Kritiky.cz > Recenze knih > Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %

Mezi indiány - Dcera náčelníkova - kniha - recenze - 100 %

big mezi indiany dcera nacelnikova slX 338421
big mezi indiany dcera nacelnikova slX 338421
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvanáctiletá hol­ka Bára je poměr­ně oby­čej­ný výros­tek své­ho věku. Ovšem má dost pod­stat­nou vlast­nost – doká­že se pře­nést díky spe­ci­ál­ní­mu atla­su tam, kam chce, vět­ši­nou do minu­los­ti. Jednou se takhle dosta­la i do doby, kdy ješ­tě indi­á­ni vál­či­li s bělo­chy. Při své ces­tě nara­zi­la hned zpo­čát­ku na indi­á­na jmé­nem Otetiani. Bála se, že ji chce zabít, avšak Otetiani měl v úmys­lu při­vést ji k jeho rodi­čům, aby se sta­la jejich prá­vo­plat­nou dce­rou a jeho sestrou.

Byla v ní malá dušič­ka, ale všich­ni indi­á­ni se k ní cho­va­li hez­ky a vel­mi vstříc­ně až na Skantaria, a to i přes­to, že byl s Otetianim spo­jen sou­ro­ze­nec­kou krví. Bára usou­di­la, že se mu bude radě­ji vyhý­bat pokud mož­no. Její indi­án­ská v uvo­zov­kách mamin­ka, ji uči­la základ­ní roz­dě­le­ní indi­án­ských zvy­ků v podo­bě toho, co je žen­ská a co muž­ská prá­ce.

Bára nako­nec zís­ká sester­ské city k Otetianimu a nako­nec i ke Skantariovi. Proto ji zasáh­ne, když se Otetiani nevrá­tí z váleč­né­ho taže­ní a půjde ho spo­lu se Skantariem osvo­bo­dit, i kdy­by nechtě­la, neboť měla různá vidě­ní. Ovšem ješ­tě před­tím ji zajmou Skoti a Skantariovi se ji jen tak tak poda­ří osvo­bo­dit. Posléze odve­de Otetianiho z věze­ní jen o chlou­pek. Pak se roz­lou­čí s obě­ma indi­á­ny – musí se vrá­tit do doby, kde žije.

Výborná kníž­ka, kte­rá má dvě rovi­ny. Jednak je to pohád­ka, kte­rá urči­tě zaujme jak děti, tak i dospě­lé a pak také se zde nachá­ze­jí zásad­ní děje­pis­né vědo­mos­ti, jenž se dají bri­lant­ně pou­žít.

  • Autor: Veronika Válková
  • Ilustrace: Petr Kopl
  • Žánr: belet­rie pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 28. 03. 2017

Knihu si může­te kou­pit na Grada.cz za 179 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 10,75276 s | počet dotazů: 8209 | paměť: 75666 KB. | 20.07.2024 - 04:55:22