydera, kte­rý se vrá­til ke zom­bie fil­mům a po stras­tipl­ném natá­če­ní (i dotáč­kám) Ligy spra­ve­dl­nos­ti si oddychl u akč­ní krva­vé řež­by.

Začneme tím, že je vidět, že nejen reži­sé­ra ale i her­ce natá­če­ní bavi­lo. Na fil­mu je to vidět, že je dělán s lás­kou a rados­tí. Hlavní roli, akč­ní­ho, sval­na­té­ho a brý­la­té­ho šéfa zahrál Dave Bautista, kte­rý už je herec­kou stá­li­cí všech mož­ných fil­mů. Jeho par­tu dopl­ňu­jí dal­ší zku­še­ní her­ci, od kte­rých víme, že jsme je urči­tě už někde ve ved­lej­ších rolích vidě­li, ale vůbec si je nepa­ma­tu­je­me - Ella Purnell (Sirotčinec sleč­ny Peregrinové pro podiv­né děti), Ana de la Reguera (Kovbojové a vetřel­ci), Garret Dillahunt (Živí mrt­ví: Počátek kon­ce) a dal­ší…

Příběh je jed­no­du­chý, tým, v čele Dave Bautistou, se sna­ží ukrást v Las Vegas, kte­ré je obsa­ze­no nemrt­vý­mi zom­bí­ky, 100 mili­ó­nu dola­rů v ban­ce. Úkol je to jed­no­du­chý, ale to pro­ve­de­ní je těž­ší, když jste ve měs­tě obsa­ze­ném tvo­ry, co tou­ží po krvi a pou­ze zabí­je­jí. Do toho ješ­tě musíš vylep­šo­vat vztah mezi otcem a dce­rou a samo­zřej­mě zachra­ňo­vat něko­lik sla­bých žen (ze záchran­né­ho tábo­ra), co si chtě­li nahra­bat ve ztra­ce­ném měs­tě pár peněz, aby se měli líp až opus­tí záchran­ný tábor.

Mně ten film bavil, je sice typic­ky Snyderovský, dlou­hý až běda, plný zpo­ma­lo­va­ček a cha­rak­te­ris­tic­kých zábě­rů, ale postup­né umí­rá­ní týmu, ze kte­ré­ho pře­ži­je na kon­ci pou­ze jeden člo­věk, je zábav­né. Není to jen tak jed­no­du­chá vyvraž­ďo­vač­ka hlav­ních postav, kaž­dá smrt je úpl­ně jiná. Od důle­ži­té obě­ti, po hrdin­ské sebe­obě­to­vá­ní.

Snyder pros­tě umí natá­čet, je ale svůj, a pro­to se někte­rým lidem pros­tě jeho fil­my nelí­bí. Ale když dosta­ne 100 % vol­nost, je na fil­mu vidět, že jej tvo­řil sám s rados­tí a lás­kou k dané­mu téma­tu. Za kame­ru si sedl i sám reži­sér, tak je Snyderovský tvůr­čí pro­ces opra­vu vidět.

V kinech by mož­ná Armáda mrtvých už tak úspěš­ná neby­la, je to pře­ci film o zom­bí­cích, je plný krve a kos­tí, ale pro Netflix a večer­ní sle­do­vá­ní na válen­dě je dost vhod­ný a dopo­ru­ču­ji ho.

80 %

Photo © Netflix


Podívejte se na hodnocení Armáda mrtvých na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

[…] Armáda mrtvých na Netflixu byla doce­la úspěš­ná, tak se roz­hod­lo, že se bude postup­ně roz­ši­řo­vat svět kolem „zom­bi­ků“. Prvním fil­mem je tedy prequel. Vedlejší posta­va, zlo­děj, spí­še vykra­dač tre­zo­rů, Dieter, má svůj film. Je dlou­hý, je natá­čen v Česku a hra­je tam i hvězda seri­á­lu Hra o trů­ny. […]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,86563 s | počet dotazů: 282 | paměť: 72165 KB. | 14.07.2024 - 06:48:35