Kritiky.cz > Profily osob > MARTIN FREEMAN

MARTIN FREEMAN

Freeman
Freeman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

MARTIN FREEMAN (Everett K. Ross) byl zatím napo­sle­dy k vidě­ní v roli dok­to­ra Johna Watsona, kte­rou zno­vu ztvár­nil v již čtvr­té sérii tele­viz­ní­ho seri­á­lu Sherlock, a také v roli Phila Raska ve dru­hé sezó­ně dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu sta­ni­ce Crackle Startup, ve kte­rém si zahrál po boku Adama Brodyho a Ediho Gathegiho. Měl by se obje­vit ve fil­mo­vé adap­ta­ci Ghost Stories Jeremyho DysonaAndyho Nymana, jež by měla být do kin uve­de­na v roce 2018. Ve zmí­ně­ném thrille­ru hra­jí tak­též George MacKayAndy Nyman.

            V roce 2017 si Freeman zahrál v celo­ve­čer­ní adap­ta­ci kri­ti­kou vel­mi ceně­né­ho krát­ké­ho fil­mu Cargo. V tom­to zom­bie thrille­ru si dále zahrá­li Anthony Hayes, Caren PistoriusSusie Porter. Na diva­del­ních prk­nech byla také k vidě­ní v kome­dii Jamese Grahama Labour of LoveTamsin Greig v Noel Coward Theatre.

            V roce 2016 se Freeman obje­vil ve fil­mu Glenna FicarryJohna Requa Americká repor­tér­kaTinou Fey, Margot Robbie, Christopherem AbbotemBilly Bobem Thorntonem. Zahrál si také v zatím posled­ním díle série Captain America spo­leč­nos­ti Marvel Studios s podti­tu­lem Občanská vál­ka. Na tele­viz­ních obra­zov­kách byl dále k vidě­ní ve fil­mu Přízračná nevěs­ta, bonu­so­vé epi­zo­dě seri­á­lu Sherlock, ode­hrá­va­jí­cí se ve vik­to­ri­án­ské éře.

            V roce 2015 byl Freeman k vidě­ní v celé řadě tele­viz­ních pořa­dů. V pro­sin­ci stál v čele herec­ké­ho týmu, zod­po­věd­né­ho za ani­mo­va­ný sní­mek Pan Větvík sta­ni­ce BBC One. Dalším posta­vám v této adap­ta­ci dět­ské kníž­ky pro­půj­či­li svůj hlas napří­klad Hugh Bonneville, Rob BrydonSally Hawkins. Zahrál si také ve fil­mu Eichmann Show sta­ni­ce BBC Two, v němž ztvár­nil roli pro­du­cen­ta Miltona Fruchtmana.

            V roce 2014 si Freeman zahrál v tele­viz­ní adap­ta­ci sním­ku Fargo brat­ří Coenů, za kte­rou byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu Emmy v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon za roli Lestera Nygaarda po boku Billyho Boba ThorntonaColina Hankse. Na počát­ku roku 2014 se obje­vil ve tře­tí sezó­ně kri­ti­kou i divá­ky vel­mi ceně­né­ho dra­ma­tic­ké­ho seri­á­lu sta­ni­ce BBC Sherlock, kte­rý tak­též vysí­la­la sta­ni­ce PBS ve Spojených stá­tech. V roce 2014 zís­kal Freeman za své poje­tí role dok­to­ra Johna Watsona cenu Emmy v kate­go­rii Nejlepší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli.

            V pro­sin­ci 2014 se Freeman zno­vu obje­vil na plát­nech kin v roli Bilbo Pytlíka v závě­reč­ném díle série Hobit reži­sé­ra Petera Jacksona s názvem Hobit: Bitva pěti armád. První díl z tri­lo­gie Hobit s názvem Hobit: Neočekávaná ces­ta se dočkal u kri­ti­ky bouř­li­vé­ho ohla­su a dru­hý díl série na jeho úspě­chy navá­zal, poda­ři­lo se mu pře­ko­nat před­cho­zí rekor­dy tržeb a oci­tl se na vrchol­ku brit­ských i ame­ric­kých žeb­říč­ků návštěv­nos­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,85828 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71672 KB. | 18.06.2024 - 02:16:29