Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Milujte svého zabijáka

Milujte svého zabijáka

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chuck Barris (Sam Rockwell) je chlá­pek, kte­rý se sna­ží pro­sa­dit do tele­vi­ze. Jeho nápa­dy na zábav­né pro­gra­my se však vede­ní tele­vi­ze nelí­bí. Většinu času pro­to Chuck trá­ví čeká­ním na vysně­ný tele­fo­nát od Larryho Goldberga. Jednoho dne k němu při­stou­pí agent CIA (George Clooney) a nabíd­ne mu prá­ci pro CIA.

Zároveň však má Chuck i štěs­tí v tele­vi­zi a tak má tako­vý malý pro­blém. Jak jde tyto dvě zdán­li­vě odliš­né „pro­fe­se“ vyko­ná­vat najed­nou? Překvapivě jed­no­du­še. Vítězové sou­tě­že vyhra­jí leten­ky do něja­ké­ho měs­ta tře­ba v Evropě. Samo sebou je pře­ce nemů­žou nechat letět samot­né. Poletí s nimi Chuck Barris, aby je ohlí­dal. No a čis­tě náho­dou v cílo­vé desti­na­ci odrov­ná nepří­te­le Spojených stá­tů.

Film je nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­ti a z toho se sna­ží těžit. Avšak jako by to samo o sobě mělo sta­čit na nato­če­ní dob­ré­ho fil­mu. Autoři moh­li z námě­tu vytřís­kat víc. Možná Američanům, kte­ří své­ho zabi­já­ka Chucka Barrise zna­jí, při­pa­dá film objev­ný a snad i šoku­jí­cí. Ale pro Čechy, kte­ří do chví­le, než si sed­li do kina, nemě­li o exis­ten­ci toho­to mode­rá­to­ra a zabi­já­ka v jed­né oso­bě ani poně­tí, nemů­že být tak­to vlaž­ně nato­če­ný film hitem roku.

Asi jste se už taky zamýš­le­li nad tím, že se běž­ně nese­tká­te s tím, že by nás oslo­vil na uli­ci agent StB a nabíd­ne nám pěk­né mís­teč­ko vra­hou­na. Už vás prý dlou­ho sle­du­je a vy jste přes­ně ten správ­ný typ, kte­rý se hodí na tuhle prá­cič­ku … Ale co, Charlie Kaufmann nás ve svých scé­ná­řích občas nutí kou­kat ješ­tě na hor­ší výmys­ly, že ano. A já se na ně kou­kám rád.

Ve fil­mu mi chy­bě­lo něco, co by mu dalo grá­dy, něja­ké napě­tí, kte­ré by mě „donu­ti­lo“ fan­dit hlav­ní­mu hrdi­no­vi. Přišlo mi, že jedi­nou ambi­cí fil­mu bylo odvy­prá­vět pří­běh. A to mi nesta­či­lo. Když to srov­nám s Chyť mě, když to doká­žeš, tak tam to bylo zce­la opač­né: měl jsem až pocit, že se pře­ce nemůžu tolik vžít do role něko­ho, koho hra­je Leonardo di Caprio.

Ve fil­mu se setká­me s mno­ha zná­mý­mi tvá­ře­mi. Kromě her­ců ve dvou hlav­ních muž­ských rolích zde potká­me Drew Barrymore (Chuckova partnerka-nepartnerka), Julii Roberts (agent­ka CIA) a dal­ší (nebu­du pro­zra­zo­vat). Herecké obsa­ze­ní je vskut­ku sil­né, ale to je asi kro­mě námě­tu nej­sil­něj­ší slož­kou fil­mu…

Film měl pre­mi­é­ru už před více než půl rokem, tak­že se s ním může­te shle­dat na DVD...

O filmu:

Režie: George Clooney
Scénář: Charlie Kaufmann pod­le kni­hy Chucka Barrise
V hlav­ních rolích: Sam Rockwell, Drew Barrymore, George Clooney, Julia Roberts
Rok: USA, Kanada, Německo 2002


Podívejte se na hodnocení Milujte svého zabijáka na Kinoboxu.

Více na Kritiky.cz
#DP133: Future State: Swamp Thing  Autorem článku je Daniel Palička Scénář: Ram VKresba: Mike Perkins Máme tady v po...
Mezinárodní filmový festival Sitges 2018 – První dojmy 2 (Dragged Across Concrete, Složka 64,…) Osmý den festivalu se pomalu blíží ke konci, zbývají tři dny. V tomto textu si můžete pře...
Epic Games rozdává stylizovanou adventuru Night in the Woods. Epic Games rozdává stylizovanou adventuru Night in the Woods....
Ten dvanáctý (2017) Norská Survival pecka z druhé světové války!Válka byla krutá, drsná a nepříjemná, ale mě...
Zhrnutie epizódy – Flash S03E20 – 93% V dvadsiatej epizóde sa Barry snaží presvedčiť Tracy Brand, geniálnu študentku fyziky, že j...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39790 s | počet dotazů: 287 | paměť: 69637 KB. | 03.12.2023 - 09:03:35