Kritiky.cz > Recenze knih > Lucinka, Kubík a miminko

Lucinka, Kubík a miminko

112135 350 0 fit
112135 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Připravujete se na pří­chod dal­ší­ho mimin­ka a máte doma už děti? Chcete jim pou­ta­vou for­mou vysvět­lit a při­pra­vit je na tuto výji­meč­nou udá­lost? Nevíte, jak na to? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Lucinka, Kubík a mimin­ko, kte­rá vás pro­ve­de celým těho­ten­stvím. 

Co vás v kni­ze vlast­ně čeká?

Příběh o dvou sou­ro­zen­cích, kte­ří se mají moc rádi, hez­ky si spo­lu hra­jí a dová­dě­jí. Kubík má rád autíč­ka, leta­dla a vláč­ky. Lucinka zase panen­ky. Maminku s tatín­kem jim jed­no­ho dne ozná­mí, že budou mít sou­ro­zen­ce. Všichni se moc těší. Lucinka i Kubík pro­ží­va­jí s mamin­kou celé těho­ten­ství od začát­ku, až do kon­ce. Sledují, jak mimin­ko kope, jak se hýbe. Lucinka by si moc přá­la sestřič­ku, aby se s ní moh­la oblé­kat do „prin­cez­nov­ských“ šatů a také hrát s panen­ka­mi. Splní se Lucince její přá­ní? Koho mamin­ka s tatín­kem nako­nec dove­zou z porod­ni­ce? Tak to se nech­te pře­kva­pit. Dozvíte se to, když si pře­čte­te novin­ku vyda­va­tel­ství Grada Publishing a.s., pod znač­kou bam­book. Kniha je urče­na pro prv­ňáč­ky a nejen pro ně.

Díky této pub­li­ka­ci při­pra­ví­te své děti na pří­chod sou­ro­zen­ce. V milém pří­bě­hu se děti dozví, co je vlast­ně čeká, jak se nastá­va­jí­cí mamin­ka cítí, co vše potře­bu­je, co pro­ží­vá a jak jí mohou děti vlast­ně pomo­ci. Ne vždyc­ky je jí dob­ře, pří­pad­ně pro­ží­vá růz­né nála­dy. I na to se musí při­pra­vit. A co bude násle­do­vat, až mamin­ka při­jde z porod­ni­ce i s malým uzlíč­kem domů? To bude tepr­ve zába­va.

Kniha se mně moc líbi­la a dopo­ru­čím ji všem dětem, i dospě­lým, kte­ří se na tuto situ­a­ci chys­ta­jí, neví, co bude násle­do­vat. Tato kni­ha jim bude báječ­ným pomoc­ní­kem. Příběh tak­též oce­ní i začí­na­jí­cí čte­ná­ři, jeli­kož má vel­ká pís­me­na, men­ší množ­ství tex­tu a pře­va­hu nád­her­ných, barev­ných ilu­stra­cí, kte­ré si autor­ka ke své kni­ze vytvo­ři­la sama. Myslím si, že se jí moc poved­ly a vykouz­lí úsměv na tvá­ři nejed­no­mu čte­ná­ři. Tak už nebu­de­me dlou­ho otá­let, uvař­te si výbor­né, voňa­vé kakao a pusť­te se do čte­ní. Věřte, že si čte­ní uži­je­te od začát­ku, až do kon­ce. S kníž­kou si autor­ka dala zále­žet, aby se líbi­la dět­ské­mu, ale i dospě­lé­mu oku.

Autor: Eliška Mauleová

Ilustrace: Eliška Mauleová

Žánr: čte­ní pro prv­ňáč­ky

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 88

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-271-1213-5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,48763 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72019 KB. | 13.04.2024 - 07:48:22