Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Logan

Logan

f4caf80261 103507650 o2
f4caf80261 103507650 o2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Hugh Jackman dnes ozná­mil, že jeho posled­ní film v roli Wolverina bude mít název Logan.
Spousta fan­dů si díky názvu mys­lí, že půjde o fil­mo­vý pře­pis kul­tov­ní­ho komik­su Old Man Logan (Starej dob­rej Logan) od auto­ra Marka Millara. Ten je u nás k dostá­ní v edi­ci UKK.
Starej dob­rej Logan vyprá­ví pří­běh Logana, kte­rý už pře­stal být Wolverinem. Odehrává se v budouc­nos­ti, kdy se USA roz­padly a na jejich býva­lém úze­mí vlád­nou moc­ní dik­tá­to­ři z řad těch nej­hor­ších mar­ve­lác­kých padou­chů (Doctor Doom, Abomination či Magneto). Celému úze­mí vlád­ne pre­zi­dent Red Skull. Logan žije v Sacramentu, kde vlád­ne Hulk (kte­rý dobyl část Abominationova úze­mí) s ženou jmé­nem Maureen a vycho­vá­vá děti. Mocné zele­né mon­strum chce po Loganovi a rodi­ně výpal­né, ale chudý mutant pení­ze nemá. Proto se spo­jí se sle­pým lučišt­ní­kem Hawkeyem a spo­leč­ně putu­jí zís­kat pra­chy do Nového Babylonu. Po ces­tě nara­zí na Kingpina, White Queen a dal­ší slav­né posta­vy ze stá­je Marvelu. Setkají se s legen­dár­ní­mi hrdin­ský­mi arte­fak­ty jako ští­tem Captaina Americy a Iron Manovým brně­ním. Dobrodružství této dvo­ji­ce kon­čí zabi­tím zlot­ři­lé­ho Hulka a záchra­nou jeho syna, kte­rý v sobě nese odkaz původ­ních Avengers. Okolo malé­ho zele­ňá­ka pak Logan sle­du­je, kterak Hulk Jr. odchá­zí zalo­žit nový super­hr­din­ský tým, jenž zno­vu pozved­ne pra­por nadě­je pro­ti nepřá­te­lům.
Problémem těch­to fan­dov­ských teo­rií je však fakt, že prá­va na Hawkeye, Hulka a jiné posta­vy, jež hra­jí v komik­su důle­ži­tou roli vlast­ní stu­dio Disney, kte­ré zastřešu­je celý Marvel Cinematic Universe, kdež­to prá­va na X-Men má zase stu­dio Fox. Což zna­me­ná, že by scé­nář k fil­mu musel vyškrt­nout něko­lik zásad­ních cha­rak­te­rů a nahra­dit je jiný­mi. Nu uvi­dí­me, co nám posled­ní film sval­na­té­ho Australana v roli kanad­ské­ho mutan­ta před­ve­de.
Zdroj obráz­ků: screenrant.com, wikipedia.org

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení


Podívejte se na hodnocení Logan na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,12353 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71839 KB. | 18.07.2024 - 17:20:32