Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Black Panther: Wakanda nechť žije

Black Panther: Wakanda nechť žije

Photo © Marvel Studios & DALL·E 2
Photo © Marvel Studios & DALL·E 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Začnu skvě­le vzda­ným hol­dem Chadwicku Bosemanovi, kte­rý sice mohl být lehce detail­něj­ší, ale i tak spo­ko­je­nost (+doko­na­lá intro sek­ven­ce), sko­ro i slza ukáp­la.

Wakanda Forever se sta­la jed­ním z vůbec neje­mo­tiv­něj­ších fil­mů MCU spo­lečne s IW, NWH nebo Endgame. Líbil se mi způ­sob, kte­rým byl celý film vykon­stru­o­ván, pře­de­vším tedy prv­ní dva akty, kte­ré plně hrá­ly na tu dra­ma­tic­kou notu, kte­rá fil­mu neu­vě­ři­tel­ně sed­la a záro­veň si dáva­ly se vším na čas a osob­ně mi při­šlo, že nic neby­lo uspě­cha­né a pro všech­ny lin­ky (až na tu s Rossem) byl ide­ál­ní pro­stor. Prouzkoumávání talo­kan­ské his­to­rie půso­bi­lo svě­že a zají­ma­vě a dává i smy­sl, že se ten­to národ obje­vu­je až nyní. Herecké výko­ny byly veli­ce dob­ré a uspo­ko­ji­vé, jeden z nej­sil­něj­ších pro­je­vů v MCU vůbec od krá­lov­ny Ramondy jak u Společenstva náro­dů, tak i ve wakand­ském trů­ním sále.

Letitia Wright se s posta­vou Shuri sta­la veli­ce sym­pa­tic­kou a Namor byl jed­no­du­še doko­na­lý. Riri Williams nako­nec doce­la faj­no­vá ved­lej­ší posta­va, měla pár pove­de­ných humor­ných momen­tů. Hudební pod­klad úpl­ná špi­ca, u toho si není na co ztě­žo­vat a vizu­ál cel­ko­vě uspo­ko­ji­vý až na něko­lik momen­tů. Jako prv­ní odflá­k­lé CGI v prv­ním úto­ku na Wakandu, kte­ré vypa­dá fan-made a doo­prav­dy vět­ši­nou není pěkné+celkově tato sek­ven­ce byla neu­vě­ři­tel­ně nuce­na na sílu a nesed­la mi tam.

Dalším bodem jsou oble­ky. Nejdříve Iron Heart, kte­rá vypa­dá jako věr­ná kopie Power Rangers a ne, to není dob­ře a oble­ky Okoye a Aneky, kte­ré designem ABSOLUTNĚ neza­pa­da­jí do wakand­ské kul­tu­ry a ješ­tě k tomu také vypa­da­jí otřes­ně. Zato Black Panther oblek Shuri je za mě vyda­ře­ný, krás­ně odka­zu­je jak na T’Challu, tak i Ramondu, mož­ná kdy­by byl lehoun­ce stro­zej­ší, neby­lo by to na ško­du. Kolem a kolem hod­no­tím Wakanda Forever jako úcti­hod­ný pří­růs­tek do MCU a těším se na budouc­nost Black Panthera!

81 %


Podívejte se na hodnocení Black Panther: Wakanda nechť žije na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále18. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije: důstojná óda na krále Hvězda Black Panthera Chadwick Boseman bohužel v roce 2020 zemřel, ale jeho přítomnost se nad Black Pantherem vznáší ve velkém: Reálné paralely se táhnou celým tímto rozsáhlým a […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi10. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije - svět vzdává poctu Chadwicku Bosemanovi Režisér Ryan Coogler měl před sebou zdánlivě nemožný úkol. Po smrti Chadwicka Bosemana, představitele T'Chally/Black Panthera, která zasáhla celý svět, musel během covidového období […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther: Wakanda nechť žije9. listopadu 2022 Black Panther: Wakanda nechť žije Královna Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) a Dora Milaje bojují o ochranu svého národa před zasahujícími světovými mocnostmi […] Posted in Filmové recenze
  • Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana.5. června 2021 Black Panther – Poslední Marvel film Chadwicka Bosemana. Kdysi dávno narazil do afrického kontinentu meteorit z Vibránia a ten dokázal malou zaostalou  zemi dostat do moderní doby. Má technologický náskok před známým světem, ale šikovně jej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Black Panther - recenze9. května 2018 Black Panther - recenze A máme tu první recenzi, netřeba psát sáhodlouhé obsáhlé texty ale spíše rychle zohlednit kvalitu dabingu jako celku. Michal Novotný jako Chadwick Boseman (Black […] Posted in Dabing
  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […] Posted in Speciály
  • Co kdyby...? - komplet2. července 2022 Co kdyby...? - komplet Watcher (mluví Jeffrey Wright) prozkoumává alternativní vesmíry Marvel Cinematic Universe, sám poté složil přísahu, že se do situací v multivesmíru nebude vměšovat. Dokáže ovšem tuto […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu?30. června 2022 Co kdyby… Pozorovatel porušil svou přísahu? Řádění Ultrona (mluví Ross Marquand) donutí Watchera (mluví Jeffrey Wright) k tomu, aby porušil svou přísahu o zasahování do dění v multivesmíru...... Finále 1. série What If...? […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… Ultron vyhrál?28. června 2022 Co kdyby… Ultron vyhrál? Co by se stalo, kdyby Ultron (mluví Ross Marquand) vyhrál a zmocnil se všech šesti kamenů nekonečna? Konečně! Poslední 2 epizody What If...? v podstatě nadšení z celého seriálu […] Posted in TV Recenze
  • Co kdyby… byl Thor jedináček?26. června 2022 Co kdyby… byl Thor jedináček? Co kdyby Thor (mluví Chris Hemsworth) žil na Asgardu jako jediné dítě v královské dítě a Loki (mluví Tom Hiddleston) by nevyrůstal po jeho boku? V roce 2017 vzal Taika Waititi Thora a v […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59934 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72352 KB. | 24.05.2024 - 02:01:51