Kritiky.cz > Speciály > Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce

Dámský klub - „Dalas mi Viagru…. do piva!“ - Bruce

DamKlub 1
DamKlub 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Carol (Mary Steenburgen) a Bruce (Craig T. Nelson) jsou na život­ní kři­žo­vat­ce,“ říká Holderman. „Z těch 4 žen je Carol jedi­ná, kdo žije v úspěš­ném man­žel­ství. Pro Carol je důle­ži­té nau­čit se vyja­d­řo­vat své vlast­ní tou­hy. Ať už si o tri­lo­gii Padesát odstí­nů mys­lí­te coko­liv, prav­da je, že uka­zu­je urči­tý druh tou­hy a lid­ské sexu­a­li­ty. Ta důle­ži­tá část je o tom, nebát se říct a požá­dat o to, co chce­te. Ať už se jed­ná o coko­liv.“

„S Mary už jsem před­tím pra­co­val na fil­mu A Walk in the Woods (2015). Je krás­ná a neu­vě­ři­tel­ně milá,“ popi­su­je Holderman. „Pochází z Arkansasu               a vyza­řu­je z ní las­ka­vost, kte­rou doslo­va cítí­te. Tak by měla vypa­dat lid­skost.“

„Carol je vycho­va­tel­ka sku­pi­ny, vždy říká prav­du a nebo­jí se dělat věci, kte­ré by ji vlast­ně měly vydě­sit,“ cha­rak­te­ri­zu­je svou posta­vu Steenburgen. „Měla oprav­du dob­ré man­žel­ství a rodi­nu, ale nyní se dostá­vá do bodu, kdy má pocit, že by ji její man­žel odmí­tl. Je to podru­hé, kdy Craig T. Nelson hra­je mého man­že­la. Carol nyní víc než kdy před­tím potře­bu­je své pří­tel­ky­ně. Je ve věku, kdy si mys­lí, že by měla být moud­rá a už by se nemě­la nic nové­ho učit. Ale to není prav­da. Pravda je, že stá­le máme mít hlad. Po vědo­mos­tech, nových věcech, lás­ce.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04795 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72412 KB. | 22.05.2024 - 14:18:03