Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera.

Úsvit mrtvých - První velkofilm Zacka Snydera.

Usvit
Usvit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nový rema­ke zom­bie horo­ru Úsvit mrtvých nato­če­ný Zackem Snyderem pod­le původ­ní­ho scé­ná­ře Jamese Gunna ze 70. let. Město napadlo cosi nezná­mé­ho, zřej­mě nezná­mý virus, kte­rý způ­so­bu­je, že zemře­lí lidé opět oží­va­jí jako zom­bie. Na násled­ky jejich kous­nu­tí člo­věk zakrát­ko umí­rá a stá­vá se jed­ním z nich.

Nákaza se šíří vel­mi rych­le a zakrát­ko zbu­de jen hrst­ka živých, kte­ří tvo­ří hlav­ní posta­vy fil­mu a kte­ří se zaba­ri­ká­du­jí ve vel­kém super­mar­ke­tu, kde „zaží­va­jí různá dob­ro­druž­ství“ až do kon­ce fil­mu. Občas se tam něja­ký ten zom­bík dosta­ne, občas něko­ho dal­ší­ho kous­ne a jinak tam kla­sic­ky zma­te­ně pobí­ha­jí, kři­čí a vyjí­da­jí super­mar­ket.

Po tech­nic­ké strán­ce, zejmé­na efek­tů a kame­ry, je Úsvit mrtvých zpra­co­ván výbor­ně. K čemu to ale je, když u toho divák stej­ně usí­ná? Něco je zkrát­ka špat­ně. Jsou tam dlou­hé pro­sto­je, kdy se vůbec nic nedě­je. A i když víte dopře­du, co se sta­ne (film vás oprav­du ničím nepře­kva­pí) musí­te na to čekat deset minut. Film má spád snad jen úpl­ně na začát­ku a úpl­ně na kon­ci, kdy se to zase ztrh­ne to tuc­to­vé­ho závě­ru akč­ních fil­mů.

Aby horor v sou­čas­né době zau­jal, musí být zkrát­ka něčím ori­gi­nál­ní. Jasně, že rema­ke nemů­že mít ori­gi­nál­ní děj, ale může mít tře­ba ori­gi­nál­ní zpra­co­vá­ní nebo být něčím výji­meč­ný na sou­čas­nou dobu. Takto byl jen původ­ní kva­lit­ní film pře­dě­lán do šab­lo­ny sou­čas­ných tuc­to­vých horo­rů. Zkrátka, když dva děla­jí totéž, není to vždyc­ky totéž. Stejně ale dopo­ru­ču­ji z kina neod­chá­zet před­čas­ně, pro­to­že bys­te se při­pra­vi­li o to nej­lep­ší a tím jsou závě­reč­né titul­ky, kte­ré jsem fakt neče­kal, a kte­ré jsou dost vychy­ta­né. Škoda, že tak skvě­lé titul­ky nevy­fá­sly něja­ký stej­ně dob­rý film.


Photo © Universal Studios / Michael Gibson


Podívejte se na hodnocení Úsvit mrtvých na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54683 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72235 KB. | 20.07.2024 - 15:05:24