Kritiky.cz > Recenze knih > Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %

Průvodce českou společností aneb hvězdy trochu jinak - kniha - recenze - 100 %

pruvodce ceskou spolecnosti aneb hvezdy trochu jinak 9788072810703.280299474
pruvodce ceskou spolecnosti aneb hvezdy trochu jinak 9788072810703.280299474
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tahle kni­ha je tako­vý prů­řez zážit­ků a výro­ků slav­ných nebo zná­mých lidí. Kniha je roz­dě­le­ná na spe­ci­fic­ké kapi­to­ly. Žertíky a vtíp­ky začí­na­jí hned zost­ra – herec­kou legen­dou Jiřinou Jiráskovou. To ješ­tě teh­dy spo­lu s jejím man­že­lem Zdeňkem Podskalským, dosta­li kap­ra od jejich zná­mé­ho rybá­ře s tím, že ho má paní Jiřina zabít a sníst. Kapra měli ve vaně a Jiřina Jirásková se lek­la, když pla­val bři­chem vzhů­ru, že mu něco je, tak mu zača­la dávat dýchá­ní z úst do úst.

V kapi­to­le Záhady napří­klad vzpo­mí­ná ast­ro­log Antonín Baudyš, jak před­po­vě­děl jis­té věci býva­lé­mu pre­zi­den­to­vi repub­li­ky Václavu Havlovi a tre­fil se v nich. Kniha se nemoh­la vyhnout ani skan­dá­lům, ale není to vylo­že­ně bul­vár. Za asi nej­vět­ší pal­bu pova­žu­ju v tom­to oddí­le, že když se kdy­si pro­mí­tal doku­ment o Lucii Bílé, Život je zeb­ra, tak přes­to, že o býva­lém part­ne­ro­vi Petru Kratochvílovi nepadlo jedi­né kři­vé slo­vo, tak mu jed­na divač­ka vle­pi­la pořád­nou fac­ku.

Trapasy – tady asi nej­vět­ší zažil Karel Vágner, když ho omy­lem pova­žo­va­li za řidi­če her­ce Miroslava Donutila. V Příbězích s neob­vyk­lým kon­cem jsou i stra­ši­del­né zážit­ky. Jan Vyčítal se v Austrálii s přá­te­li na gar­den par­ty šli kou­pat do řeky, při­čemž v tu ránu se obje­vi­li pověst­ní čer­ní hadi. Všichni kři­če­li, hlav­ně ženy, ale ani mužům neby­lo do zpě­vu – uklid­ni­li se až po pivu.

V dal­ší kapi­to­le Řeči a řečič­ky se Veronika Žilková poza­sta­vu­je nad tím, že kaž­dý měsíc trne, jest­li nebu­de díky v té době šest­nác­ti­le­té dce­ři Agátě babič­kou. Předposlední část Rarity se zao­bí­rá tako­vý­mi zají­ma­vost­mi, kdo je nej­těž­ší čes­ký herec nebo kdo je nej­vyš­ším čes­kým auto­rem lite­ra­tu­ry fak­tu. Na závěr tu máme Větší i men­ší odha­le­ní, kte­ré by se dalo srov­nat s bul­vá­rem, ale není to úpl­ně tak.

Kniha se mi líbí, mám ráda, když se dozvím něco o her­cích a zpě­vá­cích, pří­pad­ně i jiných osob­nos­tech. Nemusí to být jenom kdo, s kým, kde a tak podob­ně, jak to píšou bul­vár­ní plát­ky. Obálka je řeše­ná vel­mi dob­ře, na před­ní stra­ně je něko­lik foto­gra­fií našich popu­lár­ních uměl­ců, na zad­ní je pro změ­nu jen herec Ondřej Vetchý. Není dlou­há – 112 stran.

Věnovalo nakla­da­tel­ství Eminent.

  • Autor: Zdeněk Jůzek
  • Žánr: belet­rie, memoá­ry, humor
  • Nakladatelstvi: Eminent
  • Datum vydá­ní: 2001

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10447 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72057 KB. | 21.04.2024 - 23:49:06