Kritiky.cz > Recenze knih > Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce

Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce

Můj život v jeho tlapkách
Můj život v jeho tlapkách
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wendy Hillingová trpí vzác­nou gene­tic­kou vadou ozna­čo­va­nou jako nemoc motý­lích kří­del. Ta způ­so­bu­je, že se jí při sebe­men­ším nára­zu trhá kůže a naska­ku­jí puchý­ře. Zlatý retrí­vr Ted, kte­ré­ho Wendy spo­lu s „Psími spo­leč­ní­ky“ vycvi­či­la, je zřej­mě jedi­ným asi­s­tenč­ním psem v Británii, kte­rý je opo­rou oso­bě posti­že­né tou­to nemo­cí. Pomohl jí vrá­til sebe­dů­vě­ru a nezá­vis­lost.

Když se Wendy naro­di­la, byla jí dia­gnos­ti­ko­vá­na tak­zva­ná nemoc motý­lích kří­del. Stačil i malý náraz a její kůže se zača­la trhat nebo jí naska­ko­va­ly puchý­ře. Navzdory tomu, že její tělo bylo křeh­ké, neza­pře­la svou dob­ro­druž­ní pova­hu a taky se roz­hod­la, že nedo­vo­lí nemo­ci, aby ji ome­zo­va­la a zabra­ňo­va­la jí dělat to, co má ráda. I když jí to půso­bi­lo boles­ti, věno­va­la se jízdě na koni. Zvířata milo­va­la odma­lič­ka. Speciální mís­to ve svém srd­ci měla vyhra­ze­no pro zla­té retrí­v­ry a sni­la o tom, že jed­nou bude jed­no­ho mít. Zdálo se, že kvů­li nemo­ci se jí tenhle sen nikdy nespl­ní.

Nakonec dosta­la vytou­že­né­ho pej­ska jako sva­teb­ní dar. Manželství se ale roz­padlo a Wendy zůsta­la sama se dvě­ma dět­mi a se psem. Naštěstí potka­la dal­ší­ho skvélé­ho muže, kte­rý se stal jejím man­že­lem a dob­rým otcem pro její děti. Po smr­ti fen­ky Heidi byla Wendy nešťast­ná. A prá­vě teh­dy dosta­la nabíd­ku posta­rat se o dva opuš­tě­né psy, zla­té retrí­v­ry. Přijala ji, a i když to bylo nároč­né, oba pej­sky vycvi­či­la.

Po něko­li­ka letech ale jeden z pejsků zemřel a ten dru­hý, Monty, se cítil osa­mě­lý. Wendy dosta­la nápad vycvi­čit ho tak, aby jí pomá­hal. Stal se její opo­rou při chůzi, nau­čil se podá­vat věci ze země, nosit věci, vyn­dá­vat věci z prač­ky, sun­dá­vat dla­hy i roze­pí­nat suchý zip na botách. Když se Wendy dozvě­de­la o asi­s­tenč­ních psech, roz­hod­la se, že zaří­dí, aby sa Monty mohl stát jejím asi­s­tenč­ním psem. To se jí nako­nec poved­lo, a tak cho­dil všu­de s ní a byl její opo­rou.

Když Monty zestár­nul, byl čas začít cvi­čit nové­ho asi­s­tenč­ní­ho pej­ska. Wendy a její man­žel zís­ka­li z jed­né chov­né sta­ni­ce ště­ňát­ko jmé­nem Teddy a zača­li ho učit vše potřeb­né. Postupně zvlá­dl všech­no, co měl, a nahra­dil Montyho v jeho roli asi­s­tenč­ní­ho psa. Když Wendy pře­sta­ne dýchat, doká­že jí sehnat pomoc. Podáva jí věci, pomá­há jí s oblé­ká­ním i svlé­ká­ním, všu­de ji dopro­vá­zí, umí pou­žít ban­ko­mat... a dělá radost neje­nom jí, ale i své­mu oko­lí.

Přiběh nád­her­ně zob­ra­zu­je lid­ské odhod­lá­ní a tou­hu nevzdát se i blíz­ký vztah psa a člo­vě­ka. Nutí člo­vě­ka pře­mýš­let, těšit se z kaž­dé­ho dne a být za všech­no vděč­ný. I když je mís­ty smut­ný, je plný lás­ky a nadě­je. Autorka není spi­so­va­tel­ka, ale poda­ři­lo se jí napsat čti­vý a dojem­ný pří­běh, při kte­rém se bude­te smát, pla­kat a obdi­vo­vat Wendy, kte­rá se vze­pře­la své­mu osu­du a roz­hod­la se žít plno­hod­not­ný život.

Hodnocení: 90 %

Můj život v jeho tlap­kách

Originální název: My Life In His Paws: The Story of Ted and How He Saved Me

Překlad: Helena Hartlová

Nakladatelství: Mladá fron­ta

Rok vydá­ní: 2017

Počet stran: 256

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Mladá fron­ta.

Jestli máte rádi kni­hy, ve kte­rých psi sehrá­va­jí důle­ži­tou úlo­hu nebo vás baví číst sku­teč­né pří­běhy, tuhle kni­hu si zami­lu­je­te. Zakoupíte ji zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže31. července 2017 Joseph Joffo - Z Paříže do Paříže Dva bratři, desetiletý Joseph a dvanáctiletý Maurice Joffové, žijí v Paříži s rodiči a staršími bratři, kteří pracují společně s otcem v rodinném holičství. Čas tráví stejně jako jiní […] Posted in Recenze knih
  • Šofér, který změnil dějiny7. července 2017 Šofér, který změnil dějiny Atentát na Františka Ferdinanda, následníka trůnu, který se odehrál 28. června 1914 v Sarajevu, je známá a historiky dopodrobna zpracována událost. Kniha Šofér, který změnil dějiny je […] Posted in Recenze knih
  • Tajná válka Coco Chanel6. července 2017 Tajná válka Coco Chanel Gabrielle "Coco" Chanel stvořila vzhled moderní ženy a vybudovala módní impérium. Její život mezi lety 1941 až 1954 zůstával tajemstvím, o kterém nemluvila ani ona, ani autoři jejích […] Posted in Recenze knih
  • Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy20. května 2017 Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy Oblíbená mimoňka Nikki Maxwellová se vrací již po desáté a přináší další várku příběhu ze svého života, trapasů i šílených nápadů. Ve snaze pomoct svému idolovi Brandonovi se rozhodne […] Posted in Recenze knih
  • #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 %23. května 2019 #1984: Malý princ a Hadova planeta - 70 % Malý princ a Hadova planeta (Le Petit Prince 24: La planète du Serpent)Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo v roce 2016 jako "Le Petit prince 24: La […] Posted in Recenze komiksů
  • #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 %16. května 2019 #1979: Pozor, v knihovně je kocour! - 80 % Pozor, v knihovně je kocour!Vydalo nakladatelství Mladá fronta v pevné vazbě v roce 2019. Vydání má 96 stran a prodává se v plné ceně za 299 Kč.Scénář: Klára SmolíkováKresba: Vojtěch […] Posted in Recenze komiksů
  • Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno5. února 2019 Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno Madeleine měla všechno, o čem snila. Nádherný dům, oddanou nejlepší kamarádku Lucy, starostlivého manžela Doma a roztomilá dvojčátka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěstí nemůže […] Posted in Recenze knih
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […] Posted in Recenze knih
  • Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel?10. srpna 2018 Jaká tajemství ukrývá Zázračný svět včel? Včely a med zná asi úplně každý. Jak ale vypadá běžný život včely medonosné? Jak vzniká med? A jak dlouho včelám trvá, než ho nasbírají plnou skleničku? Nejen na tyhle otázky odpoví […] Posted in Recenze knih
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24194 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71610 KB. | 14.06.2024 - 01:15:13