Kritiky.cz > Recenze knih > Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 %

52ce9bd7
52ce9bd7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Rozumbrádkové byd­lí v maleb­ném údo­lí vyso­ko v horách. Jsou to tako­ví drob­ní člo­víč­ko­vé s hus­tý­mi vla­sy. Celým pří­bě­hem pro­chá­zí tři Rozumbrádkové – Hlavěnka, Vtipálek, Mudra. Jednou k nim domů při­jde pous­tev­ník Nespleta. S ním budou člo­víč­ci řešit, jak vynést kocou­ra, myš a zrní po jed­nom na půdě. Rozumbrádkové se potka­li tře­ba i s Chytrolínem, což je tako­vý jako­by obchod­ník u pří­vo­zu. Ten je chtěl svým způ­so­bem pod­vést, ale nako­nec se nechal napá­lit od Vtipálka.

Jednou se Rozumbrádkové vyda­li ke staré­mu a opuš­tě­né­mu hra­du, kte­rý trů­nil v horách nad jejich údo­lím. Málem je však sme­te utr­že­ný kámen, jen tak tak sta­či­li usko­čit. Bohužel pro ně, uvíz­nou a dohod­nou se, že budou čekat na pomoc, ale Hlavěnka nezpa­ni­ka­ří a dosta­ne nápad, jak by se moh­li odtam­tud dostat do hra­du. Vymyslí vel­mi dob­rý způ­sob za pomo­ci ostat­ních. A v hra­du zaži­jí dal­ší dob­ro­druž­ství.

Najdou hla­do­mor­nu a zase se dosta­nou do pas­ti a budou muset pře­mýš­let, jak z toho ven. Rozumbrádkové mají ve svém údo­lí strýč­ka Bručouna, kte­rý jim jed­nou takhle začal vyprá­vět o tom, že kdy­si dáv­no se v jejich údo­lí obje­vo­va­li lhá­ři. Lidé byli roz­dě­le­ni na dva dru­hy – keca­lo­vé a práši­lo­vé. Každá sku­pi­na žila na jiné stra­ně údo­lí. Musel v tom být ale pořá­dek – keca­lo­vé lha­li ráno a práši­lo­vé večer.

Tato pohád­ko­vá kni­ha je roz­dě­le­ná na 22 kapi­tol – dob­ro­druž­ství. V kaž­dém pří­bě­hu je při­da­ná hádan­ka. Tu mají šan­ci čte­ná­ři roz­luš­tit. Pro děti je to dob­ré i v tom, že si můžou tří­dit smys­ly – tro­chu si budou namá­hat hla­vič­ky, jak se říká. Kromě toho jsou tu i pře­krás­né ilu­stra­ce. Celkový design nebo teda vzhled kni­hy je super. Má 80 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Šulc-Švarc.

  • Autor: Lukáš Fišer
  • Ilustrace: Yvett Breburdová
  • Žánr: dět­ské
  • Nakladatelství: Šulc-Švarc
  • Datum vydá­ní: 2013

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49087 s | počet dotazů: 252 | paměť: 71624 KB. | 16.06.2024 - 04:27:50